Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Ajankohtaista Someron koronavirustilanteesta

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset sekä niiden vaikutukset Someron kaupungin palveluihin

(päivitetty 3.10.2022)

Etätyösuositus

Laaja etätyösuositus on päättynyt valtakunnallisesti ja se purettiin myös Varsinais-Suomessa 1.3.2022. Työpaikoille suositellaan työpaikkakohtaisesti sopivien hybridimallien käyttöä työyhteisöjen oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Kasvomaskisuositus

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 22.4.2022 luopua yleisestä maskisuosituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aikaisemman päätöksen mukaan.

THL poisti 14.4.2022 yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

• Julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
• Jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
• Jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa kuitenkin edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille seuraavissa paikoissa:

• terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot)
• ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa, vammaispalveluiden hoitoyksiköissä
• iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä tarvittaessa myös sosiaalityössä.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3).

Työpaikoilla voi olla edelleen työnantajan tarkempia ohjeistuksia ja niistä päättää työnantaja. Työterveyslaitos (TTL) julkaisi 14.4. uutisen siitä, että työnantaja tekee työpaikkojen sisäisestä maskin käytöstä ohjeistusta riskiarvion perusteella. 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostaminen

Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.

Sosiaalitoimen yksiköt ja terveyskeskuksen osasto: Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta.

Lue lisää:

Vierailut terveyskeskusosastolla ja asumispalveluyksiköissä


Opetusjärjestelyt perusopetuksessa, toisella asteella ja korkeakouluissa 

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Lukuvuosiksi 2020–2021 ja 2021–2022 koronavirustilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa.


Yleisötilaisuudet

Tartuntatautilain 58 § (laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet, yleisötilaisuuksien kieltäminen)

Ei voimassa. Määräys päättynyt 14.2.2022.

Lue lisää:

LSAVI 28.2.2022 PÄÄTÖS TARTUNTATAUTILAKI 58 §


Yleisölle avoimet tilat

Tartuntatautilain 58 d § (asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöedellytysten asettaminen)

Määräys on päättynyt 28.2.2022.  Lakipykälän voimassaolo päättynyt 30.6.2022

Tartuntatautilain 58 g § (tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta

Määräys päättynyt 28.1.2022. Lakipykälän voimassaolo päättynyt 30.6.2022.


Joukkoliikenne

Tartuntatautilain 58 f § (matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen henkilöliikenteessä)

Ei voimassaolevia rajoituksia matkustajamääriin. 

Maskien käyttö suositeltavaa joukkoliikenteessä.

Lakipykälän voimassaolo päättynyt 30.6.2022

Koronatodistus

Koronapassin jäädytys päättyi 28. helmikuuta. Passilla voi sen jälkeen vapautua rajoituksista. Jos rajoituksia ei ole, passia ei tarvita. Tilanne on siis sama kuin syksyllä ennen passin jäädytystä. Passi on periaatteessa käytössä niin kauan kuin tartuntatautilain passia koskevat säännökset ovat voimassa eli kesäkuun loppuun asti.

Lakipykälän voimassaolo päättynyt 30.6.2022

Ravintolarajoitukset

Ei voimassa olevia rajoituksia.

Ravintolarajoitukset

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on sallittu 1.2.2022 alkaen TTL 58 d § mukaisesti.  

Kaikessa harrastustoiminnassa on huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneessa.

Lasten ryhmäharrastustoiminta

Lasten ja nuorten (v. 2003 ja sen jälkeen syntyneet) ohjattua harrastustoimintaa voidaan jatkaa ennallaan ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt.

Somero-opisto

Somero-opiston aikuisille suunnatut kurssit siirtyvät lähiopetukseen 1.2.2022 alkaen.

Avoin päiväkoti

Kirjastot

Liikuntapaikat

Liikuntapaikat on avattu 29.1.2022 alkaen.

Nuorisopalvelut

Nuorisotoimen nuorisotilatoiminta käynnissä normaalisti..

Muut suositukset tai rajoitukset

Ei muita suosituksia tai rajoituksia. 

Matkustussuositus

Suositellaan huomioimaan Ulkoministeriön antamat suositukset sekä THL:n suositukset matkustamisesta. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee kaikkia kotimaahan palaavia matkustajia tekemään paluunsa jälkeen koronakotitestin huolimatta aiemmin saaduista rokotteista tai sairastetusta taudista. Mikäli kotitesti osoittautuu positiiviseksi, on syytä pysyä kotona.

Lue lisää:

Ulkoministeriö

THL matkustaminen ja koronaviruspandemia

Rokottaminen

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia:
- 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt
- 60 vuotta täyttäneille
- 18-59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

THL on antanut heinäkuussa 2022 suosituksen, missä järjestyksessä kyseisiä ryhmiä rokotetaan. Järjestyksen alkupäässä oleville on annettu suositus neljänsistä annoksista eri aikoihin vuoden 2022 alkupuolella.

yli 12-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset
- yli 70-vuotiaat
- 18–69-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat
- 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin

THL suosittelee, että 5–11-vuotiaille lapsille tarjotaan koronavirusrokotetta.

Rokotuskattavuutta on lisättävä erityisesti suuren riskin työpaikoilla kuten telakoilla ja muulla rakennusalalla.

Katso myös:

Sopivatko koronarokotteet kaikille? - THL

Koronarokotukset

LISÄTIETOA:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronasivusto

Aluehallintovirasto - usein kysytyt kysymykset

THL -  Ajankohtaista koronaviruksesta