Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Yrittäjyyskasvatus Somerolla

Somerolla panostetaan tieto- ja viestintäteknologian lisäksi yrittäjyyskasvatukseen. Kunnassa toimii kehittämistiimi, joka on luonut yhtenäisen yrittäjyyskasvatuksen oppimispolun varhaiskasvatuksesta lukioon. Tiimi kehittää myös erilaisia oppimiskokonaisuuksia kaikille kouluasteille sekä koulutuksia opettajille. Someron yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku ja sen visuaalinen ilme julkistetaan keväällä 2022. 

Somerolla yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus on tarjota eväitä ja valmistaa oppilaita tulevaisuuden työelämään sekä esitellä vaihtoehtoja ja ideoita omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Yrittäjyyskasvatus tarjoaa näkökulmia myös yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseen. Talouden hallinta, innovatiivisuus sekä yritteliäs asenne ovat asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen toimintaan sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Yrittäjyyskasvatus kehittää lapsen ja nuoren yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä luovuutta ja päätöksentekoa.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi

Someron kaupunki tarttui jo vuonna 2014 YES-verkoston haasteeseen ja on ollut yhtenä pilottikuntana mukana Varsinais-Suomen liiton rahoittamassa maakunnallisessa Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hankkeessa. Pilotoinnin myötä Somerolle perustettiin oma monialainen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, joka on jatkanut toimintaa tavoitteenaan luoda toimivia malleja opettajille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi ja tueksi. 

Tiimin edustus 2023-2024:

Heini Kelosaari, Someron lukio
Jarkko Lapatonniemi, Someron lukio
Susanna Yliharmi, Kiiruun koulu
Anna-Maija Honkanen, Kiiruun koulu
Ruut Saarimäki, Oinasjärven koulu                                                                                     Henna Hakamäki, Pitkäjärven koulu                                                                                 Maarit Helmi, Joensuun koulu                                                                                             Nella-Mari Lindberg, Kirkonmäen koulu
Antti Leino, elinkeinotoimi, tiiminvetäjä
Kati Fonsell-Laurila, sivistyslautakunta                                                                             Laura Nuotio, Someron Yrittäjät ry, Someron Yrittäjänaiset ry
Minna Mäkelä-Rönnholm, sivistysjohtaja


Kauppaleikkipäivä

Kauppaleikkipäivä on varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen osuus Someron ehjästä yrittäjyyskasvatuspolusta. Miniyhteiskuntapäivä ideoidaan ja suunnitellaan sekä roolit jaetaan yhdessä oppilaiden kanssa lähtien yritysideoista ja markkinoinnista. Kauppaleikkipäivä muokkaantuu kussakin yksikössä näiden ideoiden pohjalta, ja siinä opiskellaan niin vuorovaikutusta, yhteiskunnallisia toimintoja kuin rahalaskujakin. Kauppaleikkipäivä tarjoaa myös yhteistyömahdollisuuden varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä. Kauppaleikkipäiväidea opettaja Salla Ojalalta.

Pikkuyrittäjät

Lukujärjestykseen on 4.-luokkalaisille integroitu 5-10 kerran ohjattu Pikkuyrittäjät
-projekti, jossa ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan, markkinoidaan ja myydään omia tuotteita ja palveluita. 4H-toiminnanjohtaja Sari Tuomarmäki toimii luokanopettajan työparina projektissa. Projekti huipentuu myyntitapahtumaan, joka voi olla koulun oma tai esimerkiksi osa Ruokava-tapahtumaa.
NY Pikkuyrittäjät

Yrityskylävierailut

Alakoulussa 6. luokan lukujärjestyksiin on integroitu 5-10 kerran Yrityskylä-projekti, jossa käsitellään yrittäjyyden osa-alueita tuotteistamisesta ja budjetoinnista markkinointiin ja myyntiin. Projektin lopuksi haetaan Yrityskylästä työpaikkaa työhakemuksella ja -haastattelulla. Päiväretki Turun Yrityskylään huipentuu siihen, että oppilaat toimivat päivän aikana niissä työrooleissa, joihin heidät on työhakemustensa perusteella valittu. Yläkoulussa yrityskylään pääsevät osallistumaan 9. luokan kaupallisten aineiden kurssilaiset. Oppilaat toimivat yrityskylässä globaaleilla markkinoilla tiimeittäin. Tiimit kilpailevat paitsi yrityksen myynnistä myös yrityksen maineen kertymisestä.
Yrityskylä

Kioskitoimintaa ja TET-jaksoja

Yläkoulussa yrittäjyyskasvatus näkyy mm. oppilaskunnan kioskitoiminnassa, opon työelämän oppitunneilla sekä kaupallisten aineiden oppisisällöissä, joissa opitaan mm. tuotekehittelyä, työelämän pelisääntöjä sekä oman talouden hallintaa. TET-jaksot opettavat työelämätaitoja käytännössä ja oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin toimialoihin. Kaupallisissa aineissa ja yhteiskuntaopissa käydään läpi yrittäjyyttä ja erilaisia yrityksiä. Lisäksi kurssilla oppilaat suunnittelevat myös oman yrityksen.

Yrittäjyyskurssi, TET ja osakesijoituskilpailu

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on mahdollista suorittaa yrittäjyyskurssi, jossa tutustutaan yrittäjyyteen perustamalla oikealla rahalla toimiva yritys sekä esim. vieraillaan paikallisissa yrityksissä ja osallistutaan Duunitreffit-tapahtumaan. Kyseistä kurssia ja yritystoimintaa on viime vuosina toteutettu Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman puitteissa. Kolmannen vuoden opiskelijoille järjestetään Someron lukion, Someron Säästöpankin ja Someron osakesäästäjien yhdessä toteuttama osakesijoituskilpailu. NY Vuosi Yrittäjänä Lukio järjestää myös erilaisia elämyksellisiä TET-jaksoja, kuten Tee Hyvää -TET, Amazing Business Race ja Duunivarjo-päivän (JobShadow) sekä lukuisia teemapäiviä hyvinvoinnista pakopeleihin.

 


Lisätietoa

Sivistysjohtaja
Minna Mäkelä-Rönnholm
p. 044 7791 230
minna.makela-ronnholm(a)somero.fi

Kehittämisasiantuntija
Antti Leino
p. 040 1268 272
antti.leino(a)somero.fi

 


Yrittäjä, lähde mukaan!

Koulut etsivät jatkuvasti yhteistyökumppaneikseen uusia yrittäjiä ja elinkeinoelämän edustajia. Ilmoittaudu koulujen kummiyritykseksi.

Lue lisää