Tekstikoko
 
somero-20181137354552646196853.png
 
Kaupunki ja hallinto

Someron kaupunkistrategian tarkastaminen

20.02.2018

Kaupunkistrategia kommenttikierrokselle


Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Someron kaupunkistrategian uutta sisältöä on valmisteltu kaupungin nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevien arvioiden pohjalta mm. valtuustoseminaarissa, johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä yhteistyössä konserniyhteisöjen palkatun johdon kanssa sekä kaupungin esimiehien/toimialojen työnä. 

Nyt valmisteltu luonnos asetetaan nähtäville siten, että asukkaat, yhteisöt ja kaupungin omat toimielimet voivat antaa siitä omat lausuntonsa ja kommenttinsa 28.3. asti. Em. palautekierroksen jälkeen on tavoitteena valmistella lopullinen ehdotus huhtikuussa kokoontuvan valtuuston käsiteltäväksi.


Kommentit:

JL Koski | 27.03.2018 13:02:57

Keskitetty jätteenkuljetus vähentäisi ristiinajoa. Reitin suunnittelulla ja optimoinnilla vähennetään ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonepäästöjä. Tutkimuksen mukaan tyhjennyskäynnit laskisivat keskimäärin puoleen tai alle ja päästöt vähenisivät noin 31 %. Ajoneuvojen moottoritekniikan parantamisella päästäisiin vielä parempiin tuloksiin. Voitaisiin kokeilla jollakin alueella myös kokoonpuristavia jäteastioita.

Kirjoita kommentti: