Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Ajankohtaista

15.10.2021

Hyvinvointialueen valmisteluorganisaation hankejohtajat valittu – seuraavaksi rekrytoidaan projektipäälliköt ja projektien henkilöstö

Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentavan valmisteluorganisaation keskeisiin hankkeisiin on valittu hankejohtajat. Valmistelutyötä ainakin vuoden 2022 loppuun saakka tekeviin hankkeisiin on valittu:

1. Hallinto, talous ja tukipalvelut: Arja Pesonen (VSSHP)
2. Johtaminen ja osaaminen: Laura Saurama (Turun kaupunki) sekä Saija Stenbacka (VSSHP)
3. Palvelujen järjestäminen: Sirpa Rantanen (VSSHP) sekä Katariina Kauniskangas (Turun kaupunki)
4. Yhdyspinna: Jenni Kiviluoto (Turun kaupunki) sekä Anneli Pahta (Salon kaupunki)
5. ICT: Johannes Holvitie (VSSHP) ja hankekokonaisuudessa tukena lisäksi Janne Mutanen (VSSHP).

Pelastustoimen koordinaatioon Mika Kontio (Alpe) (varalla Mika Viljanen, Alpe).
Osaan hankkeista nimettiin kaksi henkilöä, jotka jakavat hankkeen vastuuta erikseen sovittavalla tavalla.

Hankejohtajat valmistelevat hyvinvointialuetta sosiaali- ja terveysministeriön tiekartan mukaisesti. He myös ohjaavat hankkeisiin sisältyvien kymmenien projektien työtä siihen saakka, kunnes hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alusta, tarvittaessa pitempäänkin.

Hankejohtajat raportoivat työssään toistaiseksi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalle. Hankkeesta riippuen niitä johdetaan noin 50 prosentin työpanoksella. Tehtävät täytettiin sisäisinä hakuina hyvinvointialueen muodostavista organisaatioista.. Hankejohtajien tehtäviin oli 37 hakijaa. 

Hankkeiden työ on käytännössä jaettu noin 30 eri projektiin. Projektipäälliköiden tehtäviin saatiin kaikkiaan 97 hakemusta. Projektipäälliköt on tarkoitus nimetä lokakuun aikana. Nyt valitut hankejohtajat osallistuvat väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajiston kanssa projektipäälliköiden valintaan.

Mittavaa hanke- ja projektikokonaisuutta tukemaan perustetaan syksyn aikana myös projektitoimisto. Se tarjoaa tukipalveluita kootusti muun muassa hankintaan, ICT:hen sekä dokumenttienhallintaan ja lisäksi sillä on tärkeä rooli tulevan hyvinvointialueen kaksikielisyyden varmistamisessa.

8.9.2021 

Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentava väliaikaishallinto aloitti 

Hyvinvointialueen valmistelu etenee. Varsinais-Suomen tulevaa hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto järjestäytyi tiistaina 7. syyskuuta. Väliaikainen valmistelutoimielin perustettiin ja se teki ensimmäiset päätöksensä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee maakuntamme suurin työnantaja. Työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle rekrytoidaan heti syyskuussa kaikkiaan noin 25 keskeisten uudistushankkeiden- ja projektien vetäjää, jotta uudistus saadaan viipymättä liikkeelle käytännössä. Tavoitteena on täyttää paikat uudistuksessa mukana olevien toimijoiden sisäisinä rekrytointeina. Muista rekrytoinneista päätetään myöhemmin uudistustyön edetessä.

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan Matti Bergendahlin ja varapuheenjohtajaksi Turun kaupungin kansliapäällikön Tuomas Heikkisen.

Hyvinvointialueen valmistelua seuraamaan asetettiin 19 jäsenen poliittinen seurantaryhmä. Seurantaryhmän puheenjohtajiston muodostavat Minna Arve (pj), Ari Korhonen (1. varapj) sekä Mikael Miikkola (2. varapj).

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää tulevan hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden talousarviosta sekä valtionavustusten hakemisesta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Lisäksi väliaikainen toimielin päättää hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisen periaatteista sekä valmistelee hyvinvointialueelle tarvittavan ylimmän johdon rekrytointia.

2.9.2021 

Sote- ja pela-uudistus etenee Varsinais-Suomessa: hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu  

Varsinais-Suomen uutta hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto on vahvistettu. Kaikki osapuolet ovat yksimielisesti hyväksyneet maakunnan sote- ja pela-uudistuksen valmistelua johtavan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt päästään virallisesti aloittamaan tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen. 

Lue lisää::  Väliaikainen toimielin