Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Ajankohtaista Someron koronavirustilanteesta

17.10.2022

Terveyskeskusosastolla useita koronatartuntoja


Vierailuja terveyskeskusosastolla pyydetään välttämään.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki  ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat vuodeosaston tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia. 

Riskiryhmiin kuuluvien luona vierailevia pyydetään edelleen kiinnittämään huomiota hygieniaohjeisiin, vaikka THL:n yleinen maskisuositus onkin poistunut.


25.04.2022

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin liittyen


Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 22.4.2022 luopua yleisestä maskisuosituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aikaisemman päätöksen mukaisesti.

THL poisti 14.4.2022 yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa kuitenkin edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille seuraavissa paikoissa: Terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot), ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa, vammaispalveluiden hoitoyksiköissä, iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä tarvittaessa myös sosiaalityössä.

Oman harkinnan mukaan voi edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä. Maski suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.  

Koronaviruspositiivisten potilaiden uudet hoitojaksot Tyksin sairaaloissa ovat vähentyneet jo neljän viikon ajan, mikä kuvaa epidemian rauhoittumista. Tällä hetkellä Tyksissä on 23 koronapotilasta, joista 17 on hoidossa koronavirusinfektion vuoksi, kuudella potilaalla koronavirus on lisälöydös. Teho-osastoilla ei ole nyt koronapotilaita.

Iäkkäillä on yhä paljon tartuntoja ja perusterveydenhuollon osastoilla on vielä runsaasti koronapotilaita. Hoivalaitoksissa on viime viikkoina esiintynyt epidemioita,

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 22.4.2022

THL:N MASKISUOSITUS 14.4.2022

21.04.2022

Katajakodissa useita koronatartuntoja


Katajakodin ryhmäkoti Puolukassa on todettu useita koronatartuntoja. Vierailijoiden suositellaan huomioivan erityisen tarkasti annetut hygieniaohjeet (maskinkäyttö, käsi- ja yskimishygienia). Oireisena ei tule vierailla hoivayksiköissä.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki, Katajakoti  ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat Katajakodin tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia. 

Riskiryhmiin kuuluvien luona vierailevia pyydetään edelleen kiinnittämään huomiota hygieniaohjeisiin, vaikka THL:n yleinen maskisuositus onkin poistunut.

22.03.2022

Koronatilanne ja vierailut Someron kaupungin hoivayksiköissä


Koronatilanne on edelleen vaikea myös Somerolla. Someron kaupungin perusturvan eri toimintayksiköissä on todettu merkittävissä määrin koronatartuntoja niin henkilöstössä kuin asiakkaissa viimeisten viikkojen aikana. Lisäksi huolta on herättänyt tartuntamäärien kasvaminen etenkin ikääntyneiden keskuudessa. 

Palvelutalo Tervaskannon Pihlakodissa on todettu 22.3.2022 useita koronatartuntoja. Vierailuja pyydetään välttämään mahdollisuuksien mukaan loppuviikon ajan maanantaihin 28.3.2022 saakka.   

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Muistettava kuitenkin on, että vierailujen aikana tulee huomioida seuraavat asiat: 

Lue lisää sivustolta: 

VIERAILUOHJEET

17.03.2022

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin ja rajoituksiin liittyen


Tällä hetkellä ilmaantuvuus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukujen mukaan 1420 tapausta edeltävien kahden viikon aikana 100 000 henkilöä kohden, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin oman tilaston mukaan noin 1680. Somerolla ilmaantuvuus on ollut noin 1340. 

Somerolla todettuja tartuntoja on keväästä 2020 alkaen THL:n tilaston mukaan yhteensä 708. Tartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi helmi-maaliskuun 2022 aikana. Huomioitava lisäksi on, että suuri osa sairastuneista ei kotitestin tekemisen lisäksi hakeudu viralliseen testiin ja ei näin ollen näy virallisissa luvuissa.

Näytteitä otetaan paljon. Turun yliopistollisen keskussairaalan laboratorio tutkii yli 5000 näytettä viikossa ja positiivisuusprosentti on nyt kaikkein aikojen korkein, 59 prosenttia. 

Omikron 2-variantti on saavuttanut valtaviruksen aseman ja sitä todetaan nyt yli puolessa positiivisista näytteistä. Joidenkin tutkimusten mukaan se saattaa olla 30 prosenttia tartuttavampi kuin omikron 1-variantti. Jos on sairastanut omikron 1:n, niin voi myös sairastua kakkosvarianttiin, mutta se ei ole toistaiseksi näyttänyt olevan mitenkään yleistä.

Tartunnat ovat vähentyneet nuorimmissa, alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä, mutta toisaalta kasvaneet vanhemmissa ikäryhmissä, 60-100-vuotiaissa. Sairaalahoidon tarve voi edelleen kasvaa ja sen vuoksi on tärkeää noudattaa edelleen varovaisuutta. Tyksissä oli 15.3.2022 yhteensä 47 koronapositiivista potilasta, joista viisi tarvitsee tehohoitoa.

Viime aikoina noin 60 prosenttia koronapositiivisista potilaista on sairaalassa koronavirusinfektion takia ja 40 prosentilla on toinen syy sairaalahoitoon koronan ollessa lisälöydös. 

Koronatilanne ei ole ohi, vaan voi edelleen valitettavasti vaikeutua. Nyt ei ole aika keventää rajoituksia, mutta toivottavasti tilanne ei vaikeudu niin paljoa, että uusiin rajoituksiin jouduttaisiin.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti kuitenkin keventää maskisuositusta 5. ja 6. luokkalaisille, koska näissä ikäluokissa kuten lapsilla ja nuorilla yleensäkin, tartunnat ovat vähentyneet. Sitä vanhemmille opiskelijoille suositellaan vielä maskin käyttöä.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän seuraava kokous on 29.3. ellei tilanne edellytä kokousta jo aiemmin.

Terveysturvalliset toimintatavat ovat edelleen tarpeen: 

- Pese kädet

- Käytä maskia

- Pidä etäisyyttä muihin ihmisiin

- Yski hihaan

11.02.2022

Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tehostetun palveluasumisen 200-siivessä todettu koronatartunta


Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tehostetun palveluasumisen 200-siivessä todettu koronatartunta. Vierailuja toteutettaessa suositellaan huomioimaan erityisen tarkasti annetut hygieniaohjeet (maskinkäyttö, käsi- ja yskimishygienia). Oireisena ei tule vierailla hoivayksiköissä. Vierailuja suositellaan välttämään 17.2.2022 saakka.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki, Lamminniemen Hyvinvointikeskus ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.


28.01.2022

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin ja –rajoituksiin liittyen


Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29.1.2022 alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Päätös ei koske ulkotiloja. Siten yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on jatkossa mahdollista ilman henkilömäärärajaa ulkotiloissa.

Aluehallintoviraston uusi päätös vapauttaa kaikki aiemmin (14.1.2022) suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat. Ne voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan näiden tilojen terveysturvallinen käyttö.

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan jää edelleen voimaan määräys, joka velvoittaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen hallinnoijat ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Velvoitteen voi toteuttaa toimijan itse harkitsemilla keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden liikkumista, rajaamalla osallistujamäärää tai sijoittamalla toiminta- ja oleskelupaikat riittävän etäälle toisistaan.

Someron kaupunki suosittelee edelleen edellä mainitun aluehallintoviraston päätöksen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän voimassa olevan suosituksen mukaisesti välttämään aikuisten ryhmäharrastustoimintaa, jossa lähikontakteja ei voida välttää (esim. pelaaminen).
 
Someron kaupunki tarkentaa suositusta sekä ohjeistuksia ensi viikon alussa. 

Lue lisää:

LOUNAIS-SUOMENALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 28.1.2022


19.01.2022

Someron kaupungin opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa paljon koronatartuntoja


Someron kaupungin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa on paljon koronatartuntoja sekä lukuisia tartuntaepäilyjä ja vahvistamattomia tartuntoja.

Tartunnoista tai altistumisista ei enää erikseen kaupungin toimesta tiedoteta.

Tärkeää on, että mikäli oireita ilmenee, lasta ei laiteta hoitoon tai kouluun.

Päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan edelleen terveysturvallisuuteen liittyviä terveysviranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Ohjeet sairastuneille ja mahdollisesti altistuneille löytyvät kaupungin verkkosivulta:

OHJE KOULUIHIN, OPPILAITOKSIIN JA VARHAISKASVATUKSEEN

OHJEITA KORONAVIRUKSELLE SAIRASTUNEILLE JA MAHDOLLISESTI ALTISTUNEILLE


13.01.2022

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin ja rajoituksiin liittyen – Pitkäjärven ja Kirkonmäen kouluissa koronatartunnat


Pitkäjärven ja Kirkonmäen kouluissa on todettu koronatartunnat. Altistuneet on kartoitettu. Koulujen oppilaiden ja henkilökunnan kiitettävästä maskien käytöstä ja terveysturvallisista toimista johtuen virallisten karanteenien määrä  jäi pieneksi.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa. Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti terveyskeskusosaston tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

Tällä hetkellä koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000 asukasta kohti 1061 eli voimakkaassa nousussa. Tapauksia on noin 600 päivässä ja testien positiivisuusprosentti on lähes 30. Lähes kaikki tapaukset edustavat omikronvarianttia.  Somerolla on todettu viimeisen kahden viikon aikana 84 koronatartuntaa.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt sairaanhoitopiirissä melko saman suuruisena ja meillä potilasmäärän lisääntyminen on ollut maltillisempaa kuin monilla muilla alueilla. Vaikka omikronvariantin arvellaan olevan deltavarianttia lievempi, omikronvariantti voi silti aiheuttaa sairaalahoidon tarvetta, varsinkin riskiryhmäläisille ja rokottamattomille. Tyksissä oli 11.1. aamulla hoidossa 20 potilasta vuodeosastoilla ja viisi potilasta teho-osastolla. Osalla näistä potilaista taudinaiheuttajaksi on paljastunut omikronvariantti.

Koronakoordinaatioryhmän näkemys on, että joukkue- ja ryhmäurheilun sijasta voidaan suositella yksilöliikuntaa, johon liittyvä tartuntariski on vähäisempi kuin joukkue- tai ryhmäurheilussa. Kaikessa liikuntatoiminnassa on kuitenkin huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneessa.

Lasten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojien käyttö. Kouluissa on jo pitkään noudatettu terveysturvallisia toimia ja kokonaismäärään suhteutettuna kouluihin ja harrastuksiin jäljitettävät tartunnat ovat olleet maltillisia. Koronakoordinaatioryhmä katsoi, että harrastusten tauottamisen tuomat haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.

Yksityistilaisuuksissa tulisi noudattaa valtakunnallista koronaministeriryhmän suositusta. Yksityistilaisuuksissa tulisi olla enintään viisi henkilöä perheen ulkopuolelta mukana.

Henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, suositellaan hakevan tehosteannoksensa THL:n ohjeistuksen mukaan. Koronakoordinaatioryhmä haluaa suojella erityisesti henkilöitä, joilla on alentunut vastuskyky, koska heidän riskinsä vakavalle, sairaalahoitoa vaativalle koronainfektiolle on muuta väestöä suurempi.  

Someron kaupunki järjestää viikolla 3 koronarokotusten tehoviikon. Rokotuksia annetaan päivittäin ajalla 17.1.- 21.1.2022. Ilta-aikoja on myös saatavilla. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto arvioi loppuviikon aikana tarvetta jatkaa nykyisiä määräyksiä, jotka ovat voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla vielä 15.1.2022 asti.

Lisätietoa: 

KORONAROKOTUKSET SOMEROLLA

VSSHP.:N KORONAKOORDINAATIORYHMÄN TIEDOTE 11.1.2022

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TIEDOTE 12.1.2022


09.01.2022

Someron kaupungin kotihoidossa ja terveyskeskusosastolla koronatartuntoja


Someron kaupungin kotihoidossa ja terveyskeskusosastolla on todettu useampia koronatartuntoja kuluneiden kahden viikon aikana.  

Kotihoidon palvelut toteutuvat toistaiseksi normaalisti, mutta aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Muutoksista ollaan yhteydessä asiakkaisiin. 

Terveyskeskusosaston koronatilanne vaikuttaa vierailuihin. Vierailut toivotaan sovittavan etukäteen soittamalla. Tilanne osastolla voi vaihdella nopeasti. Suosituksena on, että vierailijoita käy potilaan luona ainoastaan yksi kerrallaan enintään 15 minuutin ajan. Yleisissä tiloissa oleskelua tulee välttää. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tarkempaa tietoa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi Someron kaupungin perusturvatoimi pyytää huomioimaan hygieniaohjeistukset sekä terveysturvalliset toimintatavat (maskin käyttö, käsihygienia) erityisen huolellisesti.

Lue lisää:

VIERAILUT TERVEYSKESKUSOSASTOLLA JA ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ05.01.2022

Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin ja -rajoituksiin liittyen


Koronavirustilanne heikentyy yhä nopeasti Varsinais-Suomessa. Koronaviruksen ilmaantuvuus saavutti jälleen uuden ennätyksensä, 627 tartuntaa 100 000:a asukasta kohden edeltävän kahden viikon ajalta.

Vallitseva koronaviruksen variantti on nyt omikron. Virusta on jo tavattu kaikista kunnista Varsinais-Suomessa. Eniten tartuntoja on 20–30-vuotiailla, mutta tapauksia todetaan kaikissa ikäryhmissä. 

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, mutta sitä tehdään edelleen. Osassa kunnista jäljitystä on jouduttu priorisoimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä päästään edelleen noin 70 prosentin jäljitettävyyteen. Lähipiiri on edelleen tavallisin tartuntapaikka.

Varsinais-Suomen sairaaloissa oli 4.1. aamulla hoidossa teho-osastolla alle viisi ja muilla osastoilla 24 covid-positiivista potilasta. Koronavirustautiin kuolleiden määrä kasvoi joulukuussa koko epidemia-ajan korkeimmaksi. Kuukauden aikana menehtyi yhteensä 24 potilasta. 

Somerolla on todettu viimeisen kahden viikon aikana 54 koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu mm. kotihoidossa sekä terveyskeskusosastolla.

Koronavirustartuntojen määrän noustessa voimakkaasti koronakoordinaatioryhmä kehottaa käyttämään kotitestausta apuna.

Lue lisää:

VOIMASSA OLEVAT SUOSITUKSET JA RAJOITUKSET SEKÄ VAIKUTUKSET SOMERON KAUPUNGIN PALVELUIHIN

VSSHP:N KORONAKOORDINAATIORYHMÄN TIEDOTE 4.1.2022


31.12.2021

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin ja -rajoituksiin liittyen


Varsinais-Suomessa on todettu noin 500 omikrontapausta ja omikron on nyt alueella valtavirus. Viikonlopun (25.-26.12.2021) otetuista näytteistä jo 60 prosenttia oli omikrontapauksia tai vahvoja epäilyjä omikronista. Vielä viikko sitten vain noin joka viides tapaus oli omikron. Somerolla on myös todettu omikron-tartuntoja. Omikron näyttäisi aiheuttavan lievempiä oireita kuin deltavariantti. Omikronin aiheuttamia vaikeita tautimuotoja ole alueella vielä todettu. Yhtäkään potilasta ei ole tullut sairaalahoitoon Varsinais-Suomessa omikronin takia, mutta havainnointiaika on vielä lyhyt.

Tyksissä oli tiistaina 28.12.2021 kaiken kaikkiaan 20 koronapotilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Koronatapauksia todetaan nyt Varsinais-Suomessa eniten koko pandemian aikana. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden edeltäneen 14 vuorokauden aikana on 398 (27.12.2021).  Testien positiivisuusmäärä on myös Varsinais-Suomessa ennätystasolla, 11,8 prosenttia. 

Somerolla on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana yhteensä 41 tartuntaa. Tilanne on epidemia-ajan huonoin. 

On paljon ihmisiä, jotka eivät hakeudu testiin, vaan pysyvät kotona oireiden ollessa lieviä ja tekevät mahdollisesti kotitestin. Tämä siis tarkoittaa, että tautia on enemmän, kuin mitä luvut osoittavat. Suosituksena kuitenkin on, että kotitestissä positiivisen tuloksen saaneet hakeutuisivat terveydenhuollon tekemään varmistustestiin, koska resurssit sen vielä sallivat.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 29.12.2021 Varsinais-Suomeen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista ja käyttöä koskevat uudet koronarajoitukset. Varsinais-Suomessa kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa.

Lisäksi aluehallintovirasto määrää suljettavaksi yleisölle avoimet ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään liikunta-, urheilu., huvi- tai virkistystoimintaan. Tilojen sulkeminen ei koske alle 18 –vuotiaiden harrastustoimintaa.
Päätökset ovat voimassa 1.-15.1.2022 ja vaikuttavat seuraavasti Someron kaupungin toimintaan: 

Somero-opisto

Avoin päiväkoti

Kirjastot

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden osalta seuraavat tilat suljetaan:

Päätös näiden tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske:

Nuorisopalvelut


VSSHP:N TIEDOTE 28.12.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS TARTUNTATAUTILAKI 58 D §

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 29.12.2021 TARTUNTATAUTILAKI 58 § JA 58 G §

29.12.2021

Someron terveyskeskuksen osastolla todettu koronatartunta


Terveyskeskuksen osastolla todettu koronatartunta. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan. Vierailuja suositellaan vältettävän 7.1.2022 saakka. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki, terveyskeskusosasto ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti terveyskeskusosaston tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

20.12.2021

Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyenKoronatilanne on Varsinais-Suomessa edelleen heikentynyt. Varsinais-Suomessa suositellaan useita erilaisia rajoitustoimia koronan omikronmuunnoksen aiheuttaman uhkan vuoksi. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti heikentyneen tilanteen vuoksi ylimääräisen kokouksen sunnuntai-iltana 19. joulukuuta. Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kaksi uutta päätöstä. 

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa: 

Kaikki suositukset ovat voimassa maanantaista 20. joulukuuta alkaen kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. 

Kaikki yleisötilaisuudet kielletään ja tilojen käyttöä rajoitetaan Varsinais-Suomessa 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kaksi uutta koronapäätöstä 20.12.2021. Toinen päätös kieltää sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Varsinais-Suomen alueella lyhytaikaisesti. Lisäksi suljetaan asiakas- ja yleisötilat tanssi-, kuoro- ja harrastajateatteritilojen sekä kauppakeskusten yleisten tilojen osalta. Toisella päätöksellä aluehallintovirasto jatkaa muille yleisille tiloille asettamiaan terveysturvallisuusvaatimuksia.

Varsinais-Suomessa kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa 22.-31.12.2021. Lisäksi määrätään suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita käytetään tanssipaikkoina, kuorolaulu- tai harrastajateatteritoimintaan tai vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan. Myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin, on määrätty suljettaviksi yleisöltä. Tilojen sulkeminen perustuu tartuntatautilain pykälään 58 g ja sen 4 momentin kohtiin kolme (3) ja kuusi (6).

Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Toisella tekemällään päätöksellä aluehallintovirasto jatkaa muille yleisille tiloille asettamiaan terveysturvallisuusvaatimuksia Varsinais-Suomen alueella 22.-31.12.2021. 

Näissä tiloissa toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Asiakas- ja yleisötiloissa tulee lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

Uudet suositukset liittyvät voimakkaasti heikentyneeseen koronatilanteeseen 

Koronatapauksia todetaan nyt Varsinais-Suomessa eniten koko pandemian aikana. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden edeltäneen 14 vrk aikana on 319,5 (19.12.2021). Tartuntoja on todettu viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Tällä hetkellä esiintyy tartuntaryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystyä luotettavasti jäljittämään. Tartuntalähteet on viime viikolla saatu toistaiseksi selville noin 61 prosentissa tartuntoja. Somerolla on todettu viimeisen kahden viikon aikana yhteensä 19 tartuntaa. 

Maanantaina 20. joulukuuta Tyksissä oli hoidossa kaikkiaan 23 koronapotilasta. Näistä vuodeosastoilla 16 ja teho-osastolla seitsemän potilasta. Lisäksi eri terveyskeskuksien vuodeosastoilla on Varsinais-Suomessa hoidettavana lähes 20 koronapotilasta. 

Koronasta johtuvia kuolemantapauksia on ollut nyt Varsinais-Suomessa runsaasti, viikoilla 48-50 yhteensä 22. 

Yli 12-vuotiaista varsinaissuomalaisista 84,9 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusannosta ja 16,1 prosenttia kolme annosta. 

Omikron leviää koko Varsinais-Suomessa 

Varmistettujen omikrontapausten ja -epäilyjen määrät ovat kasvaneet alueella hyvin nopeasti. Omikronvariantteja on varmistettu Varsinais-Suomessa 14. Epäiltyjä omikrontapauksia on tämän lisäksi 58 tapausta eri puolilla maakuntaa. Omikronpotilaita ei ole Tyksissä toistaiseksi ollut hoidettavana..

LISÄTIETOA:

VSSHP:N TIEDOTE 20.12.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 20.12.2021 (TTL 58 D §)

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 20.12.2021 (TTL 58 § JA 58 G§)

ALUEHALLINTOVIRASTO - USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ


18.12.2021

Someron lukiossa on todettu koronatartunta

Lukion ja yläkoulun oppilaita sekä henkilökuntaa pyydetään huomioimaan hygieniaohjeet (käsihygienia ja maskin käyttö) erityisen tarkasti. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti yläkoulun ja lukion tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

17.12.2021

Koronatilanne heikentynyt merkittävästi myös SomerollaKuluvalla viikolla Somerolla on todettu 10 koronatartuntaa (16.12. yhteensä 7 tartuntaa). Epidemiatilanne näyttäytyy koko epidemia-ajan vaikeimpana. 

Someron kaupungin perusturva muistuttaa edelleen hygieniaohjeiden noudattamisesta, maskien käyttämisestä sekä siitä, että flunssa- tai vatsatautioireisena tulisi pysyä omaehtoisessa karanteenissa ja välttää kontakteja. Koronapassin hallinta ei poista vahvaa suositusta hygieniaohjeiden noudattamisesta. 

Rokottautumista suositellaan vahvasti. Vaikka rokotus ei välttämättä estä sairastumista, suojaa se kuitenkin taudin vaikeilta muodoilta. Huomautuksena edelleen, että Covid-19 epidemia on määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, joka  näkyy sairaalahoidon sekä tehohoidon tarpeissa etenkin rokottamattomien keskuudessa. 


16.12.2021

Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyenKoronavirustaudin ilmaantuvuus rokottamattomilla on noussut huomattavasti korkeammaksi rokotuksen saaneisiin verrattuna. Sairaaloiden kuormitus on myös noussut.

Koronavirustaudin kokonaisilmaantuvuus on mahdollisesti ohittanut jyrkimmän huippunsa, ja on hieman madaltunut. Koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohden on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nyt 295 kahden viikon ajalta. Somerolla on todettu kuluneen kahden viikon aikana yhteensä 12 tartuntaa. Lisäksi altistuneita on huomattava määrä.

Ero rokotettujen ja rokottamattomien välillä on kasvanut huomattavan suureksi. Rokottamattoman väestön ilmaantuvuus vastaavalta ajalta on 1250. Rokotus puuttuu noin 40 000:lta yli 12-vuotiaalta varsinaissuomalaiselta. Taudin saamisen riski on moninkertainen rokottamattomilla. He ovat myös suurin ryhmä sairaalaan joutuvista koronaan sairastuneista. Rokote suojaa hyvin nimenomaan sairaalahoitoa vaativalta taudilta. Rokote on siis ehdottoman suositeltava.

Sairaaloiden kuormitus on hieman kasvanut. Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaaloissa on 11 potilasta vuodeosastolla hoidossa ja 6 potilasta tehohoidossa. Kuntien terveyskeskuksissa on yli 20 koronapotilasta vuodeosastoilla.

Tiistaina 14.12.2021 kokoontunut koronakoordinaatioryhmä on huolestunut ihmisten lipsumisesta maskien käytössä. Ryhmä suosittelee suunenäsuojuksen käyttöä kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sisä- tai ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä.

Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin, joita ovat etenkin käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 9.12.2021 antamallaan päätöksellä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit. Rajoitus on voimassa 10.-31.12.2021. Koronapassi on vaihtoehto yleisötilaisuuksien rajoituksille laissa määritellyissä tiloissa.

Lue lisää:

VSSHP:N TIEDOTE 14.12.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 9.12.2021 

AVI USEIN KYSYTTYÄ KORONAVIRUKSESTA

14.12.2021

Palvelutalo Tervaskannossa todettu koronatartuntaPalvelutalo Tervaskannossa on todettu koronatartunta. Altistuneet on kartoitettu. Vierailijoita pyydetään huomioimaan hygieniaohjeet (käsihygienia ja maskin käyttö) erityisen tarkasti. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki, palvelutalo Tervaskanto ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Tervaskannon tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

08.12.2021

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin liittyenTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) eilen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 298 ja on koko epidemian korkein (Turku 397, Somero 58, Salo 105). Somerolla on todettu 6 tartuntaa viimeisen 14 vuorokauden aikana. Altistumisia on tapahtunut muun muassa Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa sekä terveyskeskusosastolla. 

Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 henkilöä kohden on nyt alle 12-vuotiailla rokottamattomilla lapsilla ja nuorilla ensimmäistä kertaa epidemian aikana suurempi kuin rokottamattomilla aikuisilla (ilmaantuvuus yli 800). Tiistaina 7.12.2021 kokoontunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä teki uusia suosituksia Varsinais-Suomen alueelle: 

- Kouluissa ja oppilaitoksissa maskisuositus muutettiin koskemaan peruskoulua 3. luokasta lähtien, 4. luokan sijaan. Suurin ikäryhmä tartunnan saaneista on 0-14-vuotiaita, jotka muodostavat lähes 40 prosenttia kaikista tartunnan saaneista. Maskisuositus voidaan ulottaa epidemiatilanteen niin vaatiessa koskemaan kunta- tai koulukohtaisesti myös 1.-2. vuosiluokkien oppilaita, tarvittaessa ennaltaehkäisevästikin.

- Tässä vaiheessa ryhmä ei suosittele etäopetusta.

- Ulkotiloissa suositellaan vahvasti maskinkäyttöä tilanteissa, joissa ei voida pitää riittävää etäisyyttä. (Esim. joulutorit)

- Harrastustoimintaa koskevia suosituksia ei muutettu.

Sairaalahoidon kuormitus erikoissairaanhoidossa ei ole oleellisesti noussut. Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa koronan takia 17 potilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Sen sijaan kunnissa on vuodeosastohoidossa kaiken kaikkiaan 25 koronapotilasta, eli koronaepidemia on aiheuttanut perusterveydenhuollossa tartunnanjäljityksen, rokotustoiminnan ja testaamisen lisäksi myös vuodeosastohoidossa suurta kuormitusta.

Koronapassin hakeminen aiheuttaa myös ruuhkaa kuntien perusterveydenhuollossa. Koronapassin pitää ensisijaisesti hankkia Omakannan kautta (kanta.fi). Sen kannattaa hankkia riittävän ajoissa, esimerkiksi heti, kun tietää olevansa menossa teatteriin tai ravintolaan.

Lue lisää: 

VSSHP:N TIEDOTE 7.12.2021

VSSHP:N KORONAVIRUSEPIDEMIA 2021 -SIVUSTO


07.12.2021

Terveyskeskusosastolla todettu koronatartuntaTerveyskeskusosastolla todettu koronatartunta. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan. Osastolla vierailevia pyydetään kiinnittämään huomiota turvavälien sekä hygieniaohjeistusten noudattamiseen.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti terveyskeskusosaston tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

3.12.2021

Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa todettu koronatartuntaLamminniemen Hyvinvointikeskuksessa todettu koronatartunta. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan. Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa ja Katajakodissa vierailevia pyydetään kiinnittämään huomiota turvavälien sekä hygieniaohjeistusten noudattamiseen.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki, Lamminniemen Hyvinvointikeskus ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.


01.12.2021

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin liittyenKoronan ilmaantuvuus on ennätystasolla Varsinais-Suomessa. Tyksissä on 30.11.2021 ollut hoidossa kaiken kaikkiaan 14 koronapotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Terveyskeskussairaaloissa on kymmeniä potilaita hoidossa koronan vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 29.11.2021 ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 275 ja on koko epidemian korkein (Turku 380, Salo 144, Somero 35). Sairaalahoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on jo valtakunnallisesti ylittänyt sen, minkä ajatellaan olevan kriittinen raja. Somerolla on todettu viimeisen kahden viikon aikana yhteensä neljä koronatartuntaa. 

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä terävöitti voimassa olevia suosituksia kokouksessaan tiistaina 30.11.2021:

Suositusten mukaan oppilaitoksissa järjestettäviin joulujuhliin voivat osallistua ainoastaan oppilaat, opettajat sekä muu välttämätön henkilökunta.

Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin, joita ovat etenkin käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Jos pikkujoulujuhlia järjestetään sellaisessa paikassa, jossa koronapassia ei voida tarkistaa, koronakoordinaatioryhmä suosittelee harkitsemaan tarkkaan, voidaanko niitä ylipäätänsä järjestää.

Tällä hetkellä maskisuositus koskee 4. luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita. Mikäli alakoulussa todetaan merkittäviksi arvioituja tartuntaryppäitä, voidaan maskisuositus ulottaa koskemaan myös 1-3 vuosiluokkien oppilaita.

Koulu- tai kuntakohtaisesti voidaan harkita myös hybridi- tai etäkouluopetukseen siirtymistä rajoitetuksi ajanjaksoksi, jos oppilaitoksessa todetaan merkittäviä tartuntaryppäitä.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Harrastustiloissa ja niiden pukuhuoneissa on huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja suunenäsuojuksen käytöstä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä harrastustiloja.

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja terveyskeskusten vuodeosastoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisiin vierailukäytäntöihin, riippumatta asukkaiden, potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotestatuksesta.

Lue lisää: 

VSSHP:N TIEDOTE 30.11.2021


23.11.2021

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin liittyen: Laaja etätyösuositus sekä maskit käyttöön!Koronatilanne on huonontunut nopeasti. Tyksissä on hoidossa (23.11.2021) kaiken kaikkiaan 16 koronapotilasta, joista viisi on tehohoidossa. Sairaalahoidon kuormitus on nousussa. THL:n eilen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 250 (Turku 364, Salo 181, Somero 47) ja luku kasvaa koko ajan. Somerolla on viimeisen kahden viikon aikana todettu yhteensä 5 koronatartuntaa. Tartuntatilanne on Varsinais-Suomen alueella jo samalla tasolla kuin pahimmillaan koko pandemian aikana ja tilanteen arvioidaan pahenevan edelleen.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ottaa laajan etätyösuosituksen jälleen käyttöön nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Etätyösuositus vähentää myös työpaikkaliikennettä ja muiden kontaktien määrää. Etätyösuositus ei velvoita työnantajia, vaan se on vahva suositus.

Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, sekä sisällä, että ulkona, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä. Suunenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä, sillä he voivat kantaa virusta, myös oireettomana.

Kouluissa ja oppilaitoksissa maskisuositus on voimassa peruskoulun 4. luokasta lähtien.

Terveysturvalliset käytännöt tulee muistaa kaikissa tilanteissa, missä ihmiset kokoontuvat: riittävät turvaetäisyydet, kasvomaski ja desinfioiva käsihuuhde käyttöön. Myös päiväkotihoidossa ja peruskouluissa henkilökunnan täytyy huolehtia kasvomaskin käytössä. Tartunnat korostuvat 5-14 -vuotiaiden ikäryhmissä, joten varsinkin rokottamattomat lapset täytyy suojata.  

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee pikkujoulujuhlia järjestettävän niin, että koronapassia voidaan edellyttää osallistujilta. Tämä onnistuu esimerkiksi ravintoloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.

LISÄTIETOA

VSSHP:N TIEDOTE 23.11.2021

VSSHP:N KORONAVIRUSEPIDEMIA 2021 -SIVUSTO

17.11.2021

Someron kaupungin tiedote koronasuosituksiin liittyen: Juhlissa maski on paras asuste!Koronatilanne Varsinais-Suomessa on yhä pahentunut. Tartunnat ja ilmaantuvuus ovat rajussa kasvussa. Epidemia kuormittaa erityisesti lapsiperheitä. Eniten tartuntoja on 5–14-vuotiailla. Alle 12-vuotiaiden 14 vuorokauden ilmaantuvuus (100 000 asukasta kohti) on Varsinais-Suomessa yli 500. Yli 12-vuotiaiden rokottamattomien ilmaantuvuus on jo yli 700.

Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on noussut ja on nyt ennätystasolla, 9,9 prosenttia.

Tartuntoja on kaikkialla Varsinais-Suomessa, eikä epidemia tällä hetkellä kohdistu mihinkään erityiseen alueeseen. Suurin osa tartunnoista saadaan samasta taloudesta. Myös lähipiirissä ja oppilaana saadut tartunnat ovat lisääntyneet.

Koronavirustaudin tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 209. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 147. 

Keski-ikäisten ja työikäisten tartunnat ovat sen sijaan hieman vähentyneet ja vieraskielisten osuus tartunnoista on pienentynyt.

Sairaalahoitoon joutuneista suurin osa on edelleen vieraskielisiä ja rokottamattomia. Sairaalahoitoon joutuneiden keski-ikä oli viime viikolla 59,8 vuotta. Lapset sairastavat taudin useimmiten edelleen lievänä.

Tilanteen pahennettua Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) kielsi maanantaina 15.11.2021 yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 16.11.–16.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin. Someron kaupungin ohje koronapassin hankkimiseen liittyvistä käytännöistä löytyy koronatodistussivustolta. 

KORONATODISTUS

Suuria yksityistilaisuuksia järjestäessä, on kiinnitettävä huomiota koronaturvalliseen käyttäytymiseen, muun muassa suunenäsuojuksen käyttöön.

Laaja etätyösuositus ei ole enää voimassa, mutta työnantajien on edistettävä koronaturvallisia järjestelyjä, joihin muun muassa kuuluu etätyön tekeminen, työntehtävien niin mahdollistaessa. Suunenäsuojusta suositellaan käytettäväksi laajalti muissakin tilanteissa, erityisesti sisätiloissa.

Rokotukset Varsinais-Suomessa edistyvät hyvin: yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 87,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 82 prosenttia.

Lue lisää:

VSSHP:N TIEDOTE 16.11.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 15.11.2021
19.10.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyen


Koronavirustaudin tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 122 (Somero 58). Viikko sitten ilmaantuvuus oli 148. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on myös laskenut ja on nyt 6,5 prosenttia.  Somerolla on todettu 5 tartuntaa viimeisen kahden viikon aikana.

Sairaalakuormitus on yhä korkea ja Tyksissä on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronapotilasta osastohoidossa ja viisi tehohoidossa. Neljän viime viikon aikana (viikot 38-41) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa alkoi 41 hoitojaksoa koronavirusinfektion vuoksi. Näistä 41 potilaasta 30 (73 prosenttia) oli kokonaan rokottamattomia, viisi (12 prosenttia) oli saanut yhden rokotteen ja kuusi (15 prosenttia) kaksi rokoteannosta. Sairaalakuormituksen ennakoidaan pysyvän lähipäivinä vähintään nykyisellä tasollaan.

Rokotuskattavuus on Varsinais-Suomessa 12 vuotta täyttäneiden joukossa ensimmäisen annoksen osalta 85,9 prosenttia ja toisen annoksen kohdalla 74,6 prosenttia.  Rokotettujen määrä Varsinais-Suomessa on kasvanut viime viikkojen aikana melko hitaasti ensimmäisen rokoteannoksen osalta. Varsinais-Suomessa on noin 53 000 kaksitoista vuotta täyttänyttä asukasta, jotka eivät ole vielä ottaneet yhtäkään rokotusta. Tämä luku on hitaasti pienentynyt. Viime viikolla (viikko 41) ensimmäisiä rokoteannoksia annettiin kuitenkin noin 2200, kun edeltävinä viikkoina määrä on jäänyt alle 2000. Todennäköisesti koronapassin käyttöönotto on lisännyt rokotushalukkuutta.

Lue lisää: 

VSSHP:N TIEDOTE 19.10.2021

KANTA.FI/KORONAPASSI

09.10.2021

Joensuun koulussa koronatartunta

Terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja altistuneet on kartoitettu. 

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut ja lapsi voi mennä normaalisti kouluun viikonlopun jälkeen.  

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Joensuun koulun tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.


06.10.2021

Tehostetun palveluasumisen yksikkö Katajakodissa todettu koronatartunta


Tehostetun palveluasumisen yksikkö Katajakodin ryhmäkoti Puolukassa on todettu koronatartunta. Altistuneet on kartoitettu. Suosituksena on, että ryhmäkoti Puolukassa vierailuja vältetään 18.10.2021 saakka.  

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki, Lamminniemen Hyvinvointikeskus ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Katajakodin tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

05.10.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyen


Varsinais-Suomessa koronatilanne on edelleen vaikeutunut. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 145,8. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 126,6. Positiivisten testien osuus on noussut ja on nyt yli seitsemän prosenttia.  Ilmaantuvuus Somerolla oli 57,8. (5 tartuntaa)

Uusia potilaita tulee Tyksiin hoitoon koko ajan. Tällä hetkellä on 14 potilasta hoidossa, joista alle 5 on tehohoidossa. Vuodeosastohoitojaksot ovat yleensä lyhyitä, mutta tehohoitopotilaat tarvitsevat hoitoa pidempään.

Suurin osa tartunnan saaneista ovat iältään 20-34-vuotiaita. Vieraskieliset ovat edelleen yliedustettuna niin sairastuneiden kuin sairaalahoitoa tarvitsevien joukossa, mutta myös suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia on joutunut sairaalahoitoon. 

Kokonaan rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden henkilöiden 14 vuorokauden koronailmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella noin 500. Yhden rokoteannoksen saaneiden vastaava ilmaantuvuus on noin 250 eli 50 prosenttia matalampi. 

Kaksi rokoteannosta saaneiden ilmaantuvuus on noin 50 eli 90 prosenttia vähemmän kuin kokonaan rokottamattomilla.  

Vakavan sairauden riskin osalta rokotuksen hyödyt ovat vielä selkeämmät.

Maskien käyttö on tehokas tapa estää tartuntoja. Tilanteen nyt vaikeutuessa suosittelemme edelleen käyttämään maskia tunnollisesti.

Suunenäsuojusta suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Julkinen liikenne, varsinkin ruuhka-aikoina.
 • Julkisissa sisätiloissa, ja yleisötilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta lähtien.

  Someron kaupungin koronajohtoryhmä on 5.10.2021 linjannut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjausryhmän linjauksesta poiketen, ettei maksisuositus koske alakouluikäisiä. Maskia suositellaan käytettäväksi seitsemännestä luokasta alkaen. Kun rokotekattavuus on parempi, voidaan maskisuositusta tarkastella uudestaan.

 • Lisäksi suunenäsuojusta käyttävät koronavirustestiin hakeutuvat matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Oman tilannekohtaisen harkinnan mukaan suunenäsuojusta voi edelleen käyttää muissakin tilanteissa. 
 • Sairaaloissa potilaiden ja vierailijoiden tulee käyttää suunenäsuojusta sairaalan ohjeistuksen mukaisesti.

Lue lisää:

VSSHP:N TIEDOTE 5.10.2021

01.10.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyen


Koronatilanne Varsinais-Suomessa on edelleen huolestuttava. Trendi on laskusuunnassa, mutta ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat poikkeuksellisen hitaasti.  Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 126,6 (Somero 12). Viikko sitten ilmaantuvuus oli 133. Positiivisten testien osuus on noussut ja on nyt melkein kuusi prosenttia, joka osoittaa, että testaus kohdentuu oikein. Somerolla on viimeisen kahden viikon aikana todettu neljä tartuntaa. 

Etätyösuositus loppuu Varsinais-Suomessa kaksi viikkoa ennen kansallista linjausta, eli 30.9. Koronatauti leviää nyt eniten perheissä tai samassa taloudessa asuvilla, lähipiirissä ja työpaikoilla, jotka ovat muulla kuin sosiaali- ja terveyshuollon alalla.

Kun ihmiset palaavat työpaikoille on yhä tärkeämpää käyttää kasvomaskia.

Yhteiskunta avautuu yksi askel kerrallaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut 30.9.2021 oman päivityksen kasvomaskisuositukseen. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä katsoo, onko tarpeen korjata myös Varsinais-Suomen kasvomaskisuositusta. Alueellista kasvomaskisuositusta käsitellään seuraavan kerran tiistaina 5.10.2021. 

Rokotuskattavuus hyvällä tasolla

Varsinaissuomalaisista yli 12-vuotiaista ensimmäisen rokotuksen on saanut jo yli 84 prosenttia (Somero 78,7) ja toisen annoksen 68 prosenttia (Somero 70,6).

Kolmas tehosteannos voidaan nyt antaa niille, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen annoksen alle kuuden viikon välillä siten, että toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli kuusi kuukautta. Kolmannet rokotukset on jo viime viikolla aloitettu henkilöille, joiden immuunipuolustus on merkittävästi heikentynyt ja joiden toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli kaksi kuukautta.

Lisätietoa: 

VSSHP:N TIEDOTE 28.9.2021

THL:N MASKISUOSITUS 30.9.2021

24.09.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyen

Koronan ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on kääntynyt laskuun. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on sairaanhoitopiirissä 133. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 162.  Myös testausmäärät ovat vähentyneet, mikä helpottaa testauskapasiteetin kuormitusta. Positiivisten testien osuus on noussut ja on nyt noin viisi prosenttia. Testaus kohdistuu nyt paremmin. 

Somerolla ei ole todettuja tautitapauksia 9.9.2021 jälkeen. Palvelutalo Tervaskannon tilanne on rauhoittunut ja jatkotartuntoja ei ole enää tullut. 

Tiistaina 21.9.2021 kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti lopettaa etätyösuosituksen syyskuun loppuun. Työpaikoilla tulee huolehtia terveysturvallisuudesta. Pääsääntöisesti maskia suositellaan käytettävän tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Töihin saa tulla vain täysin terveenä. 

Koronarokotukset

Rokotusten teho näkyy Varsinais-Suomessa. Tartunnan saaneissa suurin ryhmä ovat 20–39-vuotiaat, joissa on vielä rokottamattomia suhteessa enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista 60–80 prosenttia on ollut rokottamattomia ja noin 20 prosenttia on saanut vain yhden rokoteannoksen. Varsinaissuomalaisista yli 12-vuotiaista ensimmäisen rokotuksen on saanut 84 prosenttia ja toisen annoksen 66 prosenttia. Myös lasten rokotukset ovat edenneet hyvin.

Rokote suojaa vakavalta taudilta ja siten myös sairaalaan joutumiselta.

Kolmansien rokotusten jatkosta koronakoordinaatioryhmä jäi odottamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjausta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeisti 21.9.2021 kuntia tarjoamaan kolmatta koronarokoteannosta immuunipuutteisten lisäksi henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa 3–4 viikon annosvälillä.

Varotoimena kolmatta annosta ei kuitenkaan vielä rokotusten alkaessa suositella tarjottavaksi alle 30-vuotiaille miehille. THL odottaa vielä lisää tutkimustietoa harvinaisen sydänlihastulehduksen eli myokardiitin riskistä kolmannen annoksen saaneilla.

Lisätietoa: 

VSSHP:N TIEDOTE 21.9.2021

THL:N OHJE LYHYELLÄ ANNOSVÄLILLÄ ROKOTETTUJEN 3. ROKOTEANNOKSISTA 21.9.2021


09.09.2021

Tiedote: Someron kaupungin koronatilannekatsausSomerolla koronatartuntoja todetaan edelleen satunnaisesti. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 8. Joensuun koulun sekä palvelutalo Tervaskannon tilannetta seurataan edelleen tiiviisti. 

Tervaskannon Tyyne-kodissa on todettu 9.9.2021 mennessä yhteensä 4 tartuntaa. Suosituksena on, että vierailuja Tyyne-kodissa pyydetään välttämään 20.9.2021 saakka. 

Varsinais-Suomen koronatilanne on juuttunut paikalleen. Ilmaantuvuus ja tartuntamäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin viikko sitten. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 172,4 (Somero 92,5). Viikko sitten ilmaantuvuus oli 175. 

Testausmäärät ovat Varsinais-Suomessa pysyneet korkeina. Positiivisten tulosten osuus koronatesteistä on myös pysynyt korkeana, tällä hetkellä se on 3,9 prosenttia.

Viime viikolla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri linjasi, että täysin rokotettujen (kaksi koronarokoteannosta ja viimeisestä annoksesta yli kaksi viikkoa) henkilöiden ei jatkossa tarvitse hakeutua koronanäytteenottoon, jos heillä on vain lieviä hengitystieinfektion oireita. Tämä suositus ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirustartunnalle eikä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Heidät testataan edelleen matalalla kynnyksellä. Kaikki vaikeasti oireilevat testataan luonnollisesti edelleen. 

Tällä hetkellä  sairaalahoidossa on 13 potilasta, josta alle viisi on tehohoidossa. Potilasvaihtuvuus on suurta ja edelleen suurin osa potilaista ovat rokottamattomia. Niillä alueilla Varsinais-Suomessa, joissa rokotuskattavuus on alhainen, todetaan myös eniten koronatartuntoja.

Hallitus hyväksyi maanantaina 6.9. uudistetun hybridistrategian koronaepidemian hallintaan ja tämä tarkoittaa lähitulevaisuudessa muutoksia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän toimintatapoihin. Paikallisten toimenpiteiden merkitys korostuu entisestään.  Mitä tämä tarkoittaa käytännössä varmistuu lähiviikkoina. Ainakin epidemiavaiheista luovutaan. Niillä tautitilanne on luokiteltu perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. 

Koronakoordinaatioryhmä piti kaikki suositukset ennallaan. Ainoa muutos on rokotusvälin lyhentäminen. Rokotusväli saa THL:n tuoreen suosituksen mukaan olla kuusi viikkoa aikaisemman kahdeksan viikon sijaan.

Lisätietoa:

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 7.9.2021

VALTIONEUVOSTON HYVÄKSYMÄ HYBRIDISTRATEGIA 6.9.2021


05.09.2021

Joensuun koulussa todettu koronatartuntaUuden ohjeistuksen mukaisesti yksittäisiä luokkia ei enää aseteta automaattisesti altistumisesta johtuen karanteeniin, vaan ainoastaan altistuneeksi terveydenhuollon viranomaisen toimesta arvioidut henkilöt. Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä viikonlopun aikana. 

03.09.2021

Palvelutalo Tervaskannon Tyyne-kodissa todettu koronatartuntaPalvelutalo Tervaskannon Tyyne-kodissa on todettu koronatartunta.  Altistuneet on kartoitettu. Suosituksena on, että Tyyne-kodissa vierailuja vältetään 14.9.2021 saakka.  

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti palvelutalo Tervaskannon tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia

26.08.2021

Metsätien esiopetusryhmässä mahdollinen altistuminenPerjantaina 20.8.2021 on tapahtunut  Metsätien esiopetusryhmässä mahdollinen altistuminen koronalle. Virallisen karanteenin kriteerit eivät kuitenkaan täyty, joten ryhmää ei suljeta. Suosituksena on kuitenkin, että esiopetusryhmän lapset eivät osallistuisi esiopetukseen loppuviikon aikana (26.-27.8.2021).  

Metsätien esiopetusryhmän tilannetta seurataan terveydenhuollon viranomaisten toimesta.

25.08.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin liittyenVarsinais-Suomen koronatilanne on hieman parantunut viime viikosta, mutta ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat valitettavan hitaasti. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Somerolla poikkeuksellisen suuri: Varsinais-Suomi 171,2 Turku 242, Somero 278 ja Salo 122. Positiivisten osuus koronatesteistä on pysynyt korkeana. Tällä hetkellä se on 4,8 prosenttia.

Kuluneet viikot ovat olleet keväästä 2020 alkaen Somerolla pahimmat. Tartunnat on kuitenkin saatu rajattua altistuneiden nopean kartoituksen, mutta myös sairastuneiden ja altistuneiden karanteenien sekä toimintaohjeiden huolellisen noudattamisen johdosta minimiin ja jatkotartuntoja ei ole juurikaan tullut sairastuneiden lähipiirien ulkopuolelta. Etäopetukseen siirretyt Joensuun koulun luokat palaavat tämänhetkisen arvion mukaan lähiopetukseen maanantaina 30.8.2021. 

Rokote suojaa vakavalta taudilta, ja se näkyy Tyksin tilastossa. Kesän aikana 1.6.–23.8. koronaan sairastuneista jopa 53 prosenttia on täysin rokottamattomia. 38 prosenttia sairastuneista on saanut osittaisen rokotesarjan ja koko rokotesarjan saaneita on yhteensä lähes yhdeksän prosenttia.

Valtaosa niistä, jotka ovat joutuneet sairaalahoitoon koronan takia, eli noin 70 prosenttia, ovat rokottamattomia. Kesän aikana sairaalahoitoon joutuneista 36 % on ollut 20-39 -vuotiaita. Osittaisen rokotesarjan saaneita on noin 20 prosenttia sairaalahoitoa tarvitsevista. Koko rokotesarjan saaneiden osuus on sairaalahoitoa tarvitsevilla noin kymmenen prosenttia.

Tehohoitoon joutuneista potilaista 89:ää prosenttia ei ole rokotettu lainkaan. Osittaisen rokotesarjan on saanut 11 prosenttia tehohoitopotilaista ja koko rokotesarjan saaneita ei tehohoidossa ole ollut yhtäkään koko epidemian aikana.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on pysynyt melko ennallaan. Tyksin sairaaloissa on tällä hetkellä hoidossa yhdeksän potilasta.

Rokotuskattavuuden kasvaminen 90 % puolittaisi todennäköisesti sairaalahoitoa tarvitsevien määrän ja mahdollisuudet avata yhteiskuntaa olisivat jo hyvät. Ensimmäisen rokotteen on saanut 71,5 prosenttia väestöstä Varsinais-Suomessa ja toisen rokotteen 45,3 prosenttia väestöstä. Jos rokotuksissa edetään nykyisellä vauhdilla, Varsinais-Suomessa saavutetaan 80 prosentin kattavuus molemmista rokoteannoksista lokakuussa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin tiistain kokouksessaan.

Lue lisää:

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 24.8.2021

18.8.2021

Mahdollinen korona-altistuminen Someron jäähallilla 14.-15.8.2021. Todettuja tartuntoja viikon 33 aikana yhteensä 12.Someron jäähallilla viikonlopun 14.-15.8.2021 aikana (la ja su klo 9-16) oleskelleella on todettu viikonlopun jälkeen koronatartunta. 

Samaan aikaan jäähallilla olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Someron kaupunki korostaa, että tilat ja tapahtumat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia. 

Somerolla on kuluvan viikon 33 aikana todettu 12 koronatartuntaa (18.8.2021 + 6 todettua tartuntaa). 

Erityisen tärkeää on, että terveydenhuollon viranomaisten ohjeita ja terveysturvallisia toimintatapoja noudatetaan, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistuksi ja epidemian leviämistä hillittyä. 

17.08.2021

Koronatilanne heikentynyt merkittävästi Somerolla – terveyskeskuksen neuvonta, jäljitystoiminta ja puhelinneuvonta ovat ruuhkautuneet

Varsinais-Suomen alueellinen koronatilanne on parantunut hieman viime viikosta. Ilmaantuvuus ja tartuntamäärät ovat laskeneet. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on arvioinut, että maakunta pysyy edelleen leviämisvaiheessa. Alueellisesta paremmasta tilanteesta huolimatta Somerolla koronatilanne on heikentynyt merkittävästi. Somerolla on todettu viikolla 32 yhteensä 5 tartuntaa ja kuluvalla viikolla 33 (16.8.2021) yhteensä 4 tartuntaa. Altistuneita on useita kymmeniä.

Joensuun koulussa on todettu useampia tartuntoja, joista johtuen kolme luokkaa on asetettu karanteeniin. Yksittäisiä altistuneita on myös muilla luokilla. Someron koronajohtoryhmä on linjannut 17.8.2021 kokouksessaan tarpeelliseksi siirtää Joensuunkoulun 3-6. vuosiluokat etäopetukseen ajalle 18.8.-27.8.2021. Sivistysjohtaja on tehnyt etäopetukseen siirtymisestä päätöksen. Päätöksellä pyritään varmistamaan oppilaiden ja henkilökunnan terveysturvallisuus, tartuntaketjujen nopea katkaiseminen sekä terveydenhuollon ja koronaepidemian hallinnan kantokyky. Terveyskeskuksen näytteenotto, jäljitystoiminta sekä puhelinneuvonta ovat merkittävästi ruuhkautuneet. Suosituksena Someron kaupungin koronajohtoryhmä esittää lisäksi, että Joensuun koulun oppilaat pidättäytyisivät lähikontakteja sisältävästä sisätiloissa tapahtuvasta harrastustoiminnasta 29.8.2021 saakka.

Maskin käyttöä suositellaan edelleen käytettäväksi kaikissa lähikontakteissa ja lähiopetuksessa 5. vuosiluokasta alkaen. Koulukuljetuksissa suositellaan käytettävän maskia 1. vuosiluokasta alkaen. Oireisena tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja välttää lähikontakteja sekä hakeutua koronatestiin. Karanteenia tulee noudattaa ja alaikäisten jäädessä karanteeniin vanhempien tulee huolehtia karanteenin toteutumisesta. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi.

Rokottautumalla on mahdollista välttää karanteeni

Kaksi kertaa rokotetun on mahdollista välttää altistuessaan karanteeni, mikäli rokotettu on oireeton. Rokotus ei estä välttämättä sairastumista koronavirustautiin, mutta rokottautumalla on mahdollista välttää taudin vaikeat muodot. Tavoitteena on edelleen mahdollisimman suuri rokotuskattavuus. Lue lisää rokotuksista: THL: ROKOTTEET JA KORONAVIRUS

Kaikki yli 16-vuotiaat varaavat rokotusajan itse sähköisen ajanvarauksen tai puhelinajanvarauksen p. 050 377 6155 (arkisin klo 12-13) kautta. 12-15-vuotiaat saavat tiedon rokotusajankohdasta kouluterveydenhoitajalta. Mikäli lapsi tai nuori toivoo huoltajan olevan läsnä rokotustilanteessa ajan voi varata soittamalla ajanvarausnumeroon.

SÄHKÖINEN AJANVARAUS 

Somerolla järjestetään pop up -rokotuspäivä lauantaina 21.8.2021 Monitoimitalolla os. Kiiruuntie 6. Paikalle voi tulla ilman ajanvarausta klo 9-13. Rokotteita on rajoitetettu määrä. Rokotuspäivässä voi saada ensimmäisen tai toisen annoksen. Toisen rokotuksen osalta ensimmäisestä rokotuksesta tulee olla kulunut vähintään 8 viikkoa. Moderna-rokotteen ensimmäisessä vaiheessa saaneet eivät voi saada tehostetta pop up –päivässä. 

14.8.2021

Mahdollisia korona-altistumisia ke 11.8.2021 Tokmannilla klo 15.00-15.30 ja Didim Kebab Pitseriassa klo 16.00-17.30

Keskiviikkona 11.8.2021 Tokmannissa klo 15.00-15.30 ja Didim Kebab Pitseriassa klo 16.00-17.30 asiakkaana olleella on todettu koronatartunta. 

Samaan aikaan tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Someron kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia. 

Erityisen tärkeää on, että terveydenhuollon viranomaisten ohjeita ja terveysturvallisia toimintatapoja noudatetaan, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistuksi. 

13.8.2021

Joensuun koulussa kaksi koronatartuntaa

Joensuun koulussa on todettu kaksi koronatartuntaa.

Altistuneita kartoitetaan parhaillaan ja terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin.  

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut ja lapsi voi mennä normaalisti kouluun viikonlopun jälkeen.  

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Joensuun koulun tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

10.08.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin ja -rajoituksiin liittyen


Varsinais-Suomi pysyy koronan leviämisvaiheessa. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 203,1. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 174,3. Valtavirus on yhä deltavirus ja varsinaissuomalaiset käyvät ahkerasti testeillä. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 5,6 prosenttia, kun se 3. elokuuta oli 5,1 prosenttia. 

Somerolla on todettu viimeisen kahden viikon aikana 7 koronatartuntaa. 

Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa Varsinais-Suomen alueelta alle viisi koronapotilasta. Suurin osa sairaalahoitoa tarvinneista koronapotilaista on täysin rokottamattomia.

Vuoden 2021 aikana on toistaiseksi hoidettu 45 koronapotilasta teholla. Näistä 95 prosenttia eivät ole saaneet yhtäkään koronarokoteannosta. Viisi prosenttia heistä olivat saaneet yhden rokoteannoksen. Täyden rokotuksen saaneita ei ole joutunut tehohoitoon lainkaan.

Rokotteella on suuri vaikutus siihen, ettei sairastuta vakavaan tautiin. 

Rokotukset etenevät Varsinais-Suomessa tasaisesti. Varsinaissuomalaisista 67,3 prosenttia on nyt saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja 38,8 prosenttia jo toisenkin rokotteen. Somerolla ensimmäisen rokotteen on saanut 72,8 prosenttia ja toisen rokotteen 52,6 prosenttia.

Rokotukset 12-15-vuotiaille on käynnistetty Varsinais-Suomessa. 

Someron kaupunki suosittelee rokotuksen ottamista ja kannustaa etenkin nuoria ottamaan rokotteen. 

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin 10.8.2021 kokouksessaan. Tavoitteena on mahdollistaa normaali elämä, jos epidemiatilanne sen suinkin sallii.

Lue lisää:

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 10.8.2021


09.08.2021

Leivonpesän päiväkodissa on todettu koronatartunta

Altistuneet on kartoitettu ja terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin. Altistuminen on tapahtunut viikolla 31 (lisätty klo 16:00).

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut ja lapsi voi mennä normaalisti hoitoon.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Leivonpesän päiväkodin tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

05.08.2021

Mahdollisia korona-altistumisia useammassa paikassa 31.7.-1.8.2021

Ämyrin tanssilavalla la 31.7.2021 klo 21-23, Ravintola Rantatuvassa la 31.7.2021 klo 23-01 sekä Jussin Baarissa su 1.8.2021 klo 12-14 asiakkaina olleilla on viikonlopun jälkeen todettu koronatartunta. 

Samaan aikaan tilassa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Someron kaupunki korostaa, että tilat ja tapahtumat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia. 

Somerolla on tänään 5.8.2021 todettu kolme uutta koronatartuntaa. 

Erityisen tärkeää on, että terveydenhuollon viranomaisten ohjeita ja terveysturvallisia toimintatapoja noudatetaan, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistuksi ja epidemian leviämistä hillittyä. 

Varsinais-Suomi on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen 3.8.2021 alkaen.


04.08.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin ja -rajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 3.8.2021, että maakunta siirtyy kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen välittömästi. Kaikki kriteerit leviämisvaiheesta täyttyvät.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet vauhdilla Varsinais-Suomessa. Uusia koronatapauksia todetaan lähes 100 päivittäin. 28.7. todettiin 134 positiivista, mikä on kolmanneksi korkein päiväkohtainen lukema koko epidemian ajalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Sairaalahoidon tarve on kasvamassa ja hoidettavista potilaista yhä useampi on nuori aikuinen. Tyksissä oli 11 koronapotilasta maanantaina 2.8. Teho-osastolla ei ole tällä hetkellä koronapotilaita. Myös tartunnan saaneista nuoret aikuiset edustavat suurta valtaosaa. Tartunnan saaneista 58 prosenttia on 15–29-vuotiaita.

Viime 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä nyt 174,3 (THL 2.8.). Heinäkuun 26. päivänä ilmaantuvuus oli 104,1. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 5,1 prosenttia, kun se 26. heinäkuuta oli 3,6 prosenttia.

Kuluneella viikolla tartunnan jäljitys onnistui vain 50 prosentissa tapauksista.

Varsinais-Suomi siirtyy leviämisvaiheen mukaisiin suosituksiin. Kaikki terveysturvallisesti järjestetty ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Ryhmä haluaa varmistaa erityisesti lasten ja nuorten normaalin harrastustoiminnan mahdollisimman kauan.

Voimassa on tiukin eli leviämisvaiheen kasvomaskisuositus.

Leviämisvaiheen etätyösuositus otetaan käyttöön kansallisen linjauksen mukaisesti. Suositellaan etätyön tekemistä laajasti julkisella ja yksityisellä sektorilla kaikissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Jos etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että ruokailuja ja kahvitaukoja porrastetaan työpaikoilla.

Peruskoulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen suosituksiin ei nyt muutoksia.


  • Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden sekä korkeakoulujen syyslukukausi voidaan aloittaa lähiopetuksessa.
  • Kaikissa lähiopetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun neljäsluokkalaisista alkaen. Tässä voidaan käyttää kuntakohtaista harkintaa.

   Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen ei tehty muutoksia.

   Ulkomaille matkustamisessa tulee huomioida UM:n matkustamista koskeva yleissuositus ja THL:n antamat suositukset.
    

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaisesti se velvoittaa yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityiset juridiset henkilöt järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas-tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. 

Tämä koskee yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikkia alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, Varsinais-Suomen kuntien alueella.

Tämän päätöksen mukaiset toimijat, yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen sekä lähikontakti on määritelty tartuntatautilain 58 § ja 58 d § mukaisesti tämän päätöksen perusteluissa.

Määräys on voimassa ajalla 4.8.2021 – 31.8.2021.

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä antaneet 31.5.2021 ohjeen terveysturvallisuuden edistämiseksi.

Lue lisää: 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 3.8.2021 

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS LSAVI/8580/2021

OHJE KORONAVIRUSTARTUNTOJEN EHKÄISEMISESTÄ YLEISÖTILAISUUKSIEN JA YLEISTEN KOKOONTUMISTEN YHTEYDESSÄ SEKÄ ERÄIDEN TILOJEN KÄYTÖSSÄ 31.5.2021

27.7.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin ja -rajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomi jatkaa koronan kiihtymisvaiheessa. Maakunnan koordinaatioryhmä suosittelee koko alueelle tiukkaa maskisuositusta. Ryhmä näkee, että rokotuskattavuuden nousu on tällä hetkellä tehokkain tapa hillitä taudin leviämistä. Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja korkeakoulut voidaan aloittaa lähiopetuksessa.

Varsinais-Suomen tapausmäärät ovat kasvaneet hypähtäen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla yhteensä 347 koronatartuntaa. Pelkästään viikonlopun (23.–25.7.) aikana kirjattiin peräti 186 uutta koronatartuntaa.

Viime 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä nyt 104,1 (THL 26.7.). Heinäkuun 19. päivänä ilmaantuvuus oli 66,6. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 3,6 prosenttia, kun se 19. heinäkuuta oli 2,6 prosenttia.

Varsinaissuomalaiset saavat tartunnan nyt kotimaassa. Valtaosa tartunnoista tapahtuu keskinäisissä tapaamisissa sekä perhe- ja kaveripiirissä. Tartunnoista 60 prosenttia todetaan 15–29-vuotiailla. Yöelämästä ja ulkoilmakonserteista saatujen tartuntojen ja altistumisien määrä säilyi korkeana. Samoin kesän mökkijuhlat ovat aiheuttaneet tartuntoja.

Koordinaatioryhmä korostaa maskien käyttöä kaikissa yhteyksissä. Nykyisten säädösten puitteissa Varsinais-Suomessa siirrytään THL:n suosituksen mukaisesti tiukimman eli leviämisvaiheen maskisuositukseen. Maskia suositellaan käyttämään aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Varsinais-Suomi suosittaa maskia jo peruskoulun 4. luokasta lähtien. Maskisuositus koskee myös työyhteisöjä, joissa samoissa sisätiloissa työskentelee tai oleskelee yhtä aikaisesti useampia henkilöitä.

Rokotuskattavuuden lisääminen on tällä hetkellä keskeisin keino koronatilanteen helpottumiseksi Varsinais-Suomessa. Väestön rokottaminen on ainoa ratkaisu pandemian kukistamiseksi. Koordinaatioryhmä puoltaa rokotusvälin lyhentämistä 12 viikon annosvälistä kahdeksaan viikkoon kunnissa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Koronatilanteen seuraamista jatketaan. Suositukset voivat muuttua nopeastikin, jos epidemian hallinta sitä edellyttää. Varsinais-Suomen koronatilannetta arvioidaan uudelleen viimeistään ensi tiistaina 3.8. koordinaatioryhmän kokouksessa.

Lue lisää: 

VARSINAIS-SUOMEN KORONAKOORDINAATIORYHMÄN TIEDOTE 27.7.2021


20.07.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronasuosituksiin ja -rajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomi jatkaa koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Muutoksia voimassaoleviin suosituksiin ei tehty 20.7.2021 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän kokouksessa.

Virus leviää nyt erityisesti nuorten parissa ja yöelämässä. Varsinais-Suomessa tapausmäärät ovat pysyneet miltei ennallaan. Tunnusluvut ovat kuitenkin suhteellisen korkeita ja kaikkiaan todettiin viime viikolla 166 tartuntaa. Viime viikolla koronan ilmaantuvuus jatkoi kasvuaan. Viime 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 66,6 (THL 19.7.). Heinäkuun 13. päivänä ilmaantuvuus oli 63,7. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 2,6 prosenttia, kun se 13. heinäkuuta oli 2 prosenttia. 

Somerolla ei 15.7.2021 jälkeen ole toistaiseksi todettu uusia koronatartuntoja. 

Kotoperäiset tartunnat näyttelevät suurinta roolia. Valtaosa tartunnoista saadaan lähipiiristä ja ulkomaan matkojen tuliaisina. Ravintoloista, yökerhoista ja ulkoilmakonserteista saatujen tartuntojen ja altistumisten määrä on kasvanut. Koordinaatioryhmä suosittaa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista.

Tartunnoista noin 40 prosenttia todetaan rokottamattomilla ikäryhmillä eli nuorilla aikuisilla ja nuorilla (15–21 –vuotiailla). Deltavirus kiertää nyt erityisesti nuoressa väestössä. Ravintolatartuntojen vuoksi lähiviikkoina Varsinais-Suomessa järjestettävät festivaalit huolestuttavat koronakoordinaatioryhmää. Tartunnat leviävät yökerhoissa, ravintoloissa ja festareilla, koska juhlatunnelmissa ihmiset eivät muista pitää etäisyyttä ja turvallisuusohjeet saatavat unohtua.

Koko Suomessa ravintoloissa on noudatettava edelleen tartuntatautilain mukaisia yleisiä velvoitteita, jotka parantavat terveysturvallisuutta:

 • Asiakkaille annetaan tietoa ja toimintaohjeita, jotta he osaavat toimia oikein ja ehkäistä koronavirustartuntoja.  
 • Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet.  
 • Asiakkaiden välillä on riittävä etäisyys sekä sisällä että ulkona.  
 • Ravintola ja erityisesti sen pinnat pidetään puhtaina. 
 • Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.
 • Ravintoloitsijan on tehtävä kirjallinen suunnitelma velvoitteiden ja rajoitusten noudattamisesta. Suunnitelma on pidettävä ravintolan asiakkaiden nähtävillä.

Kiertävä viruskanta on pääosin deltavirusmuunnosta, joka leviää paljon herkemmin kuin aikaisemmat muunnokset. Tartuntojen kasvu voi liittyä suurelta osin juuri deltavirukseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sen aiheuttamissa infektioissa sairastuneen virusmäärät ovat hyvin suuria.

Rokotukset etenevät tasaisesti Varsinais-Suomessa. Varsinaissuomalaisista 63,1 prosenttia on nyt saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja 28,9 prosenttia jo toisenkin rokotteen. Tyksissä on tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi hoidettavana kuusi potilasta. Heistä suurin osa ei ole saanut koronarokotetta.

Parasta mitä voit tehdä:

 • Ota omalla vuorollasi molemmat rokotteet 
 • Vain täysin rokotettuina voimme laittaa virukselle stopin 
 • Ethän siirrä rokotustasi kesärientojen vuoksi

Lisätietoa:

VSSHP:N TIEDOTE 20.7.2021

16.07.2021

Mahdollinen korona-altistuminen ravintola Böndessä perjantaina 9.7.2021 klo 01:30-03:30

Ravintola Böndessä perjantaina 9.7.2021 klo 01:30-03:30 asiakkaana olleella on viikonlopun jälkeen todettu koronatartunta.

Samaan aikaan tilassa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Someron kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia. 

Erityisen tärkeää on, että terveydenhuollon viranomaisten ohjeita ja terveysturvallisia toimintatapoja noudatetaan, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistuksi. 

15.07.2021

Mahdollinen korona-altistuminen Suviheinäturnauksessa sekä ravintola Rantatuvassa viikonloppuna 9.-11.7.2021

Useammalla Someron urheilukentällä 9.-10.7.2021 järjestettyyn Suviheinäturnaukseen osallistuneella sekä 9.-11.7.2021 ravintola Rantatuvassa asiakkaana olleella on viikonlopun jälkeen todettu koronatartunta. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan. 

Samaan aikaan näissä tapahtumissa ja tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Someron kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia. 

Erityisen tärkeää on, että terveydenhuollon viranomaisten ohjeita ja terveysturvallisia toimintatapoja noudatetaan, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistuksi. 

14.07.2021

Mahdollinen korona-altistuminen Somerniemen musiikkiteatterin esityksissä (muokattu klo 23:09)

Somerniemen musiikkiteatterin esityksissä su 11.7., ma 12.7. ja ti 13.7. on todettu mahdollinen korona-altistuminen.  

Jäljitystyö on kesken. Altistuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä (muokattu klo 23:11).

Esityksissä olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

14.07.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on edelleen huolestuttava ja alue jatkaa kiihtymisvaiheessa. Virus leviää erityisesti nuorten keskuudessa, koska he ovat edelleen rokottamattomia. Rokotusten eteneminen lupaa kuitenkin helpotusta syksyyn.

Viime viikolla koronan ilmaantuvuus jatkoi kasvuaan. Viime 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 63,7 (THL 13.7.). Heinäkuun 7. päivänä ilmaantuvuus oli 44,7. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 2 prosenttia, kun se 7. heinäkuuta oli 1,9 prosenttia.

Valtaosa tartunnoista saadaan lähipiiristä ja samassa taloudessa asuvilta henkilöiltä. Myös ravintoloissa on edelleen tapahtunut tartuntoja ja altistumisia. Ulkomailta tulevien tartuntojen määrät eivät ole enää kasvaneet eikä jalkapallomatkailuun liittyviä tartuntoja tai altistumisia ole löydetty lisää.

Sairaalahoidon tarve Varsinais-Suomessa on edelleen säilynyt vähäisenä, vaikka virusta kiertää väestössä yhä enemmän. Suurin osa tällä hetkellä koronaan sairastuneista on nuoria. Vaikka viruksen leviämisvauhti on nopeutunut, moni sairastaa taudin lievänä. Koronavirus johtaa nuorilla hyvin harvoin sairaalahoitoon.

Syy siihen, että virus leviää erityisesti nuorten keskuudessa, on että suuri osa 20–29 -vuotiaista ei ole Varsinais-Suomessa vielä saanut ensimmäistäkään rokoteannosta. Nuoria aikuisia kannustetaan ottamaan rokote omalla vuorollaan. Koronarokotteen antama suoja sekä turvaetäisyyksistä ja hygieniasuosituksista huolehtiminen auttavat meitä pitämään tilanteen hallinnassa ja helpottaa myös rajoituksia. 

Täysin rokotettujen henkilöiden määrä kasvaa Varsinais-Suomessa hyvää vauhtia. Varsinaissuomalaisista 61,8 prosenttia on nyt saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja 25,7 prosenttia jo toisenkin rokotteen. 

Jos epidemiatilanne vaikeutuu kesän aikana, on koordinaatioryhmän tarkasteltava kokoontumissuosituksia sekä yleisötilaisuuksien suosituksia uudelleen. Kun koordinaatioryhmä jatkossa arvioi siirtymistä leviämisvaiheeseen, asiantuntijat painottavat erityisesti sairaalahoidon kuormitusta sekä koronakuolleisuutta Varsinais-Suomessa. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia nykyisiin suosituksiin 14.7.2021 kokouksessaan.

Someroa koskevat tällä hetkellä seuraavat kiihtymisvaiheen suositukset: 

- Toimitiloissa on vältettävä lähikontaktia toisiin ihmisiin, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

- Kasvomaskia on syytä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

- Kansallisen tason kiihtymisvaiheen etätyösuositus otetaan käyttöön.

- Aikuisten harrastustoiminnassa sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia. Osallistujien on vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Lisätietoa:

VSSHP.N TIEDOTE 14.7.2021

08.07.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on edelleen heikentynyt ja alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen tänään 8.7. Siirtymä tarkoittaa joitain tiukennuksia alueellisiin suosituksiin. Varsinais-Suomessa suosituksissa noudatetaan kansallisia linjauksia. Varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää halutaan rajoittaa mahdollisimman vähän. Kesätapahtumien järjestäjien vastuu ja terveysturvalliset toimintatavat ovat ensisijaisia.

Alkukesän tartunnat tulivat alun perin pitkälti ulkomailta. Nyt jo noin 80 prosenttia koronatartunnoista on kotoperäisiä. Jäljittämättömien, tunnistamattomasta lähteestä peräisin olevien tartuntojen määrä on suurin kahteen kuukauteen. 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 44,7 (THL 7.7.). Heinäkuun 1. päivänä ilmaantuvuus oli 27,4. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 1,9 prosenttia, kun se heinäkuun alussa oli hieman yli 2 prosenttia.

Somerolla on viimeisen kahden viikon aikana todettu kaksi tautitapausta. 

Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen Varsinais-Suomessa tarkoittaa tiukennuksia alueellisiin suosituksiin. Varsinais-Suomessa noudatetaan kansallisia linjauksia. Kiihtymisvaiheen suositukset olivat viimeksi voimassa toukokuussa.

Epidemian kiihtymisvaiheen muutokset suosituksiin:

- Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käyttöä voidaan kiihtymisvaiheessa rajoittaa. Koordinaatioryhmä ei nähnyt tälle toistaiseksi tarvetta. Toimitiloissa on kuitenkin vältettävä lähikontaktia toisiin ihmisiin, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

- Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärä Lounais-Suomen aluehallintoviraston, AVI:n päätöksen mukaisesti. Lounais-Suomen aluehallintovirasto tulee antamaan kokoontumisrajoituksia koskevan päätöksen Turun, Salon, Raision, Kaarinan ja Paraisten kuntien alueelle ajalle 9.7.-8.8.2021. Päätöksestä tiedotetaan erikseen, kun se on annettu.

-> Osallistujien ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

-> Tapahtumajärjestäjien on yhä noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän mukaisia hygieniamääräyksiä eli tapahtumat tulee järjestää terveysturvallisesti.

-> Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia koskeva määräys.

- Kasvomaskia on syytä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

- Kansallisen tason kiihtymisvaiheen etätyösuositus otetaan käyttöön.

- Aikuisten harrastustoiminnassa sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia. Osallistujien on vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä

- Korkeakouluissa opetus on kiihtymisvaiheessa järjestettävä niin, että osallistujat välttävät lähikontakteja, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

- Ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa rokotuskattavuus on hyvä. Niiden vierailukäytäntöihin ei tästä syystä tehty muutoksia.

Koronarokotukset etenevät Varsinais-Suomessa toivotulla tavalla. Varsinaissuomalaisista 60 prosenttia on nyt saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja 22 prosenttia jo toisenkin. Täysin rokotettujen henkilöiden määrä kasvaa koko ajan. 

Vaikka koronavirus kiertää varsinaissuomalaisten joukossa, sairaalahoidon tarve ei ole Varsinais-Suomessa tuntuvasti kasvanut. Tämä on osaltaan rokotteiden ansiota. Alueella pyritään edelleen mahdollisimman suureen rokotuskattavuuteen. 

Lisätietoa: 

VSSHP:N TIEDOTE 8.7.2021

02.07.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronatilanteeseen liittyen

Koronatilanne heikentynyt jälleen nopeasti Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomi on edelleen perusvaiheessa. Jos epidemiatilanne edelleen heikkenee, terveysturvallisuussuosituksia on tiukennettava. Varsinais-Suomen alue on edelleen perusvaiheessa, mutta vaara siirtyä takaisin kiihtymisvaiheeseen on suuri. Tapahtumanjärjestäjillä ja matkustajilla on nyt suuri vastuu terveysturvallisuuden huomioimisesta.

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on vaikeutunut nopeasti, minkä vuoksi alueellinen koronakoordinaatioryhmä piti tänään ylimääräisen kokouksen. Viime 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 27,4 (THL 1.7.). Kesäkuun 22. päivä ilmaantuvuus oli 17,7. Positiivisten koronatestien osuus on nyt hieman yli 2 prosenttia, kun se ennen juhannusta oli 0,8 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen heikentyneestä tilanteesta kertoo erityisesti tartunnanjäljityksen vaikeutuminen ja tartunnanlähteiden laajeneminen. Valtaosa tartunnoista on lähipiiristä ja ulkomailta saatuja tartuntoja. Ulkomaisista tartunnoista suuri osa on peräisin suomalaisten matkailijatartunnoista. Suomalaisten matkailijoiden joukossa todetut tartunta- ja altistumisketjut ovat lisänneet koronatartuntojen määrää myös Varsinais-Suomen alueella. Tartunnoista suuri osa on deltavarianttia (ent. Intian variantti). 

Tyksin sairaaloissa oli kahden viikon jakso (viikot 24–25), jolloin sairaaloissa ei ollut hoidossa koronapotilaita ja kuukauden jakso, jonka aikana sairaaloissa ei alkanut uusia hoitojaksoja. Valitettavasti tilanne on nyt tämänkin osalta muuttunut. 

Tapahtumajärjestäjillä suuri vastuu taudin leviämisen estämisestä.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä tarkastelee epidemiatilannetta seuraavan kerran viimeistään ensi viikon torstaina 8.7.2021. 

Koronatestiin on syytä hakeutua matalalla kynnyksellä, jos epäilet tartuntaa tai altistumista. Viruksen deltamuunnos tarttuu herkemmin kuin edellinen alfamuunnos. Erityisesti ulkomaan matkailijoiden on todella tärkeää hakeutua nopeasti testiin,

Koronaepidemian kolme vaihetta

 • Perustasolla epidemia ei kasva. Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen. Paikalliset ja alueelliset tartuntaketjut ovat hallittavissa ja altistuneet pystytään jäljittää ilman viivettä. Uudet koronatapaukset ovat satunnaisia yksittäistapauksia tai ne todetaan karanteenissa jo olevilla.
 • Kiihtymisvaiheessa epidemia kasvaa. Tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on korkeampi kuin perustasolla, mutta ei ylitä 25 tapausta 100 000 asukasta kohti (viimeisen 14 päivän aikana). Koronatestituloksista positiivisia on 1–2 prosenttia. Alueella esiintyy joukkoaltistumisia sekä useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja. Suuri osa tartuntalähteistä pystytään edelleen selvittämään tehokkaasti ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky pystytään turvaamaan ilman erityistoimia.
 • Leviämisvaiheessa epidemian kasvu on nopeaa. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on 25–50 tapausta 100 000 asukasta kohti (viimeisen 14 päivän aikana) ja yli kaksi prosenttia testeistä on positiivisia. Lisäksi tartuntojen jäljitettävyys heikkenee. Se tarkoittaa, että n. 2/3 tai vähemmän tartuntalähteistä on selvitettävissä. Samalla sairaala- ja tehohoidon ennustetaan kääntyvän kasvuun.

Lisätietoa: 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 2.7.2021

22.06.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomi pysyy tukevasti perusvaiheessa koronapandemiassa. Tyksin sairaaloissa ei ole ollut yhtäkään koronapotilasta edeltävän seitsemän päivän aikana. Varsinais-Suomessa ei ole todettu ainuttakaan koronatapausta yli 70-vuotiaiden keskuudessa kahteen viikkoon. Rokotusten on arvioitu toimineen hyvin. 

Ensimmäisen kerran kuluvan vuoden aikana tilanne on sellainen, ettei Tyksin sairaaloissa ole yhtäkään koronapotilasta. Tilanne on säilynyt tällaisena nyt viikon ajan. Koko epidemian aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa on toistaiseksi hoidettu yhteensä 334 koronapotilasta. Näistä 61 on tarvinnut tehohoitoa. Epidemian aikana sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä menehtynyt 79 henkilöä koronavirusinfektioon.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 17,7. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 18,6. Ilmaantuvuus on siis pysynyt matalana. Positiivisten testien osuus on nyt 0,8 prosenttia, kun se edellisviikolla oli 0,7 prosenttia. Keskimärin todetaan vajaa kymmenen koronatapausta päivässä. Tartuntoja on eniten 20-29 -vuotiaiden ikäryhmässä. Noin 70 prosenttia kaikista tartunnoista on peräisin ulkomailta.

Kansallinen etätyösuositus ei ole enää voimassa perustasolla.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö puoltavat toistaiseksi voimassa olevan valtakunnallisen etätyösuosituksen jatkamista kesän yli kaikilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Perustasolla etätyösuositus loppuu. Työnantaja kuitenkin viime kädessä päättää etätyön tekemisestä.

Koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muita muutoksia rajoituksiin tai suosituksiin tiistain 22.6. kokouksessa.

Lisätietoa: 

VSSHP:N TIEDOTE 22.6.2021

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TIEDOTE 17.6.2021

 

15.06.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kokoontui 15.6.2021 ja päätti alueen siirtymisestä kiihtymisvaiheesta perustasolle huomisesta 16.6. alkaen. Koronatilanne on pysynyt rauhallisena ja kaikki perustason edellytykset täyttyvät.

Niin sanottuja nollapäiviä, ilman yhtäkään positiivista koronatestitulosta, on ollut kesän alussa jo kaksi: 6. ja 13. kesäkuuta. Maanantaina 14. kesäkuuta todettiin kaksi positiivista koronatestitulosta Varsinais-Suomessa.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 18,6. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 18,4. Eli ilmaantuvuus on pysynyt matalana. 

Väestö hakeutuu vielä hyvin testeihin ja testausmäärät ovat pysyneet korkealla. Positiivisten testien osuus on nyt 0,7 prosenttia, kun se viime viikolla oli 0,6 prosenttia. Edelleen suosituksena on hakeutua vähäistenkin oireiden vuoksi testiin. 

Suurin osa tartunnoista tulee Varsinais-Suomeen ulkomailta. Jos lasketaan Varsinais-Suomen ilmaantuvuus kahden viikon ajalta ilman ulkomaan tartuntoja, se olisi vain 6,3.

Koronakoordinaatioryhmä teki pieniä muutoksia ja helpotuksia suosituksiin:

 • Etätyösuositus pysyy toistaiseksi voimassa, ja siinä noudatetaan myös jatkossa kansallisia linjauksia. 
 • Kasvomaskisuositusta on muutettu vähän, mutta edelleen suositellaan maskia esim. julkisissa tiloissa ja joukkoliikenteessä. Lue tarkemmat suositukset: VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VERKKOSIVUILTA
 • Yleisötilaisuuksista Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa uuden päätöksen, joka tulee voimaan 16.6.
 • Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestämään terveysturvallisesti. Yksityistilaisuuksia koskevia henkilömäärärajoituksia ei ole voimassa.
 • Lähikontaktien välttäminen aikuisten ottelu- ja kilpailutoiminnassa poistuu huomisesta lähtien. Julkisissa tiloissa koronakoordinaatioryhmä suosittelee kuitenkin lähikontaktien välttämistä edelleen.
 • Kuorolaulua ei myöskään enää kielletä. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 15.6.2021 päätöksen, jolla se vapauttaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät Varsinais-Suomessa. Maakunta on siirtynyt koronavirusepidemian perustasolle, joten alueen kunnissa voi 16.6. alkaen järjestää sisätiloissa ja ulkotiloissa tilaisuuksia ja tapahtumia ilman henkilömäärärajoituksia.

Tapahtumajärjestäjien on yhä noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän mukaisia hygieniamääräyksiä, jotka ovat voimassa vuoden loppuun. Vaikka metrimääräisiä turvaetäisyyksiä tai yhteen kokoontuneiden ihmisten maksimimäärää ei ole enää rajoitettu, on perustason alueella edelleen huolehdittava tapahtumien terveysturvallisuudesta.

Epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, etätyötä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista on syytä jatkaa. Kasvomaskin käyttö on edelleen suositeltavaa julkisissa sisätiloissa, joissa syntyy pidempiaikaisia kontakteja, esimerkiksi kaupoissa ja kirjastoissa.

Kaksi kolmasosaa tartunnoista tulee nyt ulkomailta, yksi kolmannes pääosin perhepiiristä. Ulkomaille matkustamista on siis edelleen syytä harkita erittäin tarkkaan. Maahantuloon liittyvät pakolliset terveystarkastukset rajanylityspaikoilla jatkuvat Varsinais-Suomessa 30.6.2021 asti.

Lisätietoa: 

VSSHP:N TIEDOTE 15.6.2021 

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 15.6.2021 LSAVI/7145/2021

08.06.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomi on nyt ollut vajaan viikon ajan niin kutsutussa kiihtymisvaiheessa. Alueen koronakoordinaatioryhmä teki pieniä täsmennyksiä olemassa oleviin, keventyneisiin rajoituksiin. Perustasolle siirtymistä harkitaan ensi viikolla.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 18,4. Näistäkin tapauksista lähes puolet on peräisin ulkomailta. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 37,7. Positiivisten testien osuus on nyt 0,6 prosenttia, kun se viime viikolla oli 1,1 prosenttia. 

Sekä lasten ja nuorten, että aikuisten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt. Rajoituksia henkilömäärään aikuisten ja lasten harrastuksissa ei ole. Yleisötilaisuuksien rajoitukset on määritellyt Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

AVI on antanut ajalle 4.6.–3.7.2021 määräyksen, jonka mukaan Varsinais-Suomen alueella voidaan järjestää sisätiloissa yli kymmenen henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta.

Kuorolaulua sisätiloissa tulee vieläkin välttää. Ulkotiloissakin suositellaan turvavälien säilyttämistä.

Ota rokote vuorollasi

Ottamalla rokote yhteiskunnan avaaminen edelleen, ja myös oma matkustaminen aikanaan mahdollistuu.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa rokotetaan pääasiassa 35-vuotiaista ylöspäin, mutta kun nuorempien vuoro tulee, kannattaa kantaa kortensa kekoon ja ottaa rokote. Ottamalla rokotuksen suojaat siis paitsi itseäsi myös muita, aivan kaiken ikäisiä. On myös hyvin tärkeää ottaa toinen rokoteannos. 

Lisätietoa:

VSSHP:N TIEDOTE 8.6.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 4.6.2021 LSAVI/6554/2021

04.06.2021

Tiedote: Varsinais-Suomi palaa koronaepidemian lievempään vaiheeseen 4. kesäkuuta

Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa. Tämän päivän tuoreiden koronalukujen mukaan Varsinais-Suomessa päästään palaamaan koronaepidemian keskimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta. 

Koronan ilmaantuvuus on ollut viime perjantaista lähtien alle 50 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus alueellamme on 28,3. Testatuista henkilöistä alle prosentilla (0,9 prosenttia) on todettu tartunta. Tartunnan lähteen jäljitys on onnistunut jo pitkään yli 80 prosentilla sairastuneista.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä pitää perusteltuna siirtyä kiihtymisvaiheeseen perjantaina, jolloin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat kiihtymisvaiheen kriteerit ovat täyttyneet viikon ajan.

Tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat poistuvat. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään niin, että ihmiset voivat tosiasiallisesti välttää lähikontaktin toisiinsa. ks. ohje:

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN OHJE 

Päätöksistä vastaavat aluehallintovirastot ja kunnat alueellaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella:

STM:N TIEDOTE 3.6.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä linjasi 1.6.2021: 

 • Ulkomaille matkustamisessa kehotetaan käyttämään erityistä harkintaa sekä ottamaan huomioon ulkoministeriön suositukset.
 • Ulkotiloissa tapahtuva aikuisten yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta, mukaan lukien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa
 • Sisätiloissa tapahtuva (ilman lähikontakteja) yksilölajien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa.

Edelleen voimassa olevat suositukset:

 • Maskisuositus pysyy voimassa.
 • Riittävä etäisyys tulee edelleen muistaa.
 • Hyvä käsihygienia on yhä tärkeää. 
 • Etätyösuositus on voimassa, etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.

Lue lisää:

VARSINAIS-SUOMEN KORONAKOORDINAATIORYHMÄN TIEDOTE PERJANTAINA 4.6.2021

VARSINAIS-SUOMEN KORONAKOORDINAATIORYHMÄN TIEDOTE TIISTAINA 1.6.2021 

SOMERON KAUPUNGIN TILANNEKATSAUS KORONARAJOITUKSIIN LIITTYEN 2.6.2021

02.06.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomessa ensi kertaa viime loppusyksyn jälkeen leviämisvaiheen yksikään kriteeri ei enää täyty. Koronan ilmaantuvuus on ollut viime perjantaista lähtien alle 50 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus Varsinais-Suomen alueella on 37,7. Testatuista henkilöistä alle kahdella prosentilla on todettu tartunta. 

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 1.6.2021 kokouksessaan suositella kiihtymisvaiheeseen palaamista perjantaina, jos maakunnan koronan ilmaantuvuus jatkaa vakaata laskuaan. Ryhmä korosti maltillisuutta, vaikka yleisötilaisuudet ja harrastaminen 4.6. alkaen vapautuvat merkittävästi.

Varsinais-Suomessa edelleen brittimuunnos on merkittävin koronaviruksen muoto. Intian muuntoviruksen osuus on lievässä kasvussa. Someron kaupungin koronajohtoryhmä seuraa myös Kanta-Hämeen epidemiatilannetta. 

Koronakoordinaatioryhmä linjasi suosituksia, jotka tulevat voimaan perjantaina 4. kesäkuuta, jos Varsinais-Suomi palaa kiihtymisvaiheeseen. Tällöin poistuisivat tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat. Maskisuositus pysyy voimassa. Ihmisten suositellaan edelleen pitävän välimatkaa toisiinsa.

Pääsääntönä on, että tarkan lukumäärän sijasta tärkeintä on järjestää tilaisuudet siten, että yli 10 hengen sisätilojen tilaisuuksissa ja yli 50 henkilön ulkotilojen tapahtumissa on voitava tosiasiallisesti välttää lähikontaktit. Suositus perjantaista 4.6.2021 lähtien koskee sekä yleisö- että yksityistilaisuuksia.

Aikuisten joukkuelajeissa voidaan aloittaa ulkotiloissa tapahtuva ottelu- ja kilpailutoiminta sekä sisätiloissa tapahtuva yksilölajien kilpailutoiminta, jossa lähikontaktit voidaan välttää.

Ulkomaille matkustamisessa ryhmä kehottaa käyttämään erityistä harkintaa sekä ottamaan huomioon ulkoministeriön suositukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.5.2021 antanut aluehallintovirastoille päivitetyt ohjeet epidemiavaiheiden tasoille. STM:n antaman ohjauskirjeen pohjalta Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 31.5. tehnyt päätöksiä, joiden nojalla Varsinais-Suomen kokoontumisrajoituksia helpotetaan 1.6.2021 alkaen. Uusissa kokoontumisrajoituksissa huomioidaan Varsinais-Suomen alueellisen koronakoordinaatioryhmän tuorein tilannekuva. Sen mukaan Varsinais-Suomi on edelleen pandemian leviämisvaiheessa, vaikkakin alue on siirtymässä kiihtymisvaiheeseen 4.6.2021.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 31.5.2021 päätöksen, jonka nojalla se rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärää Varsinais-Suomessa, pois lukien Punkalaitumen kunta. Alueen kuntien alueella voi 1.-16.6. järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin sisätiloissa osallistuu enintään 10 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöä. Tämä voidaan sallia edellyttäen, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Ulkotiloissa yleisömäärää voidaan nostaa jakamalla yleisö lohkoihin tietyin reunaehdoin. STM:n ohjauskirjeen mukaan tällaisten eriyttämisjärjestelyjen mukaan toimiminen edellyttää, että

 • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita
 • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, ja
 • niissä kussakin turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla THL:n ja OKM:n antamaa ohjeistusta.

Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit ja tapahtumahenkilökunta sekä palvelut, kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat. Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkastelee epidemiatilanteen muuttumista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen koronaryhmän kanssa. Mahdolliset uudet päätökset tehdään tarkastelun jälkeen mahdollisimman pian ja kun se on alueen epidemiatilanne huomioiden turvallista.

Lisätietoa: 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 1.6.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 31.5.2021 LSAVI/5940/2021

OKM:N JA THL:N 31.5.2021 ANTAMA OHJE  KORONAVIRUSTARTUNTOJEN EHKÄISEMISESTÄ YLEISÖTILAISUUKSIEN JA YLEISTEN KOKOONTUMISTEN YHTEYDESSÄ SEKÄ ERÄIDEN TILOJEN KÄYTÖSSÄ

26.05.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on rauhoittunut viime viikolta. Varsinais-Suomi on edelleen leviämisvaiheessa, mutta vain yksi neljästä kriteeristä täyttyy. Mikäli kehitys jatkuu yhtä suotuisana, voi Varsinais-Suomi siirtyä kiihtymisvaiheeseen ensi viikolla. 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 55,5. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 94,9. Positiivisten testien osuus on nyt 1,8 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,0 prosenttia.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti, että lasten ja nuorten ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa 25.5.2021 lähtien. Alustavasti ohjausryhmä totesi myös, että Varsinais-Suomessa voitaisiin aloittaa aikuisten ottelu- ja kilpailutoiminta 8.6. alkaen, mikäli tautitilanteen suotuisa kehitys yhä jatkuu. Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisällä voidaan aloittaa 25.5.2021 huomioiden, että ryhmän koko voi olla enintään 10 henkilöä.

Koronaryhmä suosittaa, että yksityistilaisuuksissa sisätiloissa enimmäishenkilömäärä pidetään ennallaan eli 10 henkilössä. Ulkotiloissa henkilömäärä nostetaan kesäkuun alusta alkaen 20 henkilöön ja tilanteen parantuessa sitä voitaisiin nostaa edelleen.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valmistelee kesäkuulle uutta päätöstä yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömääristä nykyisen määräyksen päättyessä 31.5.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee rokotuksen ottamista. Rokotettuna emme vain suojaa itseämme, vaan autamme myös muita suojautumaan. Koronarokotteiden suojateho on hyvä vakavaa koronavirustautia vastaan.

Lisätietoa:

VSSHP:N TIEDOTE 25.5.2021

19.05.2021

Mahdollinen korona-altistus Tokmannissa ja K-Supermarket Härkätiessä pe 14.5.2021

Someron Tokmannissa on perjantaina 14.5. klo 16.30-16.50 välisen ajan sekä K-Supermarket Härkätiessä 14.5. klo 17.00-17.20 välisen ajan oleskellut henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Samaan aikaan paikalla olleita kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä.

Someron kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia.

19.05.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on hieman rauhoittunut. Silti ilmaantuvuus on vielä lähellä sataa ja siten olemme edelleen tiukasti leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuus on laskussa ja kaikilla mittareilla arvioituna tilanne on alueellamme rauhoittumassa. Vapun juhlinta ei näytä merkittävästi lisänneen tartuntoja.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaina 18.5.2021, että lapset ja nuoret, jotka ovat syntyneet vuonna 2001 tai myöhemmin, voivat harrastaa sisätiloissa myös lähikontakteja sisältäviä lajeja tästä päivästä lähtien. Tavoite on, että lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta päästään aloittamaan ensi viikolla, 25.5., jos epidemiatilanne pysyy rauhallisena.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 94,9. Viime viikon perjantaina 14.5. ilmaantuvuus oli 101,3. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 94,4. Positiivisten testien osuus on nyt 3,0 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,2 prosenttia. 

Yleisötilaisuuksien maksimiraja nousi viime viikolla kymmeneen henkilöön. Tämä AVI:n päätös on voimassa 31.5. asti. Jotta tästä päästäisiin edelleen ylöspäin tulisi siirtyä takaisin kiihtymisvaiheeseen. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä ajatellen kesäkuun alun valmistujaisia sekä koulujen päättymisen juhlallisuuksia.

Koronakoordinaatioryhmä päätti jo viime viikolla suositella porrastettua juhlakäytäntöä ylioppilasjuhliin ja muihin valmistujaisjuhliin niin, että vain osa vieraista on paikalla samaan aikaan. Päästääksemme kiihtymisvaiheeseen, ilmaantuvuuden täytyy olla välillä 25-50 kahden viikon ajan.

VSSHP:N TIEDOTE 18.5.2021

11.05.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on vaikeutunut. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 94,4. Ilmaantuvuus on kymmenkertainen verrattuna viime kevääseen.

Viikko sitten ilmaantuvuus oli 77,5. Positiivisten testien osuus on nyt 3,2 prosenttia, kun se viime viikolla oli 2,7 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen heikentynyt tilanne johtuu useammasta syistä. Perhe- ja lähipiiritartunnat ovat kasvaneet, teollisuuden työpaikkojen tartunnat ovat lisääntyneet ja vappu- ja muu juhlinta nuorten ja työikäisten keskuudessa on lisännyt tartuntoja.

Erityisesti Salon tilanne on edelleen huolestuttava. Salossa on asukaslukuun nähden eniten tapauksia suurimmista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnista. Salossa on muuta maakuntaa korkeammat tartuntaluvut päivähoidossa, kouluissa, perheissä sekä joukkokokoontumisissa. Salon ilmaantuvuusluku on lähes 300.

Vaikka rokotukset etenevät hyvin, rokotuskattavuus väestössä on kokonaisuutena edelleen riittämätön.  Keski-ikäisten rokotukset ovat vasta alkaneet ja nuorempia ei ole rokotettu juuri lainkaan. Aikuisväestö on rokotussuojassa vasta syksyllä toisen rokotuksen jälkeen, joten kesällä matkustaminen ulkomaille, joukkokokoontumiset ilman turvavälijärjestelyitä ja ravintolarajoituksien vapauttaminen eivät vielä ole realistisia eivätkä riskivapaita. 

Ohjausryhmä suosittelee, että päättäjäisjuhlat järjestään noudattaen voimassa olevia suosituksia ja kokoontumisrajoituksia. Kotona pidettävissä juhlissa on huomioitava kymmenen henkilön enimmäismäärä, joka tulee yksityistilaisuuksien maksimisuositukseksi siirryttäessä takaisin tasoperusteisesta alueiden epidemiatilannepohjaiseen arviointiin.

Oppilaitoksissa päättäjäiset voidaan järjestää ilman yleisöä oppilaiden ja henkilökunnan kesken, turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtien. Mahdollisen laulamisen suositellaan tapahtuvan ulkotiloissa. Ylioppilas- ja rippijuhlat sekä muut yksityiset juhlat voidaan järjestää niin, että on enintään kymmenen henkilöä paikalla samaan aikaan. Juhlia voidaan järjestää porrastetusti niin, että pieni osa vieraista on paikalla vuorotellen.

Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta joukkueiden välillä joudutaan siirtämään kahdella viikolla eteenpäin. Se olisi muuten sallittu 15.5., mutta epidemiatilanteesta johtuen se jouduttiin siirtämään. Oman joukkueen sisällä voidaan kuitenkin edelleen pelata ja harjoitella.

Kesän yleisötapahtumien järjestäminen riippuu täysin siitä, ollaanko silloin epidemiassa leviämis- tai kiihtymisvaiheessa vai perustasolla. Tällä hetkellä ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheen saavuttaminen edellyttää tartuntojen laskevan merkittävästi. Mikäli kesällä ollaan edelleen leviämisvaiheessa, yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ei voida järjestää.  

Koronaepidemian kolme vaihetta tai tasoa

- Leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on yli 50 (100 000 asukasta kohti, 14 päivän osalta), positiivisten testien osuus yli kaksi prosenttia, alle puolet tartuntalähteistä on selvitettävissä ja sairaalahoidon tarve kasvaa. Tällä hetkellä kaksi ensimmäistä kohtaa täyttyvät Varsinais-Suomessa.

- Kiihtymisvaiheessa ilmaantuvuus on alle 25 (100 000 asukasta kohti, 14 päivän osalta), positiivisten testien osuus on 1-2 prosenttia, joukkoaltistumisia esiintyy, tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa sekä sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

- Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, tartuntaketjut ovat hallittavissa ja altistuneet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä sekä uudet tapaukset ovat yksittäisiä tai jo karanteenissa olevilla.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.5.2021 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Varsinais-Suomen kuntien alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalla 15.5.–31.5.2021.

Lisätietoa

VSSHP:N TIEDOTE 11.5.2021

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS LSAVI/5403/2021

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN 21.9.2020 ANTAMA OHJE (MUOKATTU 4.11.2020, 11.2.2021 JA 22.2.2021) KORONAVIRUSTARTUNTOJEN EHKÄISEMISESTÄ YLEISÖTILAISUUKSIEN JA YLEISTEN KOKOONTUMISTEN YHTEYDESSÄ SEKÄ JULKISTEN TILOJEN KÄYTÖSSÄ

04.05.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne Varsinais-Suomessa jatkaa rauhallista paranemistaan. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 77,5. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 101,9. Positiivisten testien osuus on nyt 2,7 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,5 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on 4.5.2021 kokouksessaan tehnyt pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa. Kirjastojen ja museoiden toimintaa avataan hallitusti. Toiminta tulee kuitenkin järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää.  Yleisötilaisuuksissa on noudatettava Aluehallintoviraston (AVI) asettamaa kuuden henkilön kokoontumisrajoitusta.

Yksityisjuhlissa tapahtuneiden tartuntojen määrä on kasvanut huolimatta kuuden henkilön suositellusta maksimimäärästä. Viime viikolla 11 tartuntaa Varsinais-Suomessa on tullut yksityisjuhlista. Lukema on aikaisempina viikkoina ollut yksi tai kaksi tartuntaa. Rajoituksien voimakas purkaminen on tämän johdosta vielä ennenaikaista ja vapun jälkeinen tilanne täytyy arvioida. 

Koronakoordinaatioryhmä oli huolissaan Salon huonona pysyvästä koronatilanteesta sekä siitä, että kaupungissa rajoituksista huolimatta on järjestetty isoja kokoontumisia, joista on tullut ilmi tartuntoja. Salon korkeat tartuntaluvut voivat heijastua muuallekin maakunnan alueelle. 

Koronakoordinaatioryhmä ottaa ensi viikolla kantaa siihen, miten ylioppilasjuhlia ja koulujen päättymistä voidaan kesäkuussa juhlistaa. 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien mahdollisuutta sosiaalisiin kontakteihin parannetaan vähitellen. Rokotuskattavuuden ollessa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä yli 90 prosenttia, voidaan vierailukäytäntöjä näissä helpottaa. Paikallisen epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden salliessa voidaan myös terveyskeskusten vuodeosastoilla vierailukäytäntöjä keventää. Someron kaupunki on keventänyt vuodeosaston ja asumispalveluiden vierailukäytäntöjä. Suosituksena on edelleen, että vierailut toteutetaan mahdollisimman pienin kertakävijämäärin ja että vierailuista sovitaan ennakkoon.  

Lisätietoa:

MUUTOKSET SOMERON KAUPUNGIN PALVELUISSA 

VIERAILUT VUODEOSASTOLLA JA ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 4.5.2021

30.04.2021

”Paras tapa olla positiivinen on pysyä negatiivisena” - Onnistunut vappu syntyy juhlimalla koronarajoitusten mukaisesti


Koronaviruksen leviämisen estämiseksi annetut rajoitukset vaikuttavat vahvasti vapun viettoon tänäkin vuonna. Someron kaupunki kannustaa juhlistamaan vappua turvallisesti.

Halu nähdä ihmisiä ja kokoontua juhlimaan on nyt suuri, etenkin kun koronatilanteeseen on jo näkyvissä helpotusta. Toivomme kuitenkin, että jokainen juhlii rajoitusten sallimissa rajoissa. 

Someron kaupunki haluaa muistuttaa positiivisesti siitä, että nyt on kaikkien kannalta parasta pysyä negatiivisena.

Edelleen tulee muistaa, ettei sairaana mennä töihin, kouluun tai kyläilemään. Tärkeää on myös, ettei viedä sairasta lasta hoitoon, ennekuin oireet ovat väistyneet. Koronatestiin tulee hakeutua edelleen herkästi. 

#negatiivinenvappu

Iloista vappua!

27.04.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä teki vain pieniä muutoksia suosituksiin tänään 27.4.2021 pidetyssä kokouksessa. 

Aikuiset saavat harrastaa ulkona ryhmäliikuntaa ilman lähikontaktia. Ryhmäkokoa ei ole rajattu. Ohjatussa toiminnassa, esimerkiksi seuran järjestämissä treeneissä, voi kyseinen joukkue kokoontua ryhmän koosta riippumatta. Ottelut ja pelit eivät ole edelleenkään sallittuja. Suositukset astuvat voimaan huomisesta eli 28.4. alkaen. Yleinen kokoontumisrajoitus on edelleen kuusi henkilöä, jota koskeva aluehallintoviraston päätös on voimassa 14.5.2021 saakka. 

Koronatilanne Varsinais-Suomessa jatkaa rauhallista paranemistaan. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 101,9. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 114,7.

Positiivisten testien osuus on nyt 3,5 prosenttia, kun se viime viikolla oli 3,9 prosenttia. Varsinais-Suomi on edelleen kuitenkin leviämisvaiheessa.  Herkästi leviävät muuntovirukset ovat vallitseva virustyyppi alueellamme, minkä takia riski epidemiaryppäille on edelleen olemassa. Tämän vuoksi koronakoordinaatioryhmä etenee kevennysten osalta maltillisesti.  Lähestyvä vappu voi pahimmillaan lisätä tartuntoja. 

VSSHP:N TIEDOTE 27.4.2021

20.04.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on 20.4.2021 päättänyt keventää rajoituksia maltillisesti. Vaikka tartunnat ovat vähentyneet Varsinais-Suomen alueella olemme kuitenkin vielä leviämisvaiheessa. Testiin on syytä hakeutua hyvin herkästi ja nopeasti.

Rajoitusten keventäminen aloitetaan lapsista ja nuorista. Vuonna 2001 syntyneillä ja nuoremmilla ryhmäliikunta ulkona ja sisällä oman ryhmän kesken sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisäliikuntatiloissa eivät ole sallittuja. Uusi linjaus tulee voimaan maanantaista 26.4. alkaen.

Vaikka sisätiloissa saadaan harrastaa, tulee muistaa, että koronavirustartunta voi helposti tarttua esimerkiksi pukuhuoneissa kun ollaan lähellä toisia. Pukuhuoneiden käyttöä tulee välttää.

Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta on tauolla vähintään 15.5. asti.

Aikuisten ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan ilman lähikontakteja 26.4. alkaen. Maakunnallisesti on kuitenkin suositeltu enintään kuuden hengen ryhmäkokoja. 

Uimahalli avataan 26.4. alkaen ja samanaikaista asiakasmäärää tullaan rajoittamaan. Edelleen huomioidaan tartuntatautilain 58d §:n mukaiset vaatimukset. Altaassa, suihkussa ja saunassa ei voi käyttää maskia ja siitä johtuen täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta esimerkiksi turvavälien pitämisessä. Tästä johtuen Someron kaupunki on linjannut, ettei saunaa oteta toistaiseksi käyttöön ja uimahallin avaamisen suhteen edetään maltillisesti.  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut 20.4.2021   tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätöstä, joka koskee sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 27.4.2021–14.5.2021.

Lisätietoa:

Aluehallintoviraston päätös 20.4.2021

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä pdf 2.7MB


Muutokset Someron kaupungin palveluissa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote

13.04.2021

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa maakunnallisia suosituksia 25.4.2021 saakka.

Ainoana muutoksena aiemmin voimassa oleviin maakunnallisiin suosituksiin nähden koronakoordinaatioryhmän suositukset sallivat nyt ulkona tapahtuvan ryhmäliikunnan alle 20-vuotiaille (vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien) edellyttäen, että tosiasiallisesti huomioidaan turvavälien ja muiden koronavarotoimien toteutuminen. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät siis vielä ole sallittuja.

Maakunnassa ei siis vielä suositella aikuisten ulkonakaan tapahtuvaa ryhmäliikuntaa. Someron kaupungin koronajohtoryhmä on todennut kaupungin koronatartuntilanteen rauhalliseksi. Koronajohtoryhmä painottaa sitä, että tilanteen säilyttämiseksi kontaktien välttäminen ja asianmukaisten turvavälien noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää myös ulkona tapahtuvissa ryhmäharrasteissa ikäryhmästä riippumatta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on mahdollisesti jatkamassa 14.4. päättyvää mm. sisäliikuntapaikkoja koskevaa sulkupäätöstään, joten sisäliikuntapaikat myös Someron kaupungissa pysyvät toistaiseksi kiinni muilta paitsi alle 12-vuotiailta. (Ennen vuotta 2008 syntyneiltä.)

Lisätietoa:

VSSHP:N TIEDOTE 13.4.2021

MUUTOKSET SOMERON KAUPUNGIN PALVELUISSA

06.04.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun Varsinais-Suomessa. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 194,7. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 254,1.

Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä jatkoi kaikkia voimassa olevia suosituksia viikolla eli sunnuntaihin 18.4. 2021 saakka. 

Lisätietoa: 

Muutokset Someron kaupungin palveluissa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 6.4.2021

1.4.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronatilanne on edelleen vakava Varsinais-Suomen alueella. Koronan ilmaantuvuusluku  on hieman laskenut, mutta on edelleen korkea. 

Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä jatkoi 30.3.2021 kaikkia voimassa olevia suosituksia pääsiäisen jälkeisen viikon ajan eli 11.4.2021 saakka. Vastaavasti ryhmä suosittelee, että voimassa olevaa etäopetusta jatkettaisiin 11.4. saakka. Kunnat tekevät oman koronatilanteensa mukaisen päätöksen asiassa. Someron kaupungin koronajohtoryhmä on linjannut, että lähiopetukseen palataan pääsiäisen jälkeen 5.4.2021. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 31.3.2021 tartuntautilain 58 d §: ja 58 g:n mukaiset päätökset. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2021 tekemä tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös edellyttää, että alla mainittujen julkisten ja yksityisten toimijoiden asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktien välttämistä koskeva päätös velvoittaa alueen toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa on mahdollista välttää läsnäolijoiden lähikontaktit. Päätös perustuu tartuntatautilain uudistettuun pykälään 58 d ja se on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa 1.-30.4.2021

Päätös velvoittaa seuraavia julkisia ja yksityisiä toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja.

Tartuntatautilaki muuttui 28.3.2021 pykälän 58 d osalta, joten muiden tilojen osalta päätös koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta edellä mainituissa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2021 tekemällä tartuntatautilain 58 g:n mukaisella päätöksellä yleisön käytössä olevia urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja määrätään kokonaan suljettavaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella, pois lukien Punkalaitumen kunta, ajalla 1.-14.4.2021.

Päätös on tehty eduskunnan 28.3.2021 hyväksymän tartuntatautilain pykälän 58 g muutoksen pohjalta. Lakimuutoksessa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan käytössä olevia tiloja ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että myös pienten asiakasmäärien (alle 10 henkilön) liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava.

Määräyksen mukaisesti kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Ainoina poikkeuksina tilojen käytöstä ovat vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta, lakisääteisten palveluiden toteuttaminen, ammattiurheilu sekä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta. Myös näissä tapauksissa tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset velvoitteet turvaetäisyyksistä, hygieniajärjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta tartuntojen ehkäisemiseksi.

LISÄTIETOA

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 30.3.2021

Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 g §:n mukainen päätös 31.3.2021  LSAVI/3703/2021 

Aluehallintovirston tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös 31.3.2021 LSAVI/3702/2021

Muutokset Someron kaupungin palveluissa


24.3.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Koronavirustartuntojen määrä Varsinais-Suomessa kasvaa edelleen. Ilmaantuvuusluku on 250, joka on koko koronapandemia-ajan korkein. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 226. Tyksin sairaaloissa on hoidossa 27 potilasta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana (5,8 %).

Vakavan tartuntatilanteen takia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli, eli 5.4. asti. Tällä hetkellä voimassa oleva päätös on voimassa 28.3. asti. Tiistaina 23.3. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös kaikkien muiden suositusten voimassaoloa 5.4. saakka.
 
Varsinais-Suomea koskevat suositukset ja Someron kaupungin tekemät tarkennukset voimassa oleviin suosituksiin
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Someron kaupungin alueen joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa tulee noudattaa maskipakkoa. Maskipakko koskee myös Someron kaupungin järjestämää palveluliikennettä.

Koronakoordinaatioryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.  Someron kaupungin koronajohtoryhmä on kuitenkin linjannut, että toistaiseksi alle 12 –vuotiaiden maskipakkoa ei  koulukuljetuksissa oteta  käyttöön Somerolla. Tilannetta arvioidaan paikallisen epidemiatilanteen mukaisesti.

Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt seuraavat päätökset:

Toimijat velvoitetaan varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 d). Voimassa 6.3.–5.4.2021. 

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös LSAVI/2318/2021

Aluehallintovirasto määrää asiakastiloja suljettavaksi kahden viikon ajaksi. Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 g) Voimassa 22.3.–4.4.2021.

Tartuntatautilain 58 g:n mukainen päätös LSAVI/3089/2021

Päätös rajoittaa peruskoulun oppilaitosten tilojen käyttöä ja sillä toimeenpannaan hallituksen 25.2.2021 tekemää linjausta, jonka mukaisesti perusopetuksen yläluokat siirretään tilapäiseen etäopetukseen. (Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58). Voimassa 8.3.–28.3.2021.

Tartuntatautilain mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille LSAVI/2188/2021

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 27.3.2021–26.4.2021.

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueelle LSAVI/3025/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje

Linkit lisätietoihin:

Someron kaupungin ajantasaiset palvelumuutokset:

Voimassa olevat maakunnalliset suositukset: Voimassa 5.4.2021 saakka.  

Sairaanhoitopiirin tiedote 23.3.2021:


04.03.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti ylimääräisen kokouksen tänään 4.3. ja teki täsmennyksiä suosituksiin koronan leviämisen hillitsemiseksi. Someron kaupungin koronajohtoryhmä tarkensi sen pohjalta omia suosituksiaan, jotka pääosin ovat maakunnallisen suosituksen mukaisia.

Uusien suositusten päätarkoitus on, että kaikkia tarpeettomia kontakteja on vältettävä. Someron kaupungin tekemät tarkennukset ovat seuraavat:

 • Kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää. 
 • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastaminen ryhmässä on edelleen sallittua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat kiellettyjä. Tätä vanhempien ikäryhmien osalta harrastaminen ryhmässä tulee keskeyttää.
 • Someron kaupunki sulkee 8.3. alkaen nuorisotilat (ml. bänditila), koska kaupungin koronajohtoryhmä katsoi, että toimintaa ei voida järjestää terveysturvallisesti ja tilojen sulku on linjassa perusopetuksen ja toisen asteen etäopetukseen siirtymisen kanssa. Nuorisotyö kuitenkin jatkuu, ja sen toimintamuodoista tiedotetaan erikseen myöhemmin.
 • Kaikki suositukset ovat voimassa 28.3.2021 saakka.
 • Lisäksi on huomioitava, että valtioneuvoston viime viikon koronaohjeistukseen liittyen ja tartuntatautilain 58 §:n nojalla on Lounais-Suomen aluehallintovirasto antanut tänään (4.3.) määräyksen sulkea toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen ajalla 8. – 28.3. AVIn määräykseen perustuen Somerolla tehdään päätös siirtää 7.-9. luokkien oppilaat etäopetukseen ajalle 8. – 28.3. Kuten AVIn määräyksessä todetaan, on erityisen tuen ja valmistavan opetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilailla oikeus lähiopetukseen. Valtioneuvoston ohjeistuksiin ja Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän suosituksiin liittyen myös Someron lukioissa siirrytään etäopetukseen 8. – 28.3. väliseksi ajaksi. Tarkemmista etäopetukseen liittyvistä ohjeista sekä ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan erikseen opiskelijoille ja huoltajille.

Odotettavissa on lisää tartuntatautilakiin perustuvia Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä, joilla tulee olemaan vaikutuksia tilojen käyttöön myös Somerolla. Asiasta tullaan tiedottamaan erikseen. 

Linkit lisätietoihin:

02.03.2021

Tiedote: Someron kaupungin tilannekatsaus koronarajoituksiin liittyen

Viime viikon torstaina (25.2.) maan hallitus ohjeisti useista aluekohtaisista toimenpiteistä koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Tähän liittyen Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristi kokoontumisrajoituksia niin, että Varsinais-Suomessa on sallittu korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia, ja on voimassa ajalla 27.2. – 26.3.2021.

Tämän lisäksi Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä tiukensi perjantain (26.2.) kokouksessaan liikunnan harrastamiseen liittyviä suosituksiaan. Suositusten mukaan myös aikuisten sisällä tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan lisäksi ulkona tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa tulee välttää. Suositukset koskevat  myös yksityisiä palveluntuottajia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysmisteriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat vallitsevalla toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) täysimittaisen keskeyttämisen vaihtoehdoksi, että harrastustoiminta keskeytettäisiin vain, ellei harrastustoiminnassa voida noudattaa kaikkia seuraavia periaatteita: 

- harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
- kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
- vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
- ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
- kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
- osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
- opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteessa
- harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia

Ohje  kokonaisuudessaan luettavissa tästä:

Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla

Uusissa linjauksissaan maan hallitus ohjeisti myös yläkoulujen ja toiseen asteen etäopetuksesta. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kansallisen linjauksen mukaisesti, että kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.-28. maaliskuuta.  Someron kaupunki tiedottaa etäopetukseen siirtymisestä loppuviikon aikana.  

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiedote 26.2.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote 26.2.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote 2.3.2021


25.02.2021

Hallituksen uudet linjaukset liittyen koronaepidemian torjuntaan

Maamme hallitus tiedotti tänään (25.2.) aamupäivällä uusista toimenpiteistä, joilla pyritään estämään koronaepidemian nopea kiihtyminen ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistyminen.

Kaikki leviämisvaiheen alueet, kuten Varsinais-Suomi, ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet eli laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, riskiryhmien suojaaminen, korkeakoulujen etäopetus, julkisten tilojen käytön rajoittaminen tai sulkeminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset.

Lisäksi Varsinais-Suomea ja kuutta muuta aluetta koskevat tiukemmat, hallituksen toimintasuunnitelman tason kaksi mukaiset lisätoimet, jotka myös ohjataan otettavaksi käyttöön. Näitä lisätoimia ovat yli kuuden hengen kokoontumisrajoitus, yli kuuden hengen yksityistilaisuuksien välttäminen sekä karanteenin että eristyksen toteutumisen tehostettu seuranta.

Someron kaupunki tiedottaa näihin kaikkiin ohjeistuksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä sekä kaupungin palveluihin tulevista muutoksista ensi viikon alussa.

Someron kaupungin koronajohtoryhmä suosittelee vahvasti, että olemassa olevia suosituksia jaksetaan edelleen noudattaa tiukasti etenkin hiihtoloma-ajan aktiviteeteissä. 

LINKKI VALTIONEUVOSTON TIEDOTTEESEEN 25.2.2021

16.02.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on jatkanut voimassa olevia koronan leviämisen estämiseksi annettuja suosituksia 7.3.2021 saakka

Koronatilanne Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on kokonaisuutena hiukan helpottanut.  Maakunnan koronatilanteessa on kuntakohtaista vaihtelua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on jatkanut voimassa olevia koronan leviämisen estämiseksi annettuja suosituksia 7. maaliskuuta saakka. Varsinais-Suomi on yhä leviämisvaiheessa, joten maskisuosituksesta, kokoontumisrajoituksista tai maksimaalisista etätyösuosituksista ei voida luopua. Myös toisen asteen oppilaitoksissa jatketaan suositusten mukaan hybridiopetuksessa. 

Koronakoordinaatioryhmä kuitenkin linjasi, että aikuisten yksilöllisen sisäliikunnan suosituksia voidaan keventää maanantaista 22. helmikuuta alkaen. Käytännössä tämä koskee aikuisten kuntosaliharjoittelua.  Koronakoordinaatioryhmä korostaa, että aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäliikuntaa ei edelleenkään sallita. Myöskään uimahalleja koskevia rajoituksia ei voida purkaa.  Someron kaupungin liikuntapalvelut tiedottaa suositusten vaikutuksesta  liikuntapalveluihin myöhemmin.

Varsinais-Suomessa koronatartuntoja on ilmennyt aiempia viikkoja enemmän työpaikoilta. Myös lähipiiriltä ja samassa taloudessa asuvilta saatujen tartuntojen ja altistusten määrä on pysynyt korkeana. Tartuntalähteistä pystytään tällä hetkellä tunnistamaan noin 70 prosenttia. Työpaikoilla maskeja käyttämällä ja turvaväleistä huolehtimalla voidaan välttää laajat altistusketjut ja tartuntaryppäät. 

Somerolla on todettu viime viikkoina kolme tartuntatautitapausta yli kuukauden jälkeen (11.2. , 15.2. ja 16.2.2021). Altistuneet on kartoitettu. 

16.2.2021 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE


5.2.2021

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi kaikkia suosituksia helmikuun loppuun. Koronaväsymykselle ei saa antaa periksi.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tiistain (2.2.) kokouksessaan kaikkia aiemmin antamiaan suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi 28.2. asti. Koronakoordinaatioryhmän mukaan Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa eikä tautitilanne mahdollista suositusten purkua miltään osin.

Ryhmä painottaa erityisesti etätyön merkitystä sekä maskisuositusten noudattamista ja turvavälien pitämisen tärkeyttä.

Jatkettujen suositusten vaikutukset Someron kaupungin palveluihin on löydettävissä Muutokset kaupungin palveluissa -sivulta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. Ohjeistus on osa hallituksen linjaamista toimista koronan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi lapsissa ja nuorissa. OKM ja THL suosittelevat, että ohjeistusta noudatetaan sisätiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa jo toimenpidetasolta 1 alkaen ja tasolle 2 siirryttäessä myös ulkotiloissa tapahtuvassa ryhmäharrastustoiminnassa.

Ohjeistus ei vaikuta tällä hetkellä Somerolla järjestettäviin palveluihin ja pitää sisällään harrastustoimintaa koskevat suositukset.

Linkki Opetus- ja kulttuuriministeriön  2.2.2021 julkaisemaan tiedotteeseen aiheesta

Lisäksi voimassa on edelleen Lounais-Suomen aluehallintoviraston 7.1.2021 antama määräys kokoontumisrajoituksiin liittyen eli tarvittaessa on sallittu korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien järjestäminen, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.3.2021 asti.

Linkki Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedotteeseen 2.2.2021

Linkki Aluehallintoviraston 4.2.2021 tiedotteeseen


26.1.2021

Tiedote: Someron opetuspalveluissa on todettu koronatartunta, joka on johtanut altistumisiin Kirkonmäen koulussa ja Kiiruun koulussa.

Altistuneet on kartoitettu (muutettu 27.1.2021). Tilanne ei toistaiseksi aiheuta muutoksia opetuksessa tai palveluissa. 


21.01.2021

Ulkomailta tuodut koronatartunnat lisääntyvät edelleen Varsinais-Suomessa. Suosituksia jatketaan 7.2.2021 saakka

Vaikka koronatartuntojen määrä Varsinais-Suomessa on laskusuunnassa, epidemiatilanne ei salli suositusten höllentämistä. Maakunnan tartunnoista 15-20 prosenttia tulee ulkomailta. Tiistaina 19.1.2021 kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi kaikkia aiempia suosituksiaan sunnuntaihin 7. helmikuuta saakka. Tautitilanne alueella ei ole niin merkittävästi parantunut, että suosituksia voitaisiin purkaa. Lisäksi koronaviruksen variantti aiheuttaa huolta. Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa. 

Koronakoordinaatioryhmä vetoaa kansalaisiin, jotta kaikki noudattaisivat edelleen tarkasti suosituksia.

Varsinais-Suomen kouluissa on viimeisen kahden viikon aikana ollut joukkoaltistumisia ja tartuntoja. Lisäksi monissa työpaikoissa on todettu ryppäitä. Muissakin kuin sote-alan työpaikoissa on ilmennyt edeltäviä viikkoja enemmän tartuntoja. 

Erityisesti painotetaan nyt maskisuositusten noudattamista ja turvavälien pitämisen tärkeyttä.  Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan aivan kaikessa harrastustoiminnassa, niin ulkona kuin sisälläkin,

Maskisuositus laajeni 12. tammikuuta siten, että kaikki yli 12-vuotiaat käyttäisivät maskia myös koulun ulkopuolisissa kanssakäymisissä, joissa turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Jo aiemmin ryhmä suositteli maskin käyttöä harkittavaksi alakoulujen 4.–5.-luokkalaisille erityisesti hankalilla epidemia-alueilla. 

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Tämän johdosta THL on suositellut yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lähikontakteja tulisi vähentää entisestään. 

 Lisäksi voimassa on edelleen Lounais-Suomen aluehallintoviraston 7.1.2021 antama määräys kokoontumisrajoituksiin liittyen eli tarvittaessa on sallittu korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien järjestäminen, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.2.2021 asti.

Tarkemmat tiedot Someron kaupungin palveluista löydät muutokset Someron kaupungin palveluissa -sivulta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 19.1.2021


8.1.2021

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.1.2021: Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa kokoontumisrajoitukset jatkuvat 11.1.2021 alkaen samanlaisina kuin mitä ne ovat tällä hetkellä: korkeintaan 10 henkilön tapahtumat ovat sallittuja. Alueen koronaviruksesta johtuva tautitilanne vaatii yhä varovaisuutta ja hygieniaohjeiden tarkkaa noudattamista.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 7.1.2021 päättänyt pitää ennallaan Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ollaan yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Maanantaista 11.1.2021 alkaen on edelleen sallittua tarvittaessa järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.2.2021 asti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kokoontumisrajoitus koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten juhliin, tai jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan, kuten kauppojen toimintaan, tai viranomaisten kokouksiin.  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat antaneet suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suosittelee esimerkiksi, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. 

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen meistä toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten sekä suositusten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene.

Lisätietoa:

Päätös kokoontumisrajoituksista pdf 1.3MB (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, (minedu.fi)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, (vsshp.fi)

Usein kysytyt kysymykset / koronavirus (avi.fi)


5.1.2021

Tiedote: Varsinais-Suomen koronaryhmä jatkoi suosituksia 24. tammikuuta saakka – peruskoulut palaavat lähiopetukseen

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi lähes kaikkia aiempia suosituksiaan 24. tammikuuta saakka. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että vain yläkoulut ja alakoulujen 4–6 luokat palaisivat kokonaan lähiopetukseen. Toisella asteella opiskelijat jatkaisivat soveltuvasti etä- ja lähiopetuksessa. 

Somerolla perusopetus palaa lähiopetukseen. Lukiolaiset ovat lähiopetuksessa 12.1.2021 saakka, jonka jälkeen siirrytään mahdollisesti hybridimallin eli etä- ja lähiopetuksen yhdistelmän käyttöönottoon.

Epidemiatilanne Varsinais-Suomessa on parantunut, mutta kehitystä on vaikea ennakoida. Koronan ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta laskenut. Joulun jälkeen ilmaantuvuusluku oli 142 sataatuhatta ihmistä kohden, maanantaina 4.1. se oli 96. Maakunta on edelleen leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomessa otettiin vuoden vaihteessa noin 30–35 prosenttia vähemmän koronavirustestejä kuin joulua edeltävänä aikana. Alentuneiden näytemäärien perusteella ei ole mahdollisuutta tehdä päätelmää siitä, että tilanne olisi pysyvästi helpottumassa.

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi aiemmin marras-ja joulukuussa antamiaan suosituksia kahdella viikolla eli sunnuntaihin 24.1. saakka. Suosituksena on edelleen, että sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää. Hengitysmaskien käytöstä ja turvaväleistä tulee huolehtia. 

Aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi kuitenkin jatkua alle 20 –vuotiaiden osalta. Ottelu- ja kilpailutoiminta on edelleen keskeytettynä. Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Yksityisten toimijoiden suositellaan ottavan käyttöön vastaavat toimet. 

Tarkemmat tiedot Someron kaupungin palveluista löydät muutokset Someron kaupungin palveluissa -sivulta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 5.1.2021


5.1.2021

Koronarokotukset alkavat Somerolla – ensimmäiset hoitajat rokotetaan loppiaisen jälkeen

Ensimmäiset Someron kaupungin perusturvan hoitajat saavat koronarokotteen loppiaisen jälkeen. Rokotukset aloitetaan hoitohenkilökunnasta kansallisen rokotusjärjestelmän mukaisesti. Someron kaupunki on valmistautunut koronarokotusten aloittamiseen ja rokotuksia aloitetaan toteuttamaan välittömästi, kun rokotetta saadaan. Kansallisessa rokotusjärjestyksessä hoitohenkilökunnan jälkeen tulevat riskiryhmät. Suuren väestönosan vuoro tulee vasta tämän jälkeen. Aikataulua ei voida vielä kuitenkaan antaa ja suunnitelma täsmentyy vähitellen. Someron kaupunki tiedottaa asiasta lisää rokotusaikataulun täsmentyessä. 


29.12.2020

Tiedote: Koronakoordinaatioryhmä arvioi koululaisten paluuta lähiopetukseen ensi viikolla. Liikuntapaikkoja ja harrastustoimintaa koskevat suositukset voimassa 10.1.2020 saakka.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluvut Varsinais-Suomessa ovat laskeneet joulukuun huippuluvuista. Tautitilanne voi kuitenkin nopeasti muuttua, kun joulunajan mahdollisten kokoontumisten vaikutukset alkavat näkyä. Kaikkia tarpeettomia kontakteja tulee nyt välttää.

Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 5. tammikuuta, jolloin arvioidaan epidemiatilanteen edellyttämät suositukset opetusta koskien.

VSSHP:n tiedote: Koronakoordinaatioryhmä arvioi koululaisten paluuta lähiopetukseen ensi viikolla. 

Someron kaupungin liikuntapaikkoja koskevat toimenpiteet 10.1.2021 saakka

- Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä yli 19-vuotiaiden seuraharjoittelulta (pois lukien aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu, OKM).
 - Alle 20-vuotiaiden seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.

Muut liikuntapaikkoja koskevat rajoitukset 

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Rajoitus on voimassa 10.1. asti.

Myös ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa tulee tosiasiallisesti noudattaa turvavälejä sekä aluehallintoviraston (AVI) yleisistä kokouksista ja yleisötilaisuuksista antamia määräyksiä (mm. 10 hengen kokoontumisrajoitus turvallisuusohjeistusta noudattaen).

Urheiluseurojen ja muiden harrastuskerhojen toiminta ja tilaisuudet, joissa ei ole yleisöä ja jotka eivät ole kaikille avoimia, eivät kuitenkaan ole AVI:n (aluehallintovirasto) tarkoittamia yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Mm. tavanomaiset urheiluharjoitukset ja ryhmäliikuntatunnit eivät lähtökohtaisesti siten kuulu aluehallintovirastojen määräysten piiriin, jolloin ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa. Someron kaupunki painottaa tällöinkin yleisten turvallisuusohjeiden (mm. hygienia ja riittävät etäisyydet) noudattamisen tärkeyttä.

Liikuntapaikoilla on edelleen aiemmin tiedotetut voimassa olevat linjaukset ja määräykset mm. yli 15-vuotiaiden maskin käytön, turvaetäisyyksien noudattamisen ja käsihygienian osalta.

Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimenpiteet. 

25.12.2020

PÄIVYSTYS ÄKILLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SEKÄ KORONANÄYTTEENOTTO JOULUN JA VUODENVAIHTEEN AIKAAN

Someron kaupungin terveyskeskus on avoinna
ma klo 8-18
ti - pe klo 8-17
la ja su sekä pyhäpäivinä suljettu

Aika tulee varata puhelimitse
Ajanvaraus p. 02 7792 511. 

Muina aikoina päivystys VAIN Forssan sairaalassa,
Urheilukentänkatu 9, Forssa.
Aika tulee varata puhelimitse
Ajanvaraus p. 03 4191 3000

Pyhäpäivinä ja viikonloppuna koronanäytteenotto on Forssan sairaalassa päivystysluonteista. Näytteenotto vain akuutisti päivystykseen oireiden vuoksi hakeutuvilta. 

Mikäli viikonloppuna tai pyhäpäivinä saat koronavirukseen sopivia oireita: 

 • Tee arvio omaolo –palvelussa tai käytä koronabottia. 
 • Jää omaehtoiseen karanteeniin 
 • Soita seuraavana arkipäivänä Someron terveyskeskuksen vastaanoton ajanvarausnumeroon (p. 02 7792 511.) jatkohoito-ohjeiden saamiseksi 

 • Positiivisesta testituloksesta ilmoitetaan aina puhelimitse asiakkaalle. Ajantasaiset tiedot testituloksesta saa myös Omakannasta. Testin valmistuminen ja tuloksen saaminen kestää n. 1 – 5 vrk.
  Myös altistuneisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

22.12.2020

Tiedote: Liikuntapaikkojen käyttö joulunaikaan ja vuodenvaihteessa. Rajoitukset 10.1.2021 saakka.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän sekä Someron kaupungin koronajohtoryhmän linjauksen mukaisesti liikuntapaikkoja koskee seuraavat toimenpiteet joulun ja vuodenvaihteen aikaan: 

Toimenpiteet ajalla 19.12.-27.12.

- Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä lasten ja aikuisten seuraharjoittelulta (pois lukien aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu, OKM)

Toimenpiteet ajalla 28.12.-10.1.

 • - Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä yli 19-vuotiaiden (2001 syntyneet ja vanhemmat) seuraharjoittelulta (pois lukien aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu, OKM).
  - Alle 20-vuotiaiden (2002 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.

 • Muut voimassa olevat rajoitukset

 • - Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Rajoitus on voimassa 10.1. asti.
  - Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa tulee myös tosiasiallisesti noudattaa turvavälejä sekä noudattaa aluehallintoviraston yleisistä kokouksista ja yleisötilaisuuksista antamia määräyksiä.
  - Kunnallisilla liikuntapaikoilla on edelleen aiemmin tiedotetut voimassa olevat linjaukset ja määräykset mm. yli 15-vuotiaiden maskin käytön, turvaetäisyyksien noudattamisen ja käsihygienian osalta. Lisäksi yläkouluikäisille suositellaan maskin käyttöä.


19.12.2020

Vierailukielto vuodeosastolla 19.12.2020 alkaen

Someron kaupungin vuodeosastolla on vierailukielto 19.12.2020 lähtien koronatilanteesta johtuen. Vuodeosasto noudattaa TYKS:n ohjeistusta vierailukiellosta, ja vierailukielto on voimassa toistaiseksi. Vierailukiellolla pyritään suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia sekä varmistamaan vuodeosaston kantokyky. 

Omaisvierailut sallitaan edelleen saattohoitopotilailla ja potilailla, joiden vointi huononee yllättäen. Edellä mainituissa tapauksissa noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin voimassa olevia ohjeita. 

Vierailuja rajoitetaan Tyksin sairaaloissa 17.12.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi

16.12.2020

Tiedote: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksia 10. tammikuuta asti. Julkiset liikuntapaikat suljetaan 27.12.2020 saakka.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tänään 15.12. joulukuun alussa annettuja suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Suosituksia jatketaan, koska tapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat edelleen korkeat. Viime viikolla (7.–13.12.) Varsinais-Suomessa todettiin kaikkiaan 456 koronatapausta, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä täsmensi 15.12. seuraavia suosituksia: 

 • 1.12.2020 annettujen suositusten voimassaoloa jatketaan pääosin 10.1.2021 saakka
 • Kaikki julkiset sisätilojen harrastus- ja liikuntapaikat, kuten uimahallit ja kuntosalit, suositellaan kokonaan suljettavaksi 27.12. saakka. Koordinaatioryhmä arvioi tämän osalta tilannetta uudelleen vielä ennen vuodenvaihdetta.

  Suositus koskee myös yksityisiä liikuntapaikkoja. (Lisätty 16.12.2020)

 • Yläkoulujen sekä soveltuvin osin alakoulujen vuosiluokkien 4–6 suositellaan siirtyvän etäopetukseen.
 • Tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee edelleen välttää.

Lisäksi painotetaan, että joulua, vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia pitäisi viettää vain oman ydinperheen kesken.

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä asuvien ikääntyneiden ja riskiryhmien luona tulisi vierailla korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan. Maskit tulee näissä tilanteissa ehdottomasti olla käytössä sekä muistaa perusohjeet hyvästä käsihygienista. Suositus perustuu THL:n ohjeeseen

Myös muut allaolevat suositukset ovat edelleen voimassa.

Vaikutukset Someron kaupungin palveluihin 

Julkiset liikuntapaikat suljetaan ajalle 16.12.-27.12.2020. 

Someron kaupunki tiedottaa keskiviikkona 16.12.2020 koulujen etäopetuksen jatkosta. 

Muutokset Someron kaupungin palveluissa löytyy täältä.  


11.12.2020

AVI kiristää Varsinais-Suomen kokoontumisrajoituksia ulkotiloissa 11.12. alkaen

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2020 päättänyt kiristää Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoituksia.

Tästä päivästä (11.12.) lähtien ulkona järjestettävissä kokoontumisissa saa olla vain 10 osallistujaa eli sama määrä kuin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Määräys kumoaa aikaisemman Varsinais-Suomea koskeneen kokoontumisrajoituksen, jonka mukaan ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien sallittu osallistujamäärä oli 20 henkilöä. Uusin määräys on voimassa ajalla 11.12.2020–10.1.2021.

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TIEDOTE 10.12.2020


09.12.2020

Tiedote: Somerolla todettu 6 uutta koronatartuntaa. Vuodeosastolle vierailukielto.

Somerolla on todettu 6 uutta koronatartuntaa ja useita altistuneita. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan. 

Terveyskeskuksen toimintaan liittyvästä altistuksesta johtuen vuodeosastolle asetetaan vierailukielto ajalle 10.12.-16.12.2020.  Vierailukielto on varotoimi riskiryhmiin sekä henkilökuntaan kuuluville. Vierailuihin liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä vuodeosaston henkilökuntaan.

8.12.2020

Tiedote: Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen

Varsinais-Suomi siirtyy koronapandemian leviämisvaiheeseen. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi tänään 8. joulukuuta, että tilanne on vaikeutunut edelleen, sillä tartuntamäärät ovat kasvaneet ja tapausmäärien kasvunopeus kiihtynyt selvästi.

Varsinais-Suomessa todetaan tällä hetkellä päivittäin noin 50 uutta koronatapausta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista ja kokonaismäärä ovat edelleen nousussa. Valitettavasti tartunnan lähde jää tuntemattomaksi yhä useammin. Tartuntoja tulee nyt myös yhä useammista erilaisista lähteistä. Tartunnanlähde on viime viikolla saatu kuitenkin jäljitettyä 63 prosentissa tapauksista. Koronavirustaudin ilmaantuvuus on edelleen noussut, ja on nyt 103 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden (6.12.2020).

Tällä hetkellä merkittävä osa tartunnoista tulee lähipiiristä. Suositukset epidemian hillitsemiseksi liittyvät kontaktien ja liikkumisen vähentämiseen. Käytettävissä olevilla rajoituksilla on hyvin vaikea hidastaa epidemian leviämistä kotona ja omassa lähipiirissä. On kaikkien meidän omista arkipäiväisistä valinnoistamme kiinni, miten hyvin saamme minimoitua mahdolliset tartuntatilanteet. 

ALUEELLISEN KORONAPANDEMIARYHMÄN TIEDOTE 8.12.2020 KLO 13.00


06.12.2020

Tiedote: Kiiruun koulu etäopetukseen ajalle 7.12.-11.12.2020

Someron Kiiruun koulussa on todettu koronatartunta. Koronavirukselle altistuneiden joukossa on oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia.

Terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Altistuneet ovat saaneet viranomaisohjeet karanteenista.  

Koko Kiiruun koulu on siirretty etäopetukseen ajalle 7.12.-11.12.2020. Etäopetuksen jatkon tarvetta arvioidaan viikon aikana. Huoltajia on tiedotettu asiasta Wilma-viestillä. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Kiiruun koulun tilannetta.  Kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

6.12.2020

Tiedote: Kiiruun koulussa koronatartunta

Someron Kiiruun koulussa on todettu koronatartunta. Tartunnan saaneen kontakteja kartoitetaan parhaillaan ja jäljitystyötä tehdään. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Kiiruun koulun tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

02.12.2020

Tiedote: Liikuntapaikkojen aukiolo ajalla 3.12.2020-23.12.2020

Someron kaupungin koronajohtoryhmä on tehnyt seuraavat rajoitukset liikuntapaikkojen aukioloa koskien ajalle 3.12.-23.12.2020:

 • Monitoimihallin kuntosali suljetaan
 • Uimahalli suljetaan poislukien uimaseurojen alle 20 –vuotiaiden uintivuorot ja alle 20-vuotiaiden uimaopetus   
 • Liikuntasalit (Monitoimihalli ja koulujen liikuntasalit) suljetaan aikuisten harrastusryhmien osalta. Poikkeuksena aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu (OKM). 
  • Alle 20 –vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu
  • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävät seurat ovat vastuussa turvavälien ja hygieniaohjeiden noudattamisesta (Pelaamista ei suositella. Pelinomaisten harjoitusten sijaan järjestetään esimerkiksi yksilökohtaista turvavälit huomioivaa tekniikka- tai fysiikkaharjoittelua)
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoimina omaehtoista liikkumista varten.

Someron kaupunki suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet. 

Lisäksi tulee huomioida Lounais-Suomen aluehallintoviraston 2.12.2020 päätös kymmenen (10) hengen kokoontumisrajoituksista. Määräys on voimassa ajalla 3.12.-23.12.2020. 

1.12.2020

Tiedote: Someron kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi 1.12.2020 uudet suositukset maakunnan nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Suositukset ovat voimassa 3.-23. joulukuuta 2020 koko maakunnan alueella. Koronaviruspandemia on Varsinais-Suomessa leviämisvaiheen uhassa.

Koronaviruspandemian tilanne on Varsinais-Suomessa viime päivinä kehittynyt nopeasti huonommaksi. Maanantaina 30.11. todettiin 49 uutta koronavirustapausta, mikä on huomattavasti enemmän kuin marraskuun aiempina päivinä.  Uusissa suosituksissa vähennetään kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin. Koordinaatioryhmä on pohtinut suosituksia suhteessa tilanteen välttämättömyyteen sekä vaikuttavuuteen.  

Lue koko suositus:

VARSINAIS-SUOMEN KORONAKOORDINAATIORYHMÄLTÄ UUDET SUOSITUKSET: TAVOITTEENA EHKÄISTÄ LEVIÄMISVAIHE

Someron kaupunki toivoo asukkailtaan ja asiakkailtaan kaikkien Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän antamien suositusten noudattamista. 

Annettujen suositusten pohjalta on Someron kaupunki päättänyt kaupunkikohtaista toimenpiteistä, jotka ovat pääsääntöisesti voimassa
3.12.-23.12.2020:

KIRJASTO
Lainaustoiminta jatkuu turvavälit huomioiden.
Lehtienlukusali sekä muut lukutilat on pois käytöstä ajalla 3.12.-23.12.2020.

NUORISOTILAT
Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

SOMERO-OPISTO
Siirtyy tauolle tai etäopetukseen ajalle 7.12.-23.12.2020

LUKIO
Siirtyy etäopetukseen 4.12.2020 alkaen.

AVOIN PÄIVÄKOTI
Suljettu ajalla 7.12.2020-23.12.2020

KIIRUUNKOULU / YLÄKOULU
Yläkoulussa otetaan kasvomaskit käyttöön mukaanlukien koulumatkat ajalle 3.12.-23.12.2020.

LIIKUNTAPAIKAT
Someron kaupunki tiedottaa liikuntapaikkojen käyttöön liittyvistä suosituksista keskiviikkona 2.12.2020.

Someron kaupunki toivoo, että kuntalaiset noudattavat nyt sekä aikaisemmin annettuja suosituksia käsi- ja yskimishygieniaan, turvaväleihin, suojainten käyttöön sekä kokoontumisiin liittyen koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon toimintakyvyn varmistamiseksi.


26.11.2020

Tiedote: Varsinais-Suomesta vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle.

Riski koronapandemiatilanteen kiihtymisestä on arvioitu Varsinais-Suomen alueella suureksi siitä huolimatta, että koronavirustaudin ilmaantuvuus on alueella laskenut. Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen 19.11.2020, vaikka kaikki vaiheen kriteerit eivät alueella täyty. Uusia suosituksia ja rajoituksia pääkaupunkiseudulle on linjattu epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Etupainotteisilla linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan.

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän on antanut 26.11.2020 kaksi uutta suositusta:

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä liikunta- ja urheilutapahtumia sekä -kilpailuja ei tule järjestää.

 • Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.
 • Suositus tulee voimaan lauantaina 28.11. ja on voimassa toistaiseksi.

Koronapandemiaryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle.

Suositukset perusturvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen. Suosituksella halutaan estää se, että toistaiseksi paremmassa koronaepidemian vaiheessa olevan Varsinais-Suomen tilanne ei pahenisi.

Edelleen halutaan muistuttaa turvaväleistä, maskin käytöstä sekä suosituksesta hakeutua hyvin herkästi koronatestiin. Mikäli voimassa olevia suosituksia ei nyt oteta vakavasti, voidaan joutua tiukempiin rajoituksiin. 

Koronapandemiaryhmä suosittelee lisäksi, että kaikki työnantajat harkitsevat uudelleen huolellisesti mahdollisuudet siirtyä vielä nykyistä laajemmin etätyöskentelyyn (valtioneuvoston etätyösuositus). 

Koronapandemiaryhmä arvioi tilanteen uudelleen viimeistään ensi viikon tiistaina 1. joulukuuta.

VSSHP:n Koronapandemiaryhmän suositus 26.11.2020

Huomioitava on edelleen Lounais-Suomen aluehallintoviraston 19.11.2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen alueelle:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä LSAVI/10862/2020 voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 26.11.–25.12.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 

20.11.2020

Tiedote: Koronaviruksen tapausmäärät tasaantuneet Varsinais-Suomen alueella. Kokoontumisrajoitussuositus edelleen alle 20 henkilöä.

Koronaviruksen tapausmäärät ovat Varsinais-Suomessa tasaantuneet, mutta helpotuksesta ei voi huokaista. Lähipiiristä saatujen tartuntojen määrä on kasvanut. Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä korostaa voimassa olevaa suositusta siitä, että yli 20 henkilön tapaamisia ei tule järjestää. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut tartuntatautilain 58 §:n mukaista suositusta 19.11.2020 antamallaan päätöksellä.

Talven juhlakauden lähestyessä on pandemiaryhmän mukaan tärkeää muistaa, että tällaisena aikana ei pidä järjestää pikkujouluja tai muita tapaamisia sisätiloissa. Tämä koskee myös sisätiloissa järjestettäviä sukujuhlia ja muita tilaisuuksia, joihin kokoontuu eri sukupolvia. Tämä johtuu siitä, että lähipiiristä saatujen tartuntojen määrä on kasvanut.

Viime viikolla Varsinais-Suomessa todettiin yhteensä 141 uutta koronavirustartuntaa, joista 46 viikonlopun aikana. Näistä runsas puolet (56 prosenttia) liittyi perheen ja lähipiirin tartuntoihin.

Koronapandemiaryhmä muistuttaa, että pienistäkin oireista tulisi edelleen ehdottomasti jäädä kotiin ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Varsinais-Suomessa alkoi tänään erityisesti nuorille suunnattu kampanja koronan ehkäisemiseksi. TestAndChill-kampanja Varsinais-Suomen nuorille koronan hillitsemiseksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 19.11.2020 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen Varsinais-Suomen kuntien alueelle

Varsinais-Suomessa yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi. Aiemmin annettu kokoontumisrajoitus jatkuu ajalla 26.11.-25.12.2020.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19.11.2020 päättänyt, että Varsinais-Suomessa yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossakin järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.  

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 4.11.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:  

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen. 
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Yllä kuvattu kokoontumisrajoitus koskee seuraavia kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen tapahtumanjärjestäjä ja yksittäinen ihminen toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. 

Jos tartuntatautitilanne pahenee Varsinais-Suomessa äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista kokoontumisrajoituksista, jotka ovat aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia tiukempia. Kunta voi päätöksellään myös sulkea toimitilojaan ja antaa suosituksia yksityistilaisuuksista ja kasvomaskien käyttämisestä. Myös sairaanhoitopiiri (vsshp.fi) voi antaa alueelleen suosituksia. Jos tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen usean kunnan tai koko maakunnan alueella, niistä päättää aluehallintovirasto. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 19.11.2020 tekemä päätös koskien Varsinais-Suomen maakuntaa perustuu tartuntatautilain 58. pykälään. Päätös tulee voimaan 26.11.2020. Tartuntatautilain mukaisesti päätös voi olla voimassa enintään kuukauden ajan. 

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN ALUEELLE

12.11.2020

Tiedote: Koronapandemia leviää Varsinais-Suomessa huolestuttavaa vauhtia

Koronapandemia kiihtyy Varsinais-Suomessa nopeasti. Virus leviää tällä hetkellä eniten omasta perhe- ja lähipiiristä. Lisäksi erityisesti Turun kouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa on runsaasti tartuntoja ja altistumisia. Koronapandemiaryhmä muistuttaa, että pienistäkin oireista tulisi ehdottomasti jäädä kotiin ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Varsinais-Suomi on edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy leviämisvaihetta. Alueellinen koronapandemiaryhmä arvioi vaiheen kolmiportaisella asteikolla viikoittain.

Todetuista koronatapauksista pystytään maakunnan alueella selvittämään yli 70 prosenttia. Koronatilanne on eri kunnissa hyvin erilainen. Suurimmissa kaupungeissa tapauksia on selvästi enemmän kuin pienissä kunnissa. Somerolla ei ole tiedossa uusia tartuntautitapauksia 20.10.2020 jälkeen. 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 10.11.2020 

14.10.2020

Maakunnallisen koronaryhmän suositus yksityistilaisuuksiin liittyen voimaan 19.10.

Tiistaina 13.10. kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suosittaa, ettei sisätiloissa tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Syynä on se, että koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronavirustartunnat tulevat nyt omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista. Suositus tulee voimaan maanantaina 19. lokakuuta. Ohjausryhmän toivomus on, että suositusta noudatetaan heti.

Maakunnallisen koronaryhmän tiedote 13.10.

13.10.2020

Koronatilanteessa ei muutoksia viikonlopun jälkeen

Somerolla on  useita altistuneita ja 5 todettua koronatartuntaa. Uusia tartuntoja ei ole tullut tietoon. 

9.10.2020

Koronatilanne Somerolla

Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.

Alueet ovat sairaanhoitopiirien johdolla antaneet 7.10.2020 oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteesta viikolla 40.  Arvioiden mukaan tilanne on heikentynyt viidellä alueella. Omien arvioidensa mukaan Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ovat epidemian kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa. 

Somerolla on useita altistuneita ja 5 todettua koronatartuntaa.


7.10.2020

Someron kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin

Koronapandemian kiihtymisvaiheeseen liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut eilen (6.10.) kasvomaskeja sekä etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle.

Alueellisen työryhmän linjauksen mukaan kasvomaskien käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa aina, kun 1 – 2 metrin turvaväliä ei ole mahdollista pitää.

Huomisesta (8.10.2020) alkaen Someron kaupungin henkilöstö käyttää kasvomaskeja tai suojavisiirejä sekä asiakaspalvelutilanteissa että muissa työtilanteissa, joissa suositeltua turvaväliä ei voi pitää. Varsinais-Suomeen annettu suositus koskee kaikkia Someron kaupungin palvelupisteitä.

Edellä mainitun linjauksen mukaisesti kuntalaisille suositellaan kasvomaskin tai suojavisiirin käyttöä. Samalla kaupunki muistuttaa, että kaupungissa on edelleen käynnissä kasvomaskien jako vähävaraisille kuntalaisille työpaja Ecotekolan Jukolan yksikössä. Maskipyynnöt Ecotekolasta p. 044-7791 672 ja nouto os. Jukolantie 3 (myymälä). 

Lukiossa henkilöstö niin ikään siirtyy suojainten käyttöön huomisesta lähtien ja opiskelijoita suositellaan käyttämään kasvomaskia tai visiiriä lukiotiloissa. Opiskelijat hankkivat suojaimet itse tai hakevat niitä vähävaraisille kuntalaisille tarkoitetuista maskien jakelupisteistä.

Someron kaupunki siirtyy sisäisessä työskentelyssä entistä laajemmin etätyöskentelyyn ja etäkokouksiin. Someron kaupungin toimipisteissä asioivien tulee varata asiointiajat puhelimitse.

Someron kaupunki toivoo, että kuntalaiset noudattavat nyt sekä aikaisemmin annettuja valtakunnallisia suosituksia käsi- ja yskimishygieniaan, turvaväleihin sekä kokoontumisiin liittyen koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon toimintakyvyn varmistamiseksi.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta.

6.10.2020

Varsinais-Suomen alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi koko maakunnan siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen

Koronapandemian kiihtymisvaiheeseen liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut kasvomaskeja sekä etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Someron kaupunki tiedottaa huomenna (7.10.) keskiviikkona tarkemmin juuri annettuihin suosituksiin liittyvistä toimenpiteistä.

Varsinais-Suomen alueellisen koronaa ehkäisevän työryhmän tiedote 6.10.2020

5.10.2020

Perusturvan tiedote: Koronatilanne kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Someron koronatilanne on ollut maltillinen alkusyksyn ajan. Tällä hetkellä tilanne näyttää etenevän valtakunnallisesti, mutta myös maakunnallisesti kohti kiihtymisvaihetta.

Somerolla on todettu viimeisten viikkojen aikana altistuneita ja lisäksi Somerolla on nyt havaittu myös koronavirusta. Somerolla on edelleen alle 5 sairastunutta. Kokonaistilanne huomioiden on syytä erityiseen huolellisuuteen ja turhien kontaktien välttämiseen. Huomiota tulee edelleen kiinnittää turvaväleihin sekä käsihygieniaan. Koronatilannetta seurataan tiiviisti ja lisäsuosituksia sekä ohjeistuksia annetaan paikallisen tilannekuvan edellyttämällä tavalla.

Tautitilanne tulee ottaa edelleen vakavasti ja omalla huolellisella toiminnalla suojella etenkin riskiryhmiin kuuluvia.

1.10.2020

Perusturvan tiedote: Muistutus vierailukäytännöistä terveyskeskuksen osastolla

1. SOVI VIERAILUSTASI ENNEN OSASTOLLE SAAPUMISTA PUHELIMITSE
p. 040-1268 580
2. PESE KÄTESI SAIPPUALLA
3. ASETA KASVOMASKI KASVOILLESI
4. DESINFIOI KÄTESI
5. PYSY VIERAILUSI AIKANA OMAISESI KANSSA POTILASHUONEESSA


24.9.2020

THL:n suositus kasvomaskien käytöstä

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua. Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaiset itse valmistetut tai kaupoista hankittavat kankaasta tai muista materiaaleista valmistetut maskit. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. 

THL:n kasvomaskisuositus on voimassa toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Jos sairaanhoitopiirit ja alueen yhteistyöryhmät päätyvät siihen, että alue on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, ne voivat ottaa käyttöön THL:n suosituksen kiihtymis- tai leviämisvaiheen ohjeet.

Perustaso

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. 

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Kiihtymisvaihe

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan.

 • Kaupat ja ostoskeskukset
 • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
 • Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
 • Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
 • Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
 • Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
 • Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
 • Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat
 • Museot ja galleriat
 • Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja
 • Festivaalit ja markkinat jos sisätiloja
 • Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Leviämisvaihe

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

THL: SUOSITUS KASVOMASKIEN KÄYTÖSTÄ.

17.9.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP on tiukentanut osastojen vierailuohjeistuksia koronavirukseen liittyen seuraavasti:


11.9.2020

Perusturvan tiedote: Muistutus vierailukäytännöistä

Someron kaupungin perusturvatoimi haluaa edelleen kiinnittää huomiota siihen, että annettuja ohjeistuksia ja suojautumista noudatetaan riskiryhmien suojelemiseksi sekä Someron kaupungin palveluiden toimivuuden turvaamiseksi.

Tautitilanteen kestettyä jo pitkään ja ollessa tällä hetkellä maltillinen, on havaittu väsymystä, huolettomuutta ja ohjeistusten lieventynyttä noudattamista. Pyydämme edelleen ystävällisesti huomioimaan annetut suojautumisohjeet etenkin asumispalveluyksiköissä vieraillessanne sekä kiinnittämään edelleen huomiota riskiryhmien suojelemiseksi sovittuihin vierailukäytäntöihin. Syysflunssakauden alkaessa pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että flunssaoireisena tulee välttää kaikkia ihmiskontakteja.

Lisätietoja ja ohjeita saa asumispalveluyksiköistä.


1.9.2020

Tiedote: Koronavilkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi!

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus on julkaistu. Voit ladata Koronavilkun maksutta puhelimeesi yleisimmistä sovelluskaupoista. 

Koronavilkun avulla ihmiset voivat itse osallistua viruksen leviämisen estämiseen sekä suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Koronavilkun käyttö on ilmaista ja vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi käyttää sitä. Toivomme, että mahdollisimman moni lataa sovelluksen puhelimeensa.

Lue lisää: Koronavilkku.fi 


26.8.2020

Tiedote: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt sivun Lapset ja koronavirus 

Sivustolta löytyy lisätietoa miten lasta voi suojata koronavirusinfektiolta, miten voi vähentää tartuntariskia ja miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon. 

Lue lisää: Lapset ja koronavirus

14.8.2020 

Tiedote maskien käytöstä ja jakelusta vähävaraisille

Someron kaupunki on aloittanut valtioneuvoston suosituksen mukaisen kasvomaskien jakelun koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Suosituksen mukaan kasvomaskeja jaetaan veloituksetta vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville 4 kangasmaskia/maskin saaja.

Maskipyynnöt Ecotekolasta p. 044-7791 672. Nouto Ecotekolasta os. Jukolantie 3 (myymälä). 

Ohjeistusten mukaisesti Someron kaupunki suosittelee yli 15-vuotiaille oppilaille ja opiskelijoille maskin käyttämistä koulukuljetuksissa. Huoltajat vastaavat itse maskien hankinnasta. Mikäli perheellä ei ole taloudellisia edellytyksiä hankkia maskia, on niitä saatavissa Kiiruun koulukeskuksen kouluterveydenhoitaja Tanja Starkilta (tanja.stark@somero.fi) 044-7791 254. Kouluterveydenhoitaja opastaa oppilaita ja opiskelijoita maskin käyttämisessä. Ammattioppilaitoksissa opiskelevien osalta maskit on saatavilla tarvittaessa Ecotekolasta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta kasvomaskien käyttöön voit lukea lisää TÄSTÄ

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta

Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta viruksella mahdollisesti tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä.

Muistilista maskin käyttöön

Kasvomaskin käyttöohjeita (opastus video)

Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta