Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Vanhustyön kehittämistyöryhmä

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi 2019 – 2025

Lait, suositukset ja ohjelmat:

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

 Asumisohjelmaa (VN2013) ja sen tarkennuksia (Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tarkennetut toimenpiteet vuosina 2016–2017)

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 (STM 2012:10)

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma (STM 2014:2)

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 (STM 2013:16)

Liikunta ja ikääntyminen. Liikkeellä voimaa vuosiin (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:5)

Vanhuspalvelulaki (980/2012) ja sen muutokset (1351/2014, 267/2015, 416/2015, 294/2016)

Hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeen (I&O) suunnitelma ja hakujulistus

Omavalvontaa koskevat säädökset ja määräykset (25.06.2014, 3344/05.00.00.01/2014)

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja sen muutokset (269/2015, 292/2016, 512/2016)

Perhehoitolaki (263/2015) ja sen muutokset (510/2016)

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) ja sen muutokset (511/2016)

 

Vanhustyön kehittämistyöryhmä 

Someron perusturvalautakunta nimesi 5.3.2013, § 29 vanhustenhuollon kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänantona oli ottaa kantaa muun muassa vanhuspoliittinen ohjelmaan, vanhusten tehostetun palveluasumisen organisointiin, Rauhankallion ryhmäkodin tulevaisuuteen, osaston pitkäaikaishoitoon, kotihoidon kehittämiseen ja vastuuhenkilöjärjestelmän luomiseen. 

Työryhmään nimettiin lautakunnan edustajina Kari Ahlbom, Christer Friskopf ja Leena Lauren. Viranhaltijaedustajina työryhmään kuuluivat palveluasumisen esimies Susanna Kaunisto (pj.), perusturvajohtaja Taru Nordlund (siht.), lääkäri Päivi Vänttinen, osastonhoitaja Susanna Höykinpuro, osastonhoitaja Elisa Niemi,  sosiaaliohjaaja Merja Mattila ja fysioterapeutti Liisa Nietula. Kehittämistyöryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Kokoontumisten lisäksi työryhmä päivitti raporttia verkkotyöskentelynä.

Työryhmä laati toukokuun 2015 perusturvalautakuntaan ja kesäkuun 2015 valtuustoon päivitetyn raportin, jossa työryhmä linjasi yhteisen kehittämisen painopistealueiksi palveluohjauksen ja kotihoidon kehittämisen, ryhmäasumisen laajentamisen ja palveluasumisen käyttöönottamisen. Kehittämistyöryhmä esittää, että tavoitteena on, että 91–92 % ikäihmisistä voi asua elämänsä loppuun omassa kodissaan kotihoidon tuella ja tehostetun palveluasumisen henkilöstörakenne ja tilat mahdollistavat asiakkaan hoivan ja hoidon myös terveydentilan heikentyessä.

Kehittämistyöryhmä esitti ja valtuusto päätti KVal 8.6.2015, että työryhmässä laadittu raportti toimii Someron kaupungin suunnitelmana ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosina 2015–2017.

Liite: Someron kaupungin suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2017

 

Lait, suositukset ja ohjelmat:

K23a_1 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11)

K23a_2a Asumisohjelmaa (VN2013) ja sen tarkennuksia (Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tarkennetut toimenpiteet vuosina 2016–2017)

K23a_3 Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 (STM 2012:10)

K23a_4 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma (STM 2014:2)

K23a_5 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 (STM 2013:16)

K23a_6 Liikunta ja ikääntyminen. Liikkeellä voimaa vuosiin (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:5)

K23a_7a Vanhuspalvelulaki (980/2012) ja sen muutokset (1351/2014, 267/2015, 416/2015, 294/2016)

K23a_8 Hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeen (I&O) suunnitelma ja hakujulistus

K23a_9 Omavalvontaa koskevat säädökset ja määräykset (25.06.2014, 3344/05.00.00.01/2014)

K23a_10 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja sen muutokset (269/2015, 292/2016, 512/2016)

K23a_11 Perhehoitolaki (263/2015) ja sen muutokset (510/2016)

K23a_12 Laki omaishoidon tuesta (937/2005) ja sen muutokset (511/2016)