Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Sote-uudistus ja järjestöavustukset

Päivitetty tieto:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta-avustukset vuodelle 2023

Varhan vuoden 2023 talousarviosta myönnettävät avustukset ovat haettavissa 27.10.-11.11.2022.

VARHAN AVUSTUSHAKU AVOINNA NYT!

Avustusta haetaan sähköisellä Webropol -lomakkeella, joka täytetään Varhan nettisivujen kautta.

• Varsinais-Suomen hyvinvointialue avustaa niitä järjestöjä, joiden toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää eli sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita.

• Avustukset kohdistetaan vuonna 2023 niille järjestöille, jotka ovat saaneet kunnalta/kunnilta avustusta vuoden 2021 ja/tai 2022 toimintaan.

• Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle.

• Aluehallitus on päättänyt järjestöavustusten perusperiaatteista 14.6.2022 (§ 126). Katso sekä
pykäläteksti että sen liitteenä oleva
ppt-esitys

• Aluehallitus tekee 25.10.2022 päätöksen avustusten myöntämisohjeesta sekä avustusten hakuaikataulusta.

Hakijoille järjestetään Teams -infotilaisuus 27.10. kello 17-18.30.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Hakuaika päättyy perjantaina 11.11. kello 15.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi.

Jaana Halin, puhelin 040 661 6370, sähköposti jaana.halin@turku.fi
Rea Breilin, puhelin 044 778 3203, sähköposti rea.breilin@salo.fiSote-sektorin järjestöavustukset haetaan jatkossa hyvinvointialueelta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, ottaa se tehtäväkseen myös tämän alan järjestöjen ja yhdistysten avustamisen.

Hyvinvointialue voi avustaa niitä yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen lakisääteistä toimintaa eli sosiaali-ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita.

Hyvinvointialue voi avustaa seuraavia toimintoja:

•Potilasjärjestöjen kohderyhmilleen tarjoama toiminta
•Lastensuojeluun kiinteästi kuuluva toiminta
•Mielenterveys-ja päihdepalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
•Vammaispalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
•Ikääntyneiden palveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
•Muu SOTE-palvelutuotantoa turvaava toiminta
•Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset (VAPEPA, Meripelastus)

Edellä esiteltyihin toimintoryhmiin kuuluminen ei tuo suoraa oikeutta saada avustusta,

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan avustushaun on tarkoitus olla auki välillä 27.10.-11.11. 

Hyvinvointialueen järjestöille pitämässä infossa kerrottiin aiheesta lisää . Täältä lisää mm. avustusten kohderyhmistä.

Kyseessä on siirtymävaiheen avustustoiminta, jolla turvataan sosiaali- ja terveysalan  järjestöjen toimintaedellytykset siirtymävaiheessa.

HVAn toiminta-avutukset kohdentuvat vuonna 2023 niihin järjestöihin, joita kunnat ovat avustaneet ja ovat suuruudeltaan aiempaa vastaavat.

Someron kaupunki

Kaupunki voi edelleen avustaa alueellaan toimivia järjestöjä omien sääntöjen ja strategisten tavoitteidensa pohjalta.

Sivistyslautakunta jakaa omien kriteeriensä mukaisesta avustuksia paikalliseen liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotoimintaan. Näihin Sote-siirtymällä ei ole merkittävää vaikutusta. 

Kaupunginhallitus jakaa yhdistysten paikalliseen toimintaan sekä toiminta-, että kohdeavustuksia. Siirtymäaikana vuonna 2023 halutaan ensisijassa huolehtia yhdistysten tärkeän toiminnan häiriöttömästä jatkuvuudesta.

Kaupunginhallituksen avustushaku on joulukuussa  ja päätökset avustuksista tammi-helmikuussa. Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon yhdistysten mahdollisuus hakea hyvinvointialueen avustuksia sekä hyvinvointialueen jo myöntämät avustukset. 

Kaupungin avustusten tarkemmista hakuajoista ja -kanavista tiedotetaan vielä erikseen.