Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Someron järvet

Someron 22 metsäjärven tilaa on selvitetty vuosina 2004-2005, jolloin järville laadittiin hoitosuunnitelmat. Vuonna 2016 nämä hoitosuunnitelmat päivitettiin mm. kokoamalla yhteen uusimmat vedenlaadun tutkimustulokset. Päivityksen yhteydessä selvitettiin myös, onko järvillä tehty hoitotoimia kymmenen viime vuoden aikana sekä annettiin lisäohjeita järvien hoitamiseksi tulevaisuudessa.

Hoitosuunnitelmien päivitys toteutettiin vuonna 2016 osana Someron metsäjärvihanketta, jonka oli Someron kaupungin ja Someron vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyössä toteuttama Leader-osarahoitteinen hanke. Hanke sai Maaseudun kehittämisrahaa Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneiden kautta.

Alla esitellään järvet, joille on tehty hoitosuunnitelma vuonna 2005 ja/tai päivitys vuonna 2016. 

Arimaan vuoden 2005 hoitosuunnitelmaraportti on jaettu 4 osaan; Osa A - valuma-aluekartoitus, Osa B- vedenlaatu, Osa C-kasvillisuuskartoitus ja Osa D- hankkeessa ehdotetut hoitotoimenpiteet järvellä ja sen valuma-alueella.

 


Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 

Jonna Hostikka
p. 044 7791 284
jonna.hostikka(a)somero.fiSomeron ilmasto-ohjelma 2015

Someron ilmasto-ohjelma 2015 [PDF]

 

Lainsäädäntöä