Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Mikäli asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, voidaan asiakkaalta periä enintään 51,50 euroa.

Maksu voidaan periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja varauksen yhteydessä on ilmoitettu mahdollisuudesta periä määrätty maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan ja paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta (1.7.2021 alkaen).

Säännöstä sovelletaan myös silloin, mikäli kunta on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan taikka paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää lisäksi, että asiakasta on informoitu ja ohjeet on annettu kirjallisesti sekä että asiakasta tai tämän edustajaa on muistutettu asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta.