Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Someron terveyskeskuksen henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi

Someron terveyskeskuksessa on alkanut 1.4.2021 alkaen asiakasohjauspalvelun pilotointi. Kokeilun tavoitteena on nostaa asiakas toiminnan keskiöön tarjoamalla hänelle sujuvia, oikea-aikaisia ja juuri hänen tarpeisiinsa sopivia palveluja. 

Asiakasohjauksessa kartoitetaan asiakkaan käyttämät palvelut ja kokonaisvaltainen palvelujen tarve ja laaditaan hoitosuunnitelma, joka kokoaa yhteen kaikki asiakkaan palvelut, hoitopaikat ja niihin liittyvät suunnitelmat. Toiminta tähtää siihen, että asiakkaita hoidetaan enenevässä määrin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä. 

Asiakasohjaajan vastaanotolle voi hakeutua itse tai esimerkiksi ammattilaisen ohjaamana. Vastaanotto on asiakkaille ilmainen ja työtä tehdään aina asiakkaan suostumuksella. Asiakasohjaus sopii henkilölle, jolla on paljon sairauksia ja niiden hoito ja tutkimukset vievät voimavaroja, tai jolla on monia palveluja ja toive, että ne muodostavat järkevän kokonaisuuden. Se sopii henkilölle, joka tarvitsee arjen tueksi selkeän suunnitelman hoitoon ja palveluihin. Ohjauksesta voi olla apua myös, jos on uusi elämäntilanne tai sairaus ja tarvitsee niiden tueksi hyvän suunnitelman ja palveluja tai kokee tarvitsevansa lisää tai erilaisia palveluja kuin nyt on.

Asiakasohjauspalvelun pilotointi on osa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteutusta. Kokeilu jatkuu lokakuun 2022 loppuun saakka. Someron kaupunki on valittu pilottikunnaksi ja hankkeeseen on saatavilla valtion hankeavustusta.

Lisätietoa:

Varsinais-Suomen sote-hankkeet/henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi

Asiakasohjauspalvelun palveluohjaajana toimii terveyskeskuksen asiakasvastaava Reija Talikka  p. 044 7792 610. reija.talikka@somero.fi 


Hankesuunnitelma asiakasohjauspalvelun pilotti 2021-2022