Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Kustannustuki ja Sulkemiskorvaus


Kustannustukea ja sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista. Viime vuodesta poiketen tuki koskee myös yksinyrittäjiä. Kustannustuen kolmas kierros on auki 27.4.-23.6.2021. Yritys voi samalla hakea sulkemiskorvausta, mikäli ehdot täyttyvät. Sulkemiskorvauksen haku alkaa 12.5.2021. Tällä sivulla on kattava infopaketti tuen hakemisesta, sen ehdoista ja lista yrityksen  tarvitsemista tiedoista hakemuksen täyttämiseen. Luethan nämä tarkasti. Lisätietoja saat Valtiokonttorin sivuilta

Asiointipalvelun aloitussivulta löydät: ohjeet, linkin uuteen hakemukseen, linkin keskeneräiseen hakemukseen, linkin lisätietojen tai oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
Kustannustuen sähköinen asiointipalvelu:
asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki

Valtioneuvosto antoi 22.4.2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksen toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Katso toimialalista täältä

Kustannustuki

Kustannustukea voi hakea, jos:

Huomioithan, että:

Joustamattomia kuluja voivat olla esimerkiksi:

Vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta:

Laite- ja esinevuokrat:

Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut:

Esimerkkejä kulutyypeistä, joita ei lähtökohtaisesti voida pitää kustannustuen määräytymisperusteiksi hyväksyttävinä joustamattomina kuluina tai menetyksinä:


Sulkemiskorvaus (haku alkaa 12.5.2021)

Sulkemiskorvausta voi hakea, jos:

Huomioithan, että:

Lue lisää sulkemiskorvauksesta täältä

Yrittäjien muistilista kustannustuen ja sulkemiskorvauksen hakemiseen:

 1. Suomi.fi tunnistautuminen tai henkilökohtaiset pankkitunnukset
 2. Nimenkirjoitusoikeus
 3. Hakemuksen voi täyttää toimitusjohtaja (TJ), toimitusjohtajan sijainen (TJS), elinkeinonharjoittaja (ELI), isännöitsijä (IS), päävastuullinen isännöitsijä (PIS) tai Suomi.fi -valtuudet palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen –valtuus
 4. Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista yhdistysrekisterissä: puheenjohtaja (PJ) (varaudu todistamaan nimenkirjoitusoikeus), muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin tai Suomi.fi –Valtuudet palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen –valtuus
 5. Varmista, että yrityksen tilinumero ja ALV-ilmoitukset on toimitettu verottajalle
  - ALV-ilmoituksia käytetään vertailupohjana
  - Kustannustuki maksetaan tilinumerolle, joka on ilmoitettu verottajalle. Jos tilinumero täytyy vaihtaa, tee siitä ilmoitus verottajalle. Hakemuksen tekemiseen tulee tällöin muutaman päivän viive.
 6. Hakemusta täyttäessäsi tarvitset:
  - Vertailukausien myyntitiedot, ellei vertailukausia ole ilmoitettu Verohallinnolle ALV-ilmoituksella. Vertailukaudet voit tarkistaa haekustannustukea.fi -sivustolta.
  - Toiminimiyrittäjien YEL-vuosityötulon ja YEL-maksujen tiedot
  - Avoimen yhtiön yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, ellei yhtiömiesten palkkoja ole ilmoitettu tulorekisteriin.
  - Joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. Vuokra) kuukausittain.
  - Mahdollisten koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot
  - Koronapandemiaan liittyvien EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot (esim. Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki)
Huomioithan hakemusta täyttäessä: