Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Kuntalain mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveyden edistämisestä on säädetty kansanterveyslaissa sekä tartuntalaissa, tupakkalaissa ja raittiustyölaissa. Näihin lakeihin perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista toimintaa, jota toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla ja jossa tulee huomioida mm. seuraavia osa-alueita:

Hyvinvointikertomus

Kunnan tulee seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Saadut tiedot kootaan kerran valtuustokaudessa laadittavaan hyvinvointikertomukseen, jossa määritellään myös paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta määritellään toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan ja joista raportoidaan valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomuksesta säädetään terveydenhoitolaissa.

Muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja:

Linkkejä:


Sivu päivitetty 24.11.2022 | Riitta Ryhtä