Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

HUOM:
1.1.2023 alkaen sote-palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta VARHA.FI

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi tai lailla toisin säädetä. Someron kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin 734/1992 ja –asetukseen 912/1992, Someron kaupungin perusturvalautakunnan päättämiin harkinnanvaraisiin maksuihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjeeseen 2022.

Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulaki, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettu laki sekä tuomioistuinmaksulaki on uudistettu 30.12.2020. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Muutokset on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjeessa ja toteutetaan siten, että ne ovat käytössä 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukattoa koskevat muutokset on huomioitu vuoden 2022 asiakasmaksuohjeessa.

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 1.1.2020 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin on tehty indeksitarkistus vuosille 2022-2023.

Asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen