Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa erityisillä, laissa säädellyillä, suunnitelmilla eli kaavoilla varataan alueet erilaisten toimintojen, kuten asumisen, työnteon, liikenteen ja virkistyksen käyttöön. Lisää yleistietoa maankäytön suunnittelujärjestelmästä Ympäristöhallinnon sivuilla.

Someron kaupunki vastaa Someron yleis- ja asemakaavoituksesta. Kaavoitusta Somerolla johtaa Someron kaupunginhallitus ja toteuttaa ympäristölautakunta ja maankäytön vastuualue. Kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa maankäyttöinsinööri.

Lisäksi Someron alueella on voimassa maakuntakaavoja, joiden laatimisesta vastaa Varsinais-Suomen liitto.

Maankäytön kehityskuva

Someron maankäytön kehityskuva on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 § 69. Kehityskuva toimii raamina tulevalle maankäytön suunnittelulle. Kehityskuvan tavoitevuosi on 2035.

Maapolitiikka

Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2019 § 59. Maapoliittisessa ohjelmassa kerrotaan kunnan maan hankintaan ja luovutukseen liittyvistä periaatteista.


 


Yhteystiedot

Rakennustoimisto

p. 040 1268 243

Käyntiosoite
Someron kaupungintalo, 2. krs.,
Joensuuntie 20, Somero
Rakennustoimisto avoinna
arkisin klo 9.00-15.00

Maankäyttöinsinööri
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Someron kaupungin maankäytön vastuualue

Someron kaupunki
Maankäyttö
Joensuuntie 20
31400 SOMERO

Someron kaupunginhallitus

Someron kaupunki
Kaupunginhallitus
Joensuuntie 20
31400 Somero

Someron kaupungin ympäristölautakunta

Someron kaupunki
Ympäristölautakunta
Joensuuntie 20
31400 SOMERO

Valtion kaavoitusviranomaisia

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnovarat:
Puhelinvaihde 0295 022 500
Käyntiosoite:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku
Postiosoite:
PL 236, 20101 Turku (Kirjaamo)
Liikenne ja infrastruktuuri:
PL 636 20101 Turku
Ympäristö ja luonnonvarat:
PL 523 20101 Turku
www.ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen Liitto:
Linnankatu 52 B, PL 273, 20100 TURKU
p. (02) 2100 900
www.varsinais-suomi.fi