Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Someron keskustan kehittäminen


Someron kaupungin valtuusto linjasi valtuuston elinvoimaseminaarissa keväällä 2019 yhdeksi keskeiseksi elinvoiman osatekijäksi kaupungin keskustan pitämisen elinvoimaisena. Elinvoimainen keskusta kokoaa ihmisiä yhteen kaupoille, asioimaan palveluissa tai liikkumaan ja harrastamaan Someron loistavissa puitteissa. Osaltaan se myös ylläpitää paikkakunnalle ominaista vahvaa yhteisöllisyyttä.

Kaupungin elivoimapalvelut ja tekninen toimi kehittävät keskustaa yhdessä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa. Tarkoituksena on löytää suuntaviivat, jotka ohjaavat tulevia toimenpiteitä, tavoitteena säilyttää keskustan vetovoima ja vierailijat yllättävä palveluvalikoima.

Yliopiston ja kaupungin yhteistyön pohjalta syntyi ajatus keskustan kehittämisestä opiskelijakilpailun kautta. Kilpailutöiden tulosten avulla Somero haluaa positiivisesti erottua muista vähenevän väkimäärän kanssa kamppailevista kaupungeista.  

Kilpailun toivotaan ylläpitävän ja vahvistavan nykytilannetta, jossa Somero yllättää vierailijat palveluillaan, ilmeellään ja yhteisöllisyydellään. Jatkossa toivotaan, että näitä vierailijoita sekä uutta asuinpaikkaa etsiviä saadaan myös entistä paremmin houkuteltua muuttamaan paikkakunnalle.

OPISKELIJAKILPAILU