Tekstikoko
 
student-849822.jpg
 
Työ ja yrittäminen

Yksinyrittäjän 2000 euron avustus koronatilanteeseen (haku päättynyt)

Yksinyrittäjän koronatuen hakuaika on päättynyt.

------------------------------------------------------------------------

Mikäli olet päätoiminen yksinyrittäjä ja yrityksesi kotipaikka on Somero, voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella. Linkki ohjaa sinut Someron kaupungin hakemuslomakkeelle, jossa voit tehdä hakemuksesi avustuksesta (edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Viestit –palvelun kautta). Tutustu huolella avustuksen tarkempaan kuvaukseen ja ehtoihin avustuksen saamiseksi tällä sivulla kohdassa Tarkemmat avustusehdot.

Sähköinen avustushakemus

Hakulomakkeen yhteydessä pitää toimittaa tarvittavat liitteet

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset seuraavat tiedot ja liitteet

Huom. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakujärjestelmää, tai toimittaa liitteitä sähköpostit, voit myös täyttää tämän pdf-lomakkeen ja tulostaa sen, ja toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen alla olevaan osoitteeseen. Mikäli et pysty tulostamaan lomaketta, voit noutaa sen Someron kaupungintalolta osoitteesta Joensuuntie 20.

Someron kaupunki / Elinvoimapalvelut
Yksinyrittäjätuki
PL41 
31401 Somero

Täytettävä pdf-lomake

 
 

Tarkemmat avustusehdot

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Hakulomakkeen yhteydessä tulee lähettää tarvittavat liitteet:

  1. Yksi seuraavista: tilinpäätös 2019, viimeisin tilinpäätös, veroilmoitus 2019, viimeisin veroilmoitus
  2. Jäljennökset kirjanpidosta tai tiliotteista vuoden 2020 myynnin ja kustannusten kehittymisen todentamiseksi 16.3.2020 jälkeiseltä ajalta (esimerkiksi kuukausittaiset tuloslaskelmat tai tiliotteet)
  3. Verovelkatodistus (maksimissaan 3kk vanha)

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.  Sillä myös tarkoitetaan, että yksinyrittäjätukea hakevalla ei ole muita tulonlähteitä, kuten eläkkeestä tai työsuhteesta saatavaa tuloa.

Yksinyrittäjän avustus ei ole riippuvainen tuen oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustusta voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjän avustusta, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yrittäjä voi hakea avustusta kerran ja vain yhden yrityksen kautta. Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea, että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen. Näille aloille valmistellaan omaa tukipakettia.

Päivitetty 21.4.2020 klo 11:37 / TU (TEM:n uudelleen linjaama päätoimisen yrittäjän määritelmä).

Katso myös