Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen


Hankkeessa kehitetään kuuden Varsinais-Suomen kunnan – Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron – yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin. Hankkeessa uutuusarvoa tuo yritysneuvojien tunnistaminen kuntien ilmastotyön edistäjinä.

Hanke koostuu kolmesta osasta:

Kokonaisuus suunnitellaan mukana olevien kuntien tarpeiden pohjalta, mutta koulutukset ovat avoimia myös muille VarsinaisSuomen kunnille ja yrityksille. Koulutuksissa hyödynnetään muissa Varsinais-Suomessa käynnissä olevissa kuntien ja yritysten ilmastotyön edistämishankkeissa (Kaarinan yritysten ilmastoteot, CarbonWise, HNRY, Hiilineutraalit ratkaisut) luotuja työkaluja ja toimintamalleja sekä mm REIVI-hankkeen ja Motivan materiaaleja. Sisältöä suunnitellaan yhdessä kuntien yritysneuvojien kanssa.