Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

YKSITYISET KOTIPALVELUN TUKIPALVELUTUOTTAJAT (alv. 0%)

Yksityisillä kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti (alv. 0%) vain jos:

1. ilmoitus toiminnan harjoittamisesta on tehty niihin kuntiin, joiden alueella toimii. 

2. Ilmoitus on toiminta-alueen kunnissa hyväksytty ja toimija on lisätty kunnan ylläpitämään rekisteriin. Toiminnan katsotaa tällöin olevan sosiaaliviranomaisen valvomaa,

3. palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi iän, sairauden tai muun vastaavan syyn takia). 

        Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei asiasta tarvita, mutta
        seuraavien edellytysten pitää täyttyä:


Ilmoituksen tekeminen toiminnan harjoittamisesta

Kotipalvelutuottajaksi voi ilmoittautua jatkuvasti. Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on tehtävä ilmoitus Someron kaupungin johtavalle sosiaalityöntekijälle Someron sosiaalitoimistoon os. Jänistie 1, 31400 SOMERO. 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta  sekä täyttöohje löytyy aluehallintoviraston sivuilta. kohdasta sosiaalipalvelut. (https://avi.fi/web/avi/lomakkeet)

Ilmoituslomakkeeseen liitetään seuraavat asiakirjat:

Henkilökunnan riittävällä koulutuksella ja työkokemuksella turvataan toiminnan laatu.

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalvelun tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joiden tukipalvelujen tarve on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvioimana.

Ilmoituksen käsittelyaika on yksi kuukausi.

Yksityisten kotipalvelujen tukipalvelutuottajien rekisteri

 


Lisätietoa:                                        

Maija Mero                             
johtava sosiaalityöntekijä
p. 044 7791220  

etunimi.sukunimi@somero.fi

LISÄTIETOA

LOMAKE:

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Rekisteriseloste

Rekisteriselosteen täyttöohje