Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Perusparannusavustukset

Someron kaupunki avustaa yksityisten teiden perusparannushankkeita Someron ympäristölautakunnan 31.1.2007 § 7 päättämien periaatteiden mukaisesti. Avustuksia maksetaan vuosittain talousarviossa osoitettujen varojen puitteissa hakemuksien perusteella avustettavassa hankkeessa tosittein osoitettuja, toteutuneita kuluja vastaan.


Avustuksen hakeminen

Perusparannusavustusta ovat oikeutettuja hakemaan Someron kaupungin alueella sijaitsevien järjestäytyneiden yksityisten teiden tiekunnat siltä osin, kuin hanke koskee olemassa olevaa tietä.

Perusparannusavustuksia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta liitteineen tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:


Avustuksen saannin edellytykset

Perusparannusavustuksen saamiseksi tien ja perusparannushankkeen tulee täyttää tietyt edellytykset. Tien tulee:

Perusparannushanketta koskevat edellytykset ovat:


Avustuksen maksaminen ja määrä

Myönnettävän perusparannusavustuksen suuruus riippuu Someron kaupungin talousarviossa tarkoitukseen osoitetuista määrärahoista - avustuksella ei voida ylittää talousarvion vahvistamaa määrärahaa. Lisäksi perusparannusavustus tulee asettaa maksettavaksi aina päätöksentekoajankohdan mukaisista määrärahoista, joten avustuksen maksaminen tulee tapahtua päätöksentekovuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Myönnettävän avustuksen suuruuden päättää tapauskohtaiseen harkintaan perustuen Someron ympäristölautakunta. Yksittäisen hankkeen kohdalla avustus voi olla enimmillään 20 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustusmäärältään alle 300 euron avustuksia ei myönnetä.

 


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi