Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Laskutus


Verkkolaskujen vastaanotto Someron kaupungissa

Someron kaupunki käsittelee saapuvat ostolaskut sähköisinä verkkolaskuina. Someron kaupungille osoitettujen laskujen on oltava selväkieleisiä ja niistä on ilmettävä laskutuksen syy. 

Verkkolaskuosoite: OVT 003701530820
Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy
Operaattorivälittäjätunnus: 003703575029
y- tunnus: 0153082-0
Laskutusosoite: Someron kaupunki, Joensuuntie 20, 31401 SOMERO


Laskuvaatimukset

Virheelliset, puutteelliset tai laskuohjeiden vastaiset laskut palautetaan toimittajalle.

1. Someron kaupunki vastaanottaa ainoastaan verkkolaskuja.
2. Someron kaupungille osoitetuissa laskuissa on oltava arvonlisäverolainsäädännön mukaiset laskumerkinnät.
3. Koontilaskut eivät ole sallittuja. Jokaisesta toimituksesta tai palvelusta tulee toimittaa oma erillinen lasku.
4. Laskun rivitasoisen erittelyn tulee olla yhtä suuri kuin laskun loppusumma.
5. Laskun loppusumma yhteensä veroineen kirjataan kahden desimaalin tarkkuudella.
6. Laskulla oleva Y-tunnus pitää olla sen toimittajan Y-tunnus keneltä tavara/palvelu on hankittu. Laskun tullessa kolmannelta osapuolelta pitää siinä olla alkuperäisen toimittajan Y-tunnus.
7. Someron kaupunki ei vastaanota faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä laskutiedostoja tai kuvia.

Mikäli ette pysty lähettämään laskua sähköisenä, olkaa yhteydessä:

Talouspalveluyksikkö
kirjanpito@somero.fi
puh. 0277911


Itsenäisen yrittäjän YEL-maksut

Someron kaupungin toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toimi-nimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröitymisen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain Someron kaupungille YEL-todistuksen. Vuoden ensimmäisen laskun yhteydessä on toimitettava ko. vuoden YEL-todistus.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan/kaupungin maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL -eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle/kaupungille lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkan-maksun periaatteiden mukaisesti. Yrittäjä toimittaa tässä tapauksessa kunnalle/kaupungille verokortin.

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäi-sen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain osoitteella:
Someron kaupunki PL 39 31401 Somero tai sähköpostiin info(a)somero.fi


Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus astui voimaan 1.4.2011. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja.

Someron kaupunki (Y-tunnus 0153082-0) on arvonlisäverolain 8 c §:n tarkoittama rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä yhteisö. Tästä seuraa, että kaikkiin Someron kaupungin ostamiin laissa määriteltyihin rakentamispalveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty 1.4.2011 tai sen jälkeen, sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Laskun tulee sisältää yleiset laskumerkinnät. Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä siihen sisällytetä veron määrää. Laskussa tulee olla sekä myyjän että ostajan Y-tunnus ja tieto siitä, että ostaja on veronmaksuvelvollinen (laskuun merkitään joko ostajan verovelvollisuuden peruste taikka viitaus ALV 8 c pykälään).

Verohallinto on ohjeistanut rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverokäytäntöä omilla nettisivuillaan.