Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Joustava koulutusmalli yritykselle 

Tule mukaan kehittämään uutta oppimisympäristöä ja rakenna kanssamme oppimissolu yritykseesi. 

Onko teillä paineita saada uutta, osaavaa työvoimaa tulevan kymmenen vuoden aikana? Kaikkien ennusteiden mukaan väki vähenee. Paikalliset nuoret ja muut työtä vailla olevat on saatava pysymään täällä tai uutta työvoimaa houkuteltava muualta. Kilpailu tekijöistä on kovaa. Yrityksen työnantajaimago ja tunnettuus sekä alueen houkuttelevuus korostuvat entisestään.

Koulutusmallin tavoitteena on kehittää somerolaisiin yrityksiin uudenlainen oppimissolu. Tarkoituksena on hyödyntää etäopiskelumahdollisuuksia ja digitaalisia oppimisympäristöjä. Somerolainen nuori voi siis opiskella ammattiin Salon seudun ammattiopiston opiskelijana somerolaisessa yrityksessä.

Yritykset voivat myös kouluttaa omien nykyisten työntekijöidensä ammatillista osaamista oppisopimuksella.

Ammatilliset opinnot  voivat olla esimerkiksiJoustavan koulutusmallin aloittaminen

Kuva 1. Tältä näyttää joustavan koulutusmallin aloittamisen prosessi yrityksen näkökulmasta 


Miten opinnot käytännössä toimivat? 

Esimerkki: 

Firma Oy:n toimitusjohtaja Martti on kiinnittänyt huomiota Tarmon poikaan Simoon, joka on ollut heille kesäkuusta asti kesätöissä. Hän vaikuttaa motivoituneelta sekä nopeasti oppivalta, ja on ilmaissut olevansa kiinnostunut alasta. Martti kannustaa Simoa hakemaan ammattiopintoihin Joustavan koulutusmallin kautta, jotta hän voi suorittaa suurimman osan opinnoista tehden töitä Firma Oy:ssä. Yhdessä he ovat yhteydessä Salon seudun ammattiopistoon.  

Opintoja suunnitellessa käy ilmi, että Simo on kesän aikana kartuttanut osaamista jo  yhden tutkinnon osan (valmistustyötehtävissä toimiminen) verran, ja Simo suorittaa sen näyttötyöllä Firmassa. Kesän jälkeen Simo aloittaa opinnot Firmassa koulutussopimuksella, josta yritys ei maksa palkkaa.

Kun Simolle on jo kertynyt osaamista ja kokemusta, Firma Oy haluaa sitouttaa häntä, joten Simo suorittaa loput opinnot oppisopimuksella yrityksessä, yleissivistävät sekä vapaasti valittavat hän suorittaa siinä sivussa etäopintoina, yrityksen sekä lukion tiloja hyödyntäen. 

Simosta tulee levyseppähitsaaja, ja valmistuessaan hänellä on jo työpaikka Somerolla, Firma Oy:ssä. Hän on motivoitunut ja niin yrityksen tarpeisiin sopiva, että toimitusjohtaja Martti miettii hänelle jo tulevaisuuden uraa työnjohtajana. Se vaatisi ammattikorkeakouluopintoja, ja onneksi myös niitä on mahdollista suorittaa Joustavan koulutusmallin kautta.  

Kuva 2. esimerkki joustavasta koulutuspolusta

 

Lisätietoja


Antti Leino
kehittämisasiantuntija
Someron kaupunki
040 1268 272
antti.leino(a)somero.fi

seutukaupunkiosaajat.fi