Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Someron syrän –

  Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelma 

 

Lisätty 12.1.2022 projektin jälkeen:

Lopullinen valtuuston hyväksymä viitesuunnitelma
Puistostrategia


Someron keskustalla on tärkeä rooli kaupungin elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Keskusta kutsuu niin asukkaita kuin vierailijoitakin asioimaan, viihtymään, oppimaan ja liikkumaan Somerolle. Someron Syrän -hankkeessa selvitetään keskustaympäristön vahvuudet ja kehityskohteet ja laaditaan keskustan kehitykselle viitesuunnitelma, jolla pyritään vahvistamaan keskustan elinvoimaisuutta ja lisäämään kaupunkitilan viihtyisyyttä.

Keskustan elävyys on olennaista myös koko kaupungin hyvinvoinnin kannalta. Someron kaupunki onkin linjannut tavoitteekseen keskustan elinvoimaisuuden säilyttämisen ja kehittämisen, mihin liittyen kaupunki järjesti yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa arkkitehtuurikilpailun opiskelijoille keväällä 2020. Kilpailulla haettiin uusia, innovatiivisia keinoja keskustan toimintojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Ehdotuksia ja ideoita saatiin runsaasti ja ne toimivat pohjana vuoden 2021 aikana laadittavalle keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmalle. Suunnitelma asettaa suuntaviivat ja esittää keinopaletin keskustan kaupunkiympäristön kehittämiselle niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Hankkeen tavoitteet:

Someron syrän – Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelma -hankeen toteuttaa arkkitehtuurikilpailun voittanut Valtteri Kaarlamon, Anselmi Moisanderin ja Dennis Somelarin muodostama suunnitteluryhmä. Hankkeen aikana toteutetaan neljä osallistamistapahtumaa, joissa esitellään suunnitelmia keskustaympäristön ja kaupungin puistostrategian kehittämiseksi ja mahdollistetaan suunnitelmiin vaikuttaminen sekä niiden kommentointi kaupungin asukkaille. Osallistamistapahtumien ajankohdista tiedotetaan myöhemmin. Hankeaika on 22.2.2021-30.11.2021..

Hankkeen toteutusta ohjaa Someron kaupungin viranomaisista ja luottamushenkilöistä koostettu ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä:

Sami Suikkanen, PJ, Kaupunginjohtaja

Antti Leino, Kehittämisasiantuntija

Marko Mäkinen, Tekninen johtaja

Jyrki Virtanen, Maankäyttöinsinööri

Jyrki Rinta-Paavola, Maanrakennusmestari

Tero Pirttilä, Someron kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jutta Varjus, Someron Kaupungin luottamushenkilö

Riitta Lehtinen, Someron Kaupungin luottamushenkilö

Matias Mäkinen, Someron Kaupungin luottamushenkilö

 

 

Lisätietoja:

Dennis Somelar,

projektivastaava,

puh. (+358) 44 970 7663

dennis@somelar.com

 

Ilmoittaudu mukaan ensimmäiseen kuntalaisten osallistamsen tapahtumaan verkossa 22.6. klo 17:30. ILMOITTAUDU