Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Vapaa-aika ja matkailu

Avustukset järjestöille 2023 -
Sote-uudistuksen tuomat muutokset

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, ottaa se tehtäväkseen myös tämän alan järjestöjen ja yhdistysten avustamisen.

Hyvinvointialue voi avustaa niitä yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen lakisääteistä toimintaa eli sosiaali-ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita.

Hyvinvointialue voi avustaa seuraavia toimintoja:

•Potilasjärjestöjen kohderyhmilleen tarjoama toiminta
•Lastensuojeluun kiinteästi kuuluva toiminta
•Mielenterveys-ja päihdepalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
•Vammaispalveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
•Ikääntyneiden palveluihin kiinteästi kuuluva toiminta
•Muu SOTE-palvelutuotantoa turvaava toiminta
•Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset (VAPEPA, Meripelastus)

Edellä esiteltyihin toimintoryhmiin kuuluminen ei tuo suoraa oikeutta saada avustusta,

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan avustushaun on tarkoitus olla auki välillä 26.1.0.-11.11.

Hyvinvointialueen järjestöille pitämässä infossa kerrottiin aiheesta lisää . Täältä lisää mm. avustusten kohderyhmistä.

Kyseessä on siirtymävaiheen avustustoiminta, jolla turvataan sosiaali- ja terveysalan  järjestöjen toimintaedellytykset siirtymävaiheessa.

HVAn toiminta-avutukset kohdentuvat vuonna 2023 niihin järjestöihin, joita kunnat ovat avustaneet ja ovat suuruudeltaan aiempaa vastaavat.

Someron kaupunki

Kaupunki voi edelleen avustaa alueellaan toimivia järjestöjä omien sääntöjen ja strategisten tavoitteidensa pohjalta.

Sivistyslautakunta jakaa omien kriteeriensä mukaisesta avustuksia paikalliseen liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotoimintaan. Näihin Sote-siirtymällä ei ole merkittävää vaikutusta. 

Lisäksi kaupunginhallitus jakaa yhdistysten paikalliseen toimintaan sekä toiminta-, että kohdeavustuksia.

Siirtymäaikana vuonna 2023 halutaan ensisijassa huolehtia toiminnan häiriöttömästä jatkuvuudesta.

Avustushaku on joulukuussa  ja päätökset kaupunginhallituksen avustuksista tehdään tammi-helmikuussa. Näitä jaettaessa otetaan huomioon yhdistysten mahdollisuus hakea hyvinvointialueen avustuksia sekä jo myönnetyt avustukset. 

Tarkemmasta hakuajasta ja -kanavista tiedotetaan vielä erikseen.