Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Huhmassuo

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella on 57 soiden suojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 15 780 hehtaaria. Vilukselan kylässä Ypäjän ja Kosken kuntien välisessä kiilassa sijaitsevan Huhmassuon pinta-ala on 81 hehtaaria ja se on Natura-aluetta. Suon keskellä on kallioinen metsäsaareke, joka tarjoaa pesintäympäristön kolopesijöille. Suon reunoilla on kapea sarainen vyöhyke ja lounais-osissa on jonkin verran korpea. Alueella pesii useita lintulajeja. (16.8.2004). Näytä kohde kartalla

Pohjaton

Pajulan lopetetun kaatopaikan länsipuolella sijaitsevalla suoalueella on luonnonsuojelualuevaraus Varsinais-Suomen seutukaavassa. Alueeseen kuuluvat Levonjärvi, Pohjaton ja Särkjärvi. Alueen itäpuolella on kalliojono. (29.8.2004). Näytä kohde kartalla

Reksuo

Valtakunnallisesti merkittävä Reksuon suoalue on pinta-alaltaan 391 hehtaaria. Alue sijaitsee Someron ja Kosken rajalla noin 13 kilometriä Someron keskustasta. Osa alueesta kuuluu Kosken kuntaan. Lähes koko alue kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja Natura-alueeseen. Omistajana suurimmalta osalta on valtio. Kohde on laakea ja edustava konsentrinen kermikeidas. Reksuon keskusta on noin kuusi metriä korkeammalla kuin suota ympäröivät pellot. Suolla on satakunta lammikkoa eli allikkoa, jotka voivat olla useiden metrien syvyisiä. Suolla on arvioitu asustavan tuhatkunta lintua ja yli 40 lajia mm. kalatiira, kapustarinta, kurki, liro, metso ja pikkulepinkäinen. (16.8.2004). Näytä kohde kartalla

Tartlamminsuo

Tartlamminsuo sijaitsee Salkolan kylässä Tammelan rajan tuntumassa. Suon kokonaispinta-ala on 66 hehtaaria, josta kaksi hehtaaria on Tammelan kunnan puolella. Suo on lähes kokonaan valtion omistuksessa ja se on rauhoitettu soidensuojelualueeksi. Alue kuuluu nykyisin erillisenä palstana pääosin Tammelassa sijaitsevaan Liesjärven Natura-alueeseen. Suo on harvakseen mäntyä kasvava karu räme, jonka keskiosassa on pienenlaisia nevalaikkuja. Suon Tammelan puoleisella osalla pesii kalasääski. Harvinaisista kasveista on tavattu tupasluikka, suovalkku, pikkukihokki javaaleasara. (18.7.2004). Näytä kohde kartalla