Tekstikoko
 
fiilis-150.png
 
Somero150


Somero 150 -juhlavuosi -hanke

Someron kaupunki on hakenut rahoitusta Somero 150-juhlavuosi -hankeelle, jolla rahoitetaan juhlavuoden tapahtumia ja järjestelyjä. Hanke on tullut vireille ja rahoitus varmistunee maaliskuun aikana. 

Kuvaus

Vuonna 2017 Someron kaupunki viettää juhlavuotta sen kunnallishallinnon täyttäessä 150 vuotta. Juhlavuonna muistellaan menneitä, juhlitaan nykyistä ja suunnitellaan tulevaa mm. erilaisten tapahtumien, työpajojen ja tempausten merkeissä. Hankkeen toteutusaika 1.1.-31.12.2017.

Tavoitteet 

Rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 35300 euroa. Hankkeeseen on haettu Maaseuturahastolta ja leader-toimintaryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä avustusta 31770 euroa (90%).  

 

Toimenpiteet

Tässä ne juhlavuoden toimenpiteet jotka hankkeella on tarkoitus rahoittaa. 

Tietovisa

Tuotetaan leikkimielinen tietovisa, jossa paneudutaan Someron 150 vuoden historiaan. 

Tarinapajat

Järjestetään tarinapajoja, joissa kerätään tarinoita ja legendoja Somerosta vuosien varrelta. Pajoja järjestetään mm. vanhainkodeissa ja toimintakeskuksessa. Tarinoista tuotetaan oma julkaisu ja sitä jaellaan sähköisesti sekä painettuna versiona.

Juhlanäyttely

Järjestetään yhteistyössä paikallislehden kanssa jatkuvasti täydentyvä digitaalinen juhlanäyttely. Osa digitaalisesta näyttelystä viedään esille myös kirjaston parvigalleriaan (joulukuu 2017). Näyttely rakentuu juhlavuoden teemojen mukaan: historia, nykyhetki ja tulevaisuus.

Somero 150 -opastetut kierrokset

Tarjotaan paikallisille asukkaille mahdollisuus tutustua oman paikkakuntansa historiaan sekä nykyiseen antiin toteutetamalla kaksi tutustumisretkeä Someron kohteisiin. Maksuttomille retkille voivat osallistua myös  muut, kuten kesäasukkaat. Somero-retkiä varten tuotetaan paperinen ja digitaalinen kartta sekä esite retkikohteista.

Juhlajulkaisu

Tuotetaan kesällä yhteistyössä SSS-konsernin kanssa juhlajulkaisu joka jaetaan liitteenä Paikallislehti Someron, Auranmaan Viikkolehden, Loimaan Lehden sekä Salon Seudun Sanomien välissä yli 50 000 varsinais-suomalaiseen kotitalouteen. 14-sivuinen toimituksellinen sisältö esittelee Someroa, sen värikästä historiaa sekä nykypäivän tarjontaa. 

Someron aikakapseli

Jätetään yhdessä somerolaisten koululaisten kanssa viesti tulevaisuuteen. Koululaiset keräävät aikakapseliin erilaisia asioita ja muistoja sekä ajatuksiaan tulevaisuuden Somerosta. Aikakapseli haudataan juhlavin menoin ja se on tarkoitus avata vuonna 2167. Sitä varten teetetään kivinen monumentti muistuttamaan tulevia sukupolvia avaushetkestä.

Tulevaisuustyöpaja

Järjestetään yhteistyössä Someron kaupunginkirjaston kanssa tulevaisuustyöpaja, jossa kaikenikäiset somerolaiset saavat ideoida asiantuntijoiden avustukselle tulevaisuuden Someroa. Tarkoituksena on koota 150 ideaa, joista osan Someron kaupunki sitoutuu toteuttamaan. Työpajan jälkeen ideointia jatketaan digitaalisesti kaupungin nettisivuilla. Tulevaisuustyöpajasta sekä nettikeskusteluista koostetaan pienimuotoinen Tulevaisuuden Somero-julkaisu, joka julkaistaan digitaalisesti.

 


Lisätietoa

Tanja Uusitalo
elinkeinoasiantuntija
p. 044 7791 282
tanja.uusitalo(a)somero.fi

 

Rahoittajat