Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin merkittäviä muutoksia 1.7.2021 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia on uudistettu ja lain muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Lakimuutokset laajentavat palvelujen maksuttomuutta, kohtuullistavat maksuja ja yhtenäistävät maksuperusteita.

Uusia maksuttomia terveyspalveluja

Uusia maksuttomia palveluja ovat 1.7 alkaen mm.

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.

Koti- ja asumispalvelujen maksut muuttuvat

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon sekä asumispalvelujen maksuperusteet muuttuvat lakimuutosten voimaantulon myötä. Keskimäärin muutos pienentää maksuja. Kaikille asiakkaille tehdään uudet maksupäätökset ja lähetetään lähiaikoina postitse ohjeet tulojen ja vähennysten ilmoittamiseksi.

Lisätietoa asiakasmaksulain uudistuksesta:

STM: asiakasmaksulaki uudistuu