Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Aloitteet

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitetta voi kunnassa käsitellä esim. kunnan viranhaltija, lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto tai jokin muu kunnan viranomainen. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloite tulee tehdä kirjallisena ja sen tulisi sisältää ainakin seuraavat seikat:

Aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen. Olennaista on, että siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

Aloitteen voi jättää kaupungintalon neuvontaan, Joensuuntie 20, josta se ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu.

Aloitteen voi tehdä myös  kuntalaisaloite.fi -palvelussa.


Päivitetty 29.8.2022