Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

KUNTAVAALIT 2021

Valtuutettujen määrä 

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Someron kaupungissa 35 valtuutettua.

Ehdokasasettelu 

Vaalilain 152 – 156 §:ssä tarkoitetut hakemukset puolueen ehdokaslistan ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistoista on laissa mainittujen vaaliasiamiesten annettava keskusvaalilautakunnalle asianmukaisine liitteineen viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.00.

9.3.2021 mennessä toimitetut ehdokashakemukset otetaan huomioon, eikä niitä tarvitse toimittaa uudelleen. Ehdokaslistoja voi tarvittaessa muuttaa 4.5.2021 klo 16.00 asti.

Lomakkeita löytyy osoitteesta: www.vaalit.fi tai kaupunginvirastosta.

Keskusvaalilautakunnalle jätettyjä asiakirjoja on tarvittaessa oikaistava ja täydennettävä viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen klo 16.00.

Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään perjantaina 14.5.2021 ennen klo 12.00.

Asiakirjojen vastaanottaminen

Ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia ja niihin liittyviä muita asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Johanna Vuori (puh. 040 1268 215) kaupunginvirastossa, osoitteessa Joensuuntie 20

maanantaina 3.5.2021 klo 9.00 – 16.00
 ja tiistaina 4.5.2021 klo 9.00 – 16.00

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 41, 31401 Somero.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA